Du är här

Caycedagar

Caycedag 3 sep 2022 i Stockholm

telepatiFjorton Cayce-vänner kom till Hjorthagens kulturcentrum lördagen den 3 sep 2022. Vi började med en Cayce-meditation och sedan gjorde vi växelvis energihealing på varandra.

Efter lunch hade vi en föreläsning där deltagarna fick reda på mer om intuition och ESP. Hur ESP och intuition används inom olika områden bl a inom det medicinska området. Jag berättade om en workshop jag deltagit i med Wendie Colter som utbildar medicinsk personal, läkare och sjuksköterskor men även andra inom hälsoområdet att använda dessa förmågor till ett bättre beslutsunderlag inom frisk-, hälso- och sjukvården i USA.

Vi gjorde också en övning i telepati där vi jobbade två och två. En var sändare och skickade en utvald symbol till sin partner som satt bakom och skulle ta emot den sända symbolen utan att ha en vanlig kommunikation mellan sig, endast använda sin extra sensoriska mottaglighet och markera på ett protokoll den valda symbolen.

Sökord: 

Caycedag 15 i Bromma

Sexton Cayce-vänner deltog denna fantastiska, soliga vinterdag med bitvis svår halka. Vi började med fika och hembakat. Karin öppnade mötet med en varm hälsning från Gun och med Edgar Cayces fina nackövningar och andning. Därefter följde en meditation.

Åke Westin blev ombedd att presentera Edgar Cayce, vilket han gjorde galant. Sten pratade om beskrivning och behandling av högt blodtryck, som är ett tillstånd, ej sjukdom. Åke gav också Edgar Cayces råd här. Det blev gruppdiskussioner och råd från våra vänner, samt vikten av rörelse och då i först hand promenaden. Dags för en fikapaus med bensträckning.

Talbot Lindström redogjorde för Edgar Cayce som vanlig människa och om hans förutsägelser med anledning av utvecklingen och motsättningarna i USA. Följt av reflexioner till möjlig utveckling i Europa, samt en ekonomisk presentation av vad som händer i Arabvärlden, just nu.

Caycedag 14

7 nov 2015

Vi var 35 intresserade deltagare som tagit oss till Biyunakademins hälsocenter i Solna den 7 november 2015 för att vara med om Stiftelsen Edgar Cayce Centers Caycedag. När Gun hälsar oss en välkomna till en spännande dag får vi också ta del av en välkomponerad information av Cayces värv.

Därefter blir vi under Karins vägledning påminda om näsandningens goda effekt på vår lungkapacitet, cirkulation och muskler. På detta sätt laddade möter vi dagens givande föredrag.

Atlantean Healing – En kombination av tekniker från Atlantis och nya vi fått för att möta dagens utmaningar samt BodyTalk – synkroniserar kroppen för att allt som är en människa ska kommunicera utan hinder.

Caycedag 13

8 nov 2013  - utdrag ur Källan nr 33

32 entusiastiska deltagare upplevde en intressant dag. Denna inleddes med att Gun Olofsson hälsade såväl deltagare som föreläsare Ingrid Krianon, Jon Anker Holm och Åke Westin välkomna samt informerade om Edgar Cayce och Stiftelsens verksamhet. Som vanligt vid våra träffar guidade därefter Karin Bernström oss i en stilla meditation.

Förmiddagens föreläsning hade den spännande titeln Fria Viljan – Den Gudomliga Planen –  och Tiden. Den hölls av Jon Anker Holm, som vi förut träffat på i små underfundiga dikter i medlemstidningen Källan. Han började med att presentera sig som lärare med universitetsstudier och även aktiv folkdansare.

Han har studerat olika profetior och upptäckt att de i princip säger samma sak om än i olika form.

1. Nodstradamus, 1500-talet, var en av sin tids största lärda. Han skrev fyrradiga verser i kodform för att undvika anklagelser från inkvisitionen. Han har förutsagt franska revolutionen, Napoleon, första världskriget, Hitler, kommunismen m.m. I slutet kristendomen som en enda religionen.

Caycedag 12

29 mars 2014

I strålande solsken hälsade Gun Olofsson alla välkomna till Cayce-dagen den 29 mars på Bålsta gästgivargård. Denna gång var vi 25 deltagare som lyssnade på de intressanta föreläsningarna, som handlade om egenvård, numerologi och klangers hälsobringande verkan.

Som vanligt inleddes dagen med en meditation. Karin Bernström guidade oss i en rogivande skogsmeditation som hon även talat in på cd och som Stiftelsen nu har till försäljning för 100 kr.
Redan Edgar Cayce förordade egenvård i sina readingar. Ofta rekommenderade han olika övningar och kurer som skulle hjälpa frågeställaren att bli frisk och må bra. Han menade även att det är bra att arbeta förebyggande med friskvård.

Hur hör numerologi samman med Edgar Cayce? Edgar Cayce var intresserad av siffrornas och talens betydelse. Vid minst ett tillfälle tog han en reading för sin egen skull innan han skulle föreläsa om just numerologi.

Caycedag 11

9 nov 2013


Höstens Cayce-dag den 9 november var den elfte i Stockholmstrakten. Precis som vid de senaste tillfällena arrangerades den på Bålsta gästgivargård. Denna gång var vi 25 deltagare som lyssnade på de intressanta föreläsningarna.

Gun Olofsson började med att hälsa alla välkomna och ge en kort information om Edgar Cayce och hans verksamhet. Därefter guidade Karin Bernström en mycket vacker meditation innan det var dags för dagens föreläsningar.

En orsak - många sjukdomar
Under lördagsförmiddagen föreläste Åke Westin om dr John Paganos bok One Cause, Many Ailments. Dr Pagano tar upp om det läckande tarm-syndromet (leaky gut syndrome) som kan vara en bakomliggande faktor till en mängd sjukdomar som inflammationer, allergier, buksmärtor, reumatism, fibromyalgi, psoriasis m.fl. Detta orsakar både fysiskt och psykiskt lidande och kan skapa både trötthet, depression, koncentrations- och minnesbesvär.

Caycedag 10

9 mars 2013

Vårens Caycedag anordnades lördagen den 9 mars på Bålsta gästgivaregård dit drygt trettio deltagare sökt sig. Gun Olofsson inledde dagen med att hälsa alla välkomna och ge en kort information om Edgar Cayce och hans verksamhet. Karin Bernström guidade sedan en mycket vacker meditation innan det var dags för dagens första föreläsning.

Döden, ett närmast tabubelagt ämne

Karin började med att hänvisa till Readingseriens häfte Guds andra dörr. Där finns mycket intressant information om döden och om livets kontinuitet. Karin menar att det är viktigt att leva i nuet, men att inte enbart leva med jaget och dess materialism och statustänkande, utan även ständigt leva med det inre jaget. Där är meditation av stor vikt.

Många av oss känner rädsla inför döden. Det är vanligt att vi helt stänger ute tanken på döden. Här citerade Karin både Edgar Cayce och Albert Einstein. Rädslan för döden är större i de fall vi inte har lärt känna oss själva. Det gäller att i slutögonblicket kunna stå öga mot öga med oss själva. Vid övergången kan tidigare bortgångna, änglar, ärkeänglar och ljusmänniskor hjälpa oss över.

Caycedag 9

20 oktober 2012

Den 20 oktober var det dags för den nionde Caycedagen, den tredje på Bålsta gästgivaregård. Tjugofem intresserade deltagare hade sökt sig dit. Gun Olofsson hälsade alla välkomna och gav en kort information om Edgar Cayce. Eftersom Edgar Cayce betonar meditationens värde för vår andliga utveckling inleds våra arrangemang med en stunds meditation. Karin Bernström började med några andningsövningar. Den djupa fina andningen tog vi sedan med oss in i den guidade meditationen som fick oss alla att uppleva harmoni, frid och kärlek.

Dagens första föreläsning hade titeln Själens skapelse och människans utveckling. Gun Olofsson hämtade mycket av sin information ur boken Vårt Ursprung och Livsöde – Själens Utveckling som hon översatt och som kom ut tidigare i år.

I alla tider har människor ställt sig vissa eviga frågor: Vem är jag? Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Dessa frågor har en andlig aspekt: Vi är andliga varelser som har ett fysiskt liv.

Caycedag 8

21 april 2012

Precis som i november 2011 anordnades Caycedagen den 21 april 2012 på Bålsta Gästgivaregård. Denna gång hade trettiofyra intresserade deltagare sökt sig dit. Efter att Gun Olofsson hälsat alla välkomna inleddes dagen med en mycket uppskattad meditation ledd av Karin Bernström. Denna guidade meditation fick oss alla att känna lugnet, friden och kärleken inom oss. Dagens huvudtema var En jämförelse av Edgar Cayces arbete, Martinus kosmologi och En kurs i mirakler med Kurt Gramm som föreläsare.

Edgar Cayce (1877-1945) gav sin första reading 1901. Readingar är de mediala budskap han tog emot som svar på de frågor som ställdes till honom, när han befann sig i trance eller i ett annat medvetandetillstånd. Hans readingar vänder sig till sökande eller spörjande enskilda individer. Råden som kom fram kan emellertid användas även av andra än frågeställaren.

Caycedag 7

12 nov 2011

Lördagen den 12 november var det dags för den sjunde Cayce-dagen i Stockholm. Denna gång hade vi flyttat ut på landet och var på trivsamma Bålsta Gästgivaregård.

Dagen inleddes med att Gun Olofsson hälsade alla deltagarna välkomna och berättade lite kort om Edgar Cayce. Därefter var det dags för Karin Bernström, som berättade om hypnos och förklarade att vid hypnos försätter vi oss i ett alternativt medvetandetillstånd. Detta tillstånd är i stort sett detsamma som vid meditation men med den skillnaden att vi vill ha ett specificerat syfte.

Hypnos är mycket effektivt när det gäller förändringar. Under Karins ledning genomförde vi en grupphypnos. Det var spännande och många av deltagarna fick såväl överraskande som intressanta upplevelser. Det efterföljande samtalet var mycket givande.

Karin föreläste därefter om kosten och hur den påverkar hälsan. Hon menar, att det viktigaste med kosten är att vi äter det vi mår bra av. Vi ska bygga upp vår egen tallriksmodell och glömma det mesta av alla kostråd. Däremot har blodgruppen en viss betydelse för hur vi bör äta.

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer