Du är här

Att Söka Gud

Förslag till studiegruppsmöte

Så här brukade vi göra: Vi började alltid våra träffar med att be Fader Vår tillsammans.

Till träffarna hade vi bestämt att vi skulle läsa ett visst avsnitt ur en lektion. Vi diskuterade det lästa och utgick då från vår egen livserfarenhet och livssituation.

Vi läste också något ur Bibeln. Det gjorde vi inte från början för alla ville det inte då, men sedan gjorde vi det alltid. Någon slog upp en sida på måfå eller i blindo och ofta, ofta handlade det om just det vi hade diskuterat den gången. Ibland hände det att vi inte förstod varför det som kom upp, kom upp och någon gång valde vi att läsa ett stycke till. Vi mediterade tillsammans och avslutade med Davids psalm 23 ur Psaltaren Herren är min Herde. Vi brukade också diskutera drömmar med varandra. Den eller de som haft någon intressant dröm berättade den och vi försökte tolka den. Ett par gruppmedlemmar kom nästan aldrig ihåg någon dröm, en drömde ofta och långa drömmar medan de övriga kom ihåg sina drömmar då och då.

Naturligtvis tog vi upp rent praktiska saker som t.ex. att bestämma datum för nästa träff. Innan var och en åkte hem till sig fikade vi.

Lektioner

Lektioner för studiegrupper

Att söka Gud, Bok 1

Meditation

Lektion 1: Samarbete

Lektion 2: Känn dig själv

Lektion 3: Vilket är mitt ideal?

Lektion 4: Tro

Lektion 5: Dygd och förståelse

Lektion 6: Gemenskap

Lektion 7: Tålamod och Uthållighet

Lektion 8: Den öppna dörren

Lektion 9: I Hans närvaro

Lektion 10: Korset och kronan

Lektion 11: Herren din Gud är En

Lektion 12: Kärlek  

Att söka Gud, Bok 2

Lektion 1: Möjligheter

Lektion 2: Dag och natt

Lektion 3: Gud, Fadern och Hans manifestationer på jorden

Lektion 4: Önskan och Längtan

Lektion 5: Sinnets livsöde

Lektion 6: Kroppens livsöde

Lektion 7: Själens livsöde

Lektion 8: Ära och Salighet

Lektion 9: Kunskap och Insikt

Lektion 10: Visdom

Lektion 11: Lycka

Lektion 12: Ande

Meditation

Bakgrund om studiegrupper

Den första studiegruppen I september 1931 träffades en liten grupp människor hemma hos Edgar Cayce och hans fru Gertrude. Även Gladys Davis, Cayces sekreterare under alla år var närvarande. Med på mötet var också sonen Hugh Lynn Cayce. Gruppen erbjöd sig som enhet att tjäna Gud och människorna. I flera månader hade de studerat de stora religiösa traditionerna i världen och ville nu anta en ny utmaning. De ville arbeta mer direkt med Cayces andliga, mediala information. Några av dem ville bli mer andligam, andra ville veta om de precis som Cayce kunde utveckla medialitet. Några få ville tjäna en problemfylld värld och alla hoppades finna mer mening med livet.

De första readingarna Omkring 20 personer var närvarande vid några av de första readingarna. Så småningom blev tolv kvar. De bildade den första studiegruppen eller studiegrupp ett. Gruppen bestod sedan av tolv medlemmar ända tills den upplöstes 1970. När en medlem avled lottades en ny person in i gruppen.

Att Söka Gud

bok att söka gudAtt söka Gud
Ursprungstitel: A Search for God. Association for research and enlightenment, Virginia Beach. Originalöversättning av Gun Olofsson. Svensk upplaga. 272 sid. Books-on demand, Visby. 2006.

ISBN 13: 978-91-974761-6-4.

Denna bok förändrar liv. Så står det i introduktionen i början av boken.

Pris: www.reincarnationbooks.se

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer