Du är här

svensk litteratur

Edgar Cayces framställning - Det finns en flod!

bok Edgar Cayces framställning - Det finns en flod!Edgar Cayces framställning - Det finns en flod!
av Thomas Sugrue. Ursprungstitel: There is a river.
Originalöversättning av Ole Barry. Svensk 3:e uppl. 347 sid. Books-on demand, Visby. 2006. ISBN: 91-971853-0-2 (svenska första och andra upplagan).

ISBN 13: 978-91-971853-0-1 (svensk 3:e uppl.).

Det finns en flod mellan den gudomliga energin i sfärerna och den gudomliga energin som finns i varje inkarnerad själ. Det är just detta utbyte som här åsyftas. Det är det denna bok vill visa på - att där finns en flod av energi.

Pris: www.reincarnationbooks.se

Edgar Cayce Om Vibrationer - Kraft i Rörelse

bok edgar cayce om vibrationer - kraft i rörelseEdgar Cayce Om Vibrationer - Kraft i Rörelse
Ursprungstitel: Edgar Cayce on vibrations: spirit in motion, by Kevin J. Todeschi. Association for Research and Enlightenment, Virginia Beach. Originalöversättning av Gun Olofsson. Svensk upplaga. 120 sid. ISBN 13: 978-91-974761-8-8. Reincarnation Books.

I denna fascinerande bok skriver Kevin Todeschi om vibrationernas kraft och inflytande. Han utforskar hur allt är vibrationer och undersöker hur vi fortsätter att skapa och forma dessa. Vi får lära oss hur vibrationer påverkar oss och världen omkring oss. Kevin Todeschi förklarar att alla vibrationer i själva verket är ande eller kraft i rörelse.

Edgar Cayce om Auran

readingserien edgar cayce om auranEdgar Cayce om Auran (Readingserien nr 6)
Reincarnation Books. 30 sid. 2007. Denna skrift är den enda skrift som Edgar Cayce själv direkt medverkade i. Thomas Sugrue skrev ner det som Edgar Cayce berättade för honom om sina egna iakttagelser när det gäller auran Edgar Cayce kunde se andra människors aura och trodde i sin barndom att alla kunde det. Översättning Gun Olofsson.

 

ISBN 13:978-91-974761-3-3

ISBN 10: 91-974761-3-7

Pris: 40 kr plus porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Edgar Cayce och Akashakrönikan

bok akashakrönikanEdgar CAYCE om Akashakrönikan

av Kevin J Todesci. Reincarnation Books 2013, första upplagan, 218 sidor, 15 x 21 cm, 216 g. ISBN 978-91-977466-9-4

Originalets titel: Edgar Cayce on the Akashic Records. A.R.E. Press. 13:th printing, 2007. Översättning Gun Olofsson.

En mycket intressant bok om Akashakrönikan eller Livets Bok som innehåller all information om varje individ som någonsin har levt på jorden. Denna bok handlar om hur vi alla har ansvar att forma vårt öde.

I boken finns exempel på hur personer har arbetat med informationen från Livets Bok beträffande sina förflutna, sitt nuvarande och sina kommande liv.

Cayce hade tillgång till Akashakrönikan när han gav den information som efterfrågats. Här finns en förklaring till Cayces källa. Edgar Cayce om Akashakrönikan ger exempel på hur vi kan få information från tidigare och nuvarande liv och även hur vi kan forma framtiden.

Edgar Cayce och Dödahavsrullarna

bok edgar cayce och dödahavsrullarnaEdgar Cayce och Dödahavsrullarna (utgången)
av Glenn D. Kittler. Ursprungstitel: Edgar Cayce on the Dead Sea Scrolls. Larson förlag 1991, tredje upplagan, 212 sidor.

Översättning Maria Adkinson/Per Axel Atterbom.
En mycket intressant bok om bland annat rullarnas upptäckt och esséerna.

ISBN 91-514-0062-6

(Utgången) prova www.bokborsen.se

 
 

Den Sovande profeten

bok den sovande profetenDen sovande profeten
av Jess Stearn, översatt av Ole Barry, bearbetad av Gösta Montelius. Ursprungstitel: The Sleeping Prophet.

En allmän betraktelse om Edgar Cayces liv och livsgärning där han hjälpte många människor med sin information. Illustrerad med bilder. Andra upplagan. 352 sid. Svensk upplaga. 2001.

ISBN: 91-971853-8-8

Se även: www.reincarnationbooks.se

Provläs några kapitel gratis genom att ladda ner pdf:
kapitel 1, kapitel 7, kapitel 14

Det finns en önskan

bok det finns en önskanDet finns en önskan - Historien om Edgar Cayce (utgången)

av Thomas Sugrue. Först publicerad 1942, omarbetad 1945, svensk upplaga 1993. 397 sidor. Översättning till svenska av Ole Barry. Edgar Cayces märkliga profetior och de medicinska kurer som han ordinerade när han var i trans – berättad av den ende författare som kände och forskade kring honom när han levde.
Originalets titel: There is a River.
ISBN 91-971853-0-2

(Utgången - ersatt av Edgar Cayces framställning - Det finns en flod!)

Den naturliga behandlingen av psoriasis

readingserien nr 4 dennaturliga behandlingen av psoriasisDen naturliga behandlingen av psoriasis (Readingserien nr 4)
Reincarnation Books. 32 sid. 2005.
I Sverige anses sjukdomen psoriasis obotbar av skolmedicinen. I USA har man länge framgångsrikt kunna hjälpa många människor till ett friskare liv, bland annat tack vare ändrad diet plus andra åtgärder. Information bygger på Cayce-materialet och används av dr. Pagano som hjälpt tusentals med människor att bli fria från psoriasis. Dietschema och förslag till ändrad kost finns med.
OBS ta alltid kontakt med din läkare innan du påbörjar någon som helst behandling.

ISBN 91-971853-7-X

Pris: 50 kr/st för ickemedlem exkl. porto, 50 kr/st för medlem inkl. porto.

Se även: www.reincarnationbooks.se

Att Söka Gud

bok att söka gudAtt söka Gud
Ursprungstitel: A Search for God. Association for research and enlightenment, Virginia Beach. Originalöversättning av Gun Olofsson. Svensk upplaga. 272 sid. Books-on demand, Visby. 2006.

ISBN 13: 978-91-974761-6-4.

Denna bok förändrar liv. Så står det i introduktionen i början av boken.

Pris: www.reincarnationbooks.se

Vi och våra sällskapsdjur

omslag bok vi och våra sällskapsdjurVi och våra sällskapsdjur - En holistisk handbok med visdom från Edgar Cayces filosofi

Douglas E. Knueven har lång erfarenhet av holistisk djurvård.
Han är en flitig föreläsare och djurboksförfattare som bl.a. skriver artiklar i A.R.E.s tidskrift Venture Inward.
Boken handlar om våra sällskapsdjur men framför allt om hundar och katter.
Översättning av Ole Barry. Bearbetning av Gun Olofsson.
Svensk text, 160 sidor, 2015, Reincarnation Books.
ISBN: 978-91-980046-6-3

Ladda ner provkapitel som pdf
>> introduktion + kap 1 om författarens bakgrund och förbindelsen med sällskapsdjuret

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer