Du är här

svensk litteratur

Edgar Cayce om kost och hälsa

readingserien nr 5Edgar Cayce om kost och hälsa (Readingserien nr 5)
Reincarnation Books. 52 sid. 2005. Översättning av Inga Söderman. I denna skrift finns allmänna kostråd samt recept. Den bygger på en föreläsning som Anne Pedersen från det danska caycesällskapet höll 2003.

ISBN 91-974761-2-6

Pris: 40 kr/st (OBS Endast PDF)
Den tryckta versionen är utgången. Men kan beställas som nedladdningsbar PDF.
Kontakta Gun Olofsson 0456-276 49.

Se även: www.reincarnationbooks.se

Den naturliga behandlingen av psoriasis

readingserien nr 4Den naturliga behandlingen av psoriasis (Readingserien nr 4)
Reincarnation Books. 32 sid. 2005.
I Sverige anses sjukdomen psoriasis obotbar av skolmedicinen. I USA har man länge framgångsrikt kunna hjälpa många människor till ett friskare liv, bland annat tack vare ändrad diet plus andra åtgärder. Information bygger på Cayce-materialet och används av dr. Pagano som hjälpt tusentals med människor att bli fria från psoriasis. Dietschema och förslag till ändrad kost finns med.
OBS ta alltid kontakt med din läkare innan du påbörjar någon som helst behandling.

ISBN 91-971853-7-X

Pris: 40 kr plus porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Hur får jag det bättre med andra människor och med mig själv?

readingserien nr 3Hur får jag det bättre med andra människor och med mig själv?
(Readingserien nr 3)

Reincarnation Books. 40 sid. 2004.
Redaktör: Gösta Montelius. Text av Anne Pedersen. Vad är det som sker i umgänget mellan människor? Budskapet tycks vara "vi skall vara mot andra som vi önskar att de ska vara mot oss". Men ibland tycks det som om vi inte tycker om vissa personer vi möter för första gången, utan att de har sagt eller gjort något.

ISBN 91-974761-0-2 (slut på förlaget)
ISBN 978-91-639-5006-3 PDF (2018)

Pris: 40 kr, endast som PDF, ej porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Edgar Cayce läser ur Akashakrönikan - Fallet med Anna Campbell

readingserien nr 2Edgar Cayce läser ur Akashakrönikan - Fallet med Anna Campbell
(Readingserien nr 2)

Det andra numret i Readingserien tar upp reinkarnation. Ett av de mest fascinerande fallen i det omfattande Cayce-materialet är historien om Anna Campbell. Här kan du följa hennes liv och hur det förändrades genom de upplysningar hon fick. De kom att ge henne ovärderliga insikter och hjälpte henne att utvecklas som människa.

ISBN 91-97185-6-1

Pris: 40 kr plus porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Tidiga civilisationer - Mu, Lemurien, Atlantis och det forntida Egypten

readingserien nr 12Tidiga civilisationer - Mu, Lemurien, Atlantis och det forntida Egypten
(Readingserien nr 12)

Det tolfte numret i Readingserien handlar om tidiga civilisationer. Redaktör Gun Olofsson.

ISBN 978-91-980046-1-8

Pris: 40 kr plus porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Edgar Cayce om Andlig utveckling

readingserien nr 13Edgar Cayce om Andlig utveckling (Readingserien nr 13)

Nummer tretton i Readingserien handlar om andlig utveckling. Det är en samling utvalda artiklar om ämnet ursprungligen publicerade i Venture Inward Newsletter hos A.R.E. i Virginia Beach och översatta till svenska.

Redaktör Gun Olofsson.

ISBN: 978-91-980046-4-9

Pris: 40 kr plus porto

Se även: www.reincarnationbooks.se

Hur man uttolkar en reading

readingserien nr 1Hur man uttolkar en reading (Readingserien nr 1)

Det första numret i Readingserien visar på hur en så kallad reading går till och hur man uttolkar den. Edgar Cayce genomförde över 14000 sådana under sin levnadbana på jorden 1977-1945. Gösta Montelius ger en introduktion till hur man utforskar och söker i readingarna i det så kallade Cayce-materialet. Häftet går genom readingarnas struktur, hur de genomfördes, de olika typerna av material som finns etc.

ISBN 91-97185-5-3

Pris: 40 kr plus porto

Tolv Lektioner i Andlig Utveckling

bok Tolv Lektioner i Andlig utvecklingTolv Lektioner i Andlig Utveckling (finns i ny upplaga med ny titel) se Reincarnation Books

Kevin J Todeschi visar på de principer som finns i Cayces material om själens tillväxt och personlig transformation.

Från den första lektionen om samarbete till den sista om kärlek får läsaren ett mönster för andlig utveckling. I de olika kapitlen presenteras insikter för hur vi kan vakna upp till vår sanna natur och en medvetenhet om själens syfte. Boken kan användas enskilt eller i grupp. Intressant är att Cayces material studeras över hela världen av människor med olika tro.

Översättning av Thomas Jedensjö.

Svensk text, 140 sidor, 2015, Reincarnation Books.

ISBN: 978-91-980046-3-2

Pris: www.reincarnationbooks.se

Ladda ner provkapitel som pdf

>> kapitel 3 om ideal

Vårt Ursprung och Livsöde - Själens utveckling

bok Vårt Ursprung och Livsöde -  Själens utvecklingVÅRT URSPRUNG OCH LIVSÖDE - Själens utveckling
Ursprungstitel: The Multisensory Human av Kathy L. Callahan. 

Översatt av Gun Olofsson.

En mycket intressant bok som tar upp och jämför profetior från flera olika håll i historisk bemärkelse med Edgar Cayces readingar. Författaren kopplar samman intresset för intuition, regressionsterapi och nära-döden-upplevelser med vår evolution som art.

Hon beskriver vår skapelse och utveckling som hela varelser utifrån nuvarande antropologi, Edgar Cayces readingar, Bibeln, Mayaprofetior, Nosradamus profetior, Hopitraditionen och andra källor.

206 sid. 2012.

ISBN: 978-91-977466-6-3

Provläs genom att ladda ner  >> kapitel 1

Pris: www.reincarnationbooks.se

Många boningar del 2 - Hela karma inom dig

bok Många Boningar - del 2 - Hela karma inom digMånga boningar del 2 - Hela karma inom dig
Ursprungstitel: Many Mansions part II av Gina Cerminara. 

Översatt av Åke Westin.

En mycket bra introduktion till begreppet reinkarnation som dök upp som ämne i Cayces readingar. Till en början var Cayce skeptisk till begreppet på grund av sin religisösa bakgrund men han kom att senare helt ta till sig en syn på reinkarnation som verkligt. I boken avhandlar Cerminara frågeställningar kring reinkarnation och ger flera exempel.  Svensk text. 160 sid. 2011.

ISBN: 978-91-977466-5-6

Läs ett kapitel genom att ladda ner ett kapitel >> kapitel 7

Pris: www.reincarnationbooks.se

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer