Du är här

affirmation

Affirmation 12

Lektion 12, Kärlek

Affirmation

Vår Fader, gör oss, genom den kärlek som Du manifesterat i världen genom Din Son Kristus, mer medvetna om att ”Gud är kärlek”. [262-43]

Affirmation 11

Lektion 11, Enhet

Affirmation

Såsom min kropp, mitt sinne och min själ är ett, är Du Herre ett, i manifestationerna på jorden, i kraft, i makt och i härlighet. Må jag, i det jag gör, dag för dag, se mer förverkligat och manifestera ännu mer. [262-38]

Affirmation 10

Lektion 10, Bön: Karma och Nåd

Affirmation

Vår Fader, vår Gud, när vi närmar oss det som kan ge oss en bättre insikt i vad Han bar i korset, vad Hans härlighet är i kronan, låt Dina välsignelser – som utlovades genom Honom – vara med oss när vi tillsammans lär i Hans namn. [262-34]

Affirmation 9

Lektion 9: Bön, I Hans Närvaro

Affirmation

Fader Vår som är i himmelen, låt Ditt kungarike komma till jorden genom Din närvaro i mig, så att ljuset från Ditt ord kan lysa för dem som jag dag för dag möter. Låt Din närvaro i min broder vara sådan att jag kan förhärliga Dig. Låt mig leva så, att andra upplever att Din närvaro förblir i mig och på så sätt förhärliga Dig. [262-30]

Affirmation 8

Lektion 8: Medvetenhet, Den Öppna Dörren

Affirmation

Såsom Fadern känner mig, så kan jag känna Fadern, genom Kristusanden, dörren till Faderns kungarike. Visa Du mig vägen. [262-27]

Affirmation 7

Lektion 7: Tålamod

Affirmation

Så full av nåd är Din närvaro på jorden, Herre! Visa Du oss vägen, så att vi med tålamod kan genomföra den levnadsvandring som ligger framför oss och se på Dig, Upphovsmannen, Givaren av ljus. [262-24]

Affirmation 6

Lektion 6: Gemenskap

Affirmation

Herre, så överlägset är Ditt namn på jorden! Om jag vill ha gemenskap med Dig, måste jag visa min medmänniska broderlig kärlek. Har jag något emot min nästa, når inte min bön och meditation Dig, fastän jag kommer i ödmjukhet. Hjälp Du mig när jag strävar efter att närma mig Dig. [262-21]

Affirmation 5

Lektion 5: Empati

Affirmation

Låt dygd och förståelse vara i mig, för mitt försvar finns i Dig, min Herre och Frälsare, för Du hör bön från ett rättrådigt hjärta. [262-17]

Affirmation 4

Lektion 4: Tillit

Affirmation

Gud, skapa i mig ett rent hjärta. Öppna mitt hjärta till den tro som Du har nedlagt i alla som söker Ditt ansikte. Hjälp mig när jag tvivlar på min Gud, min nästa och mig själv. [262-13]

Affirmation 3

Lektion 3: Ideal

Affirmation

Gud, var mig nådig! Hjälp mig när jag tvivlar! Låt mig i Honom se det Du vill att jag ska se i min medmänniska. Låt mig i min nästa se det jag ser i Honom, som jag tillber. [262-11]

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer