Du är här

handledning

Handledning 12

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion tolv: Kärlek

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Försök att göra val som drivs av villkorslös kärlek för andra. Var uppmärksam på andras behov. Var till exempel närvarande och lyssna på någon som behöver stöd, du behöver inte ge några svar utan bara vara empatiskt lyssnande.

4.    För många av oss är en av de svåraste lektionerna att lära oss att älska oss själva. Med detta i åtanke använder du en del av din meditation till att vara medveten om Guds kärlek för dig. Tag med dig den kärleken under dagen.

5.    Tänk efter hur du kan visa kärlek och vänlighet gentemot andra, speciellt för någon som du har problem eller svårigheter med.

Handledning 11

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion elva: Enhet

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Enligt “Enhet” är allt en del av Gud. Med tanke på detta försöker du under en dag se någon aspekt av det gudomliga i allt du upplever och i dem du möter.

4.    Tag dig tid att under veckan lära dig mer om ett visst folkslag, en viss kultur eller religion som har andra åsikter än du. Gör en lista över allt som du har gemensamt med den här gruppen, med andra ord, där du kan se Enhet.

5.    Försök att under en vecka fokusera på det som är positivt. Läs och titta på det som är upplyftande och positivt. Var medveten om Enhet. Ha under en dag enhetens medvetande i dina tankar, i dina arbetsuppgifter och i dina samtal med andra.

Handledning 10

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 10: Karma och Nåd

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Var under en vecka extra medveten om de “kors” som andra bär. Kanske kan du hjälpa någon med hans eller hennes svårigheter genom att visa medkänsla. Be för personen och erbjud din hjälp.

4.    Det händer då och då att vi upplever erfarenheter eller relationer, där vårt karmiska minne verkar ge oss samma erfarenhet eller relation om och om igen för att vi ska utveckla en ny medvetenhet om att göra något annorlunda. Gör en lista över repeterande mönster eller relationer i livet, bli medveten om hur du har gjort tidigare och skapa en medvetenhet om hur du kan agera på ett annat sätt när/om de uppstår igen.

5.    Förlåtelse är ett nödvändigt ideal för att övervinna de tankar vi sitter fast i, angående vad vi tycker har drabbat oss. Försök att använda ovillkorlig förlåtelse i situationer eller mot personer som du är missnöjd med.

Handledning 9

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 9, Bön, I Hans Närvaro:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Lektion nio vill få oss att bli medvetna om Guds ständiga närvaro. Tag dig därför tid att prata med Gud om dina tankar och känslor, dina utmaningar och dina välsignelser. Prata med Gud på samma sätt som du gör med en nära vän.

4.    Bestäm dig för något du kan göra för att få mer gudomlig harmoni i ditt liv, såväl fysiskt och mentalt som andligt.

5.    Försök att vara vänlig genom vänliga ord, tankar och goda handlingar. Försök vara medveten om att du helt enkelt tillåter den gudomliga närvaron att arbeta genom dig.

6.    Försök att under minst en dag se Guds närvaro överallt där du är och i alla dem du möter.

Handledning 8

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 8, Medvetenhet:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.   Ta dig tid att upptäcka en möjlighet att tjäna/hjälpa någon utanför din familj och vänkrets.

4.   Avsätt tid under en vecka för speciella meditationer för att bli medveten om Kritusmedvetandet (eller Gudsmedvetandet) – medvetandet om Enhet inom dig.

5.   Hitta flera tillfällen under veckan när du kan sätta andras behov framför dina egna. Ställ dig frågan: ”Vad vill Gud att jag ska göra?” när du ska fatta ett beslut. Försök sedan att handla eller tänka enligt hur du besvarar den frågan.

 

Handledning 7

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 7, Tålamod:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Tålamod är belöningen när man lär sig att se Gud i alla. Gör ditt bästa för att under en dag se den gudomliga gnistan i dem du möter.

4.    Se om du under en dag aktivt kan ”leva i nuet” genom att påminna dig: ”Var här nu!”

5.    Tålamod medför en aktiv tillämpning och medvetenhet om andliga principer på jorden. Reflektera varje kväll över de aktiviteter och möten du haft under dagen och tänk efter hur väl du har haft tålamod. Kanske har du haft ännu mer tålamod vid andra tillfällen…

6.    Tacka varje dag under en vecka för de upplevelser du möter. Du kan t.ex. säga eller tänka: ”Tack Gud för att Du ger mig exakt det som jag behöver tillämpa för att växa.”

 

Handledning 6

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 6, Gemenskap:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Föreställ dig under en dag att alla du möter är en älskad medlem av din ”stora” familj och behandla henne eller honom som sådan.

4.    Tänk på en person som irriterar dig. Be varje dag under en vecka att du ser det gudomliga i henne eller honom. Då försöker du verkligen att se det bästa i den personen varje dag.

5.    Träna kärlek och gemenskap i ditt umgänge med andra. Hitta sätt att visa kärlek, hjälp till med sysslor, säg något uppmuntrande, lyssna uppmärksamt, visa tålamod…

6.    Var under en vecka extra uppmärksam på att använda den gyllene regeln: Behandla andra på samma sätt som du själv vill bli behandlad.

Handledning 5

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 5, Empati/Dygd och förståelse:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Cayce sa en gång till en grupp individer: ”Antag för ett ögonblick att Gud tittade på dig på samma sätt som du ser på andra." Försök att med detta i åtanke under en dag se på andra på det sätt som Skaparen kan se på oss, eller, försök att se på alla du möter utan att döma eller vara fördömande.

4.    Välj en dag när du är empatisk och minimerar dina egna och andras misstag

5.    Välj en av ”andens frukter” (kärlek, vänlighet, mildhet, osv.) och försök att under en dag tillämpa den i allt du gör och tänker.

6.    Välj en speciell tid och plats där du varje dag under en vecka kan meditera och be för andra.

Handledning 4

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 4, Tro:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Välj en dag och se hur länge du kan ha en sann medvetenhet om tro - leva i medvetenheten om att du är ett Guds barn som manifesterar gudomlighet på jorden.

4.    Skriv ett antal affirmationer på kort som du kan ha med dig under dagen och titta på och använda för att fortsätta vara medveten om tro.

5.    Gör en lista över var du har låtit ”vantro” komma in i livet när det gäller dig själv, någon annan eller Gud och se om du kan skapa en medvetenhet om tro - lita på att det gudomliga på något sätt arbetar genom alla dessa saker trots din otro.

6.    Skapa en medvetenhet om tro hela dagen, till dig själv eller någon annan i ditt liv.

7.    Det är alltid bra att reflektera över din dag och se hur ofta du verkligen använde de attityder och aktiviteter som finns listade i din idealtabell och vara sanningsenlig när det gäller var du kanske har gjort ett bra jobb.

Handledning 3

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 3, Ideal:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Ta dig tid att faktiskt fylla i och göra en ideal-tabell för dig - ange ett andligt ideal, fyra till sex attityder som kan hjälpa dig med det idealet och sedan två till tre aktiviteter för var och en av dessa attityder. Kom ihåg att inte bara ta med aktiviteter för dig själv utan också aktiviteter som du kan göra tillsammans med andra.

4.    Välj medvetet en person som är en utmaning för dig och arbeta med att öva ditt andliga ideal med den personen.

5.    Alternativt kan du göra en lista över alla de bästa kvaliteterna den här personen har - kanske måste du börja med att hon/han klär sig snyggt, eller tänk på hur någon som verkligen gillar den här personen kan beskriva henne eller honom - men kom ihåg att den här personen också har Kristusmedvetandet djupt inom sig.

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer