Du är här

handledning

Handledning 12

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion tolv: Kärlek

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Försök att göra val som drivs av villkorslös kärlek för andra. Var uppmärksam på andras behov. Var till exempel närvarande och lyssna på någon som behöver stöd, du behöver inte ge några svar utan bara vara empatiskt lyssnande.

Handledning 11

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion elva: Enhet

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Enligt “Enhet” är allt en del av Gud. Med tanke på detta försöker du under en dag se någon aspekt av det gudomliga i allt du upplever och i dem du möter.

Handledning 10

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 10: Karma och Nåd

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Var under en vecka extra medveten om de “kors” som andra bär. Kanske kan du hjälpa någon med hans eller hennes svårigheter genom att visa medkänsla. Be för personen och erbjud din hjälp.

Handledning 9

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 9, Bön, I Hans Närvaro:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Lektion nio vill få oss att bli medvetna om Guds ständiga närvaro. Tag dig därför tid att prata med Gud om dina tankar och känslor, dina utmaningar och dina välsignelser. Prata med Gud på samma sätt som du gör med en nära vän.

Handledning 8

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 8, Medvetenhet:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.   Ta dig tid att upptäcka en möjlighet att tjäna/hjälpa någon utanför din familj och vänkrets.

4.   Avsätt tid under en vecka för speciella meditationer för att bli medveten om Kritusmedvetandet (eller
Gudsmedvetandet) – medvetandet om Enhet inom dig.

Handledning 7

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 7, Tålamod:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Tålamod är belöningen när man lär sig att se Gud i alla. Gör ditt bästa för att under en dag se den gudomliga gnistan i dem du möter.

4.    Se om du under en dag aktivt kan ”leva i nuet” genom att påminna dig: ”Var här nu!”

Handledning 6

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 6, Gemenskap:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Föreställ dig under en dag att alla du möter är en älskad medlem av din ”stora” familj och behandla henne eller honom som sådan.

4.    Tänk på en person som irriterar dig. Be varje dag under en vecka att du ser det gudomliga i henne eller honom. Då försöker du verkligen att se det bästa i den personen varje dag.

Handledning 5

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 5, Empati/Dygd och förståelse:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Cayce sa en gång till en grupp individer: ”Antag för ett ögonblick att Gud tittade på dig på samma sätt som du ser på andra." Försök att med detta i åtanke under en dag se på andra på det sätt som Skaparen kan se på oss, eller, försök att se på alla du möter utan att döma eller vara fördömande.

Handledning 4

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 4, Tro:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

3.    Välj en dag och se hur länge du kan ha en sann medvetenhet om tro - leva i medvetenheten om att du är ett Guds barn som manifesterar gudomlighet på jorden.

4.    Skriv ett antal affirmationer på kort som du kan ha med dig under dagen och titta på och använda för att fortsätta vara medveten om tro.

Handledning 3

Förslag till hur du kan arbeta med Lektion 3, Ideal:

1.    Läs gärna hela lektionen ur Att Söka Gud eller Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

2.    Läs affirmationen till kapitlet och meditera på den.

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer