Du är här

artikel

Språket i Cayces readingar

Arikel publicerad i medlemskriften Källan nr 43.

Många tusen människor introduceras varje dag i den information som finns i Edgar Cayces readingar. Vissa tycker det är svårt att förstå readingarna i det format som de gavs, med en språkstil som en del liknar vid den som finns i King James Bibel. År 1945 skrev Gina Cerminara, författare till den bästsäljande boken Many Mansions (sv. Många Boningar), en artikel om readingarnas språk för en A.R.E. Bulletin. Det kan vara till hjälp att återge hennes insikter. Här är ett utdrag ur hennes artikel.

Den som någonsin läst en av Edgar Cayces readingar vet att språket i dem mycket ofta är svårt att förstå. Varför var språket så underligt? Vi kan inte ge ett fullständigt autentiskt svar på den frågan, eftersom vi inte har alla fakta i fallet. Vi kan emellertid dra några rimliga slutsatser från vad readingarna själva har gett som en förklaring, och vi kan göra en intelligent bedömning av alla fakta som vi känner i samband med fenomenet språk i allmänhet.

Forntida löften, Edgar Cayce och Dödahavsrullarna

qumranArtikel ur medlemskriften, Källan, nr 42, 2019.

(Bilden visar klipporna med grottorna.)

En beduinherde i den judiska öknen sökte efter ett bortsprunget får. Av en slump kastade han in en sten i en grotta bland de vittrade kalkstensklipporna i Qumran vid Döda havets nordvästra rand. Till sin förvåning hörde han ljudet av porslin som krossades. På så sätt började upptäckten av Dödahavsrullarna år 1947, vilket har hyllats som århundradets största arkeologiska fynd.

Denna samling av, för djur gömda, papyrus- och pergamenttexter var lagrade i ungefär 2000 år i beskyddande keramikkrukor. Texterna skrevs av en föga känd judisk sekt, esséerna, som levde i Qumran på Jesus tid. Att Edgar Cayce, tretton år innan de hittades, gav readingar där han förutsåg dessa fynd och dess innehåll, är vår ingångspunkt i historien om hur kristendomen började – inte i en krubba i Betlehem, utan långt tidigare, bland medlemmar i ett judiskt klostersamhälle vid Döda havets stränder.

Om Ideal

Mark Thurston, psykolog från Virginia Beach och författare till många böcker baserade på Cayce-materialet höll i en workshop om personlig utveckling på Finjabacken i juni 2001.

BESTÄM DITT IDEAL

Detta var rubriken på dagens första avsnitt och det finns många readingar, som framhåller vikten av att man har ett personligt ideal. Men Mark erkände att han till en början själv blev alltmer förvirrad, när han gick igenom alla dessa readingar. Några av dem utsäger att vi endast har ett enda ideal och detta är detsamma för alla människor.

Andra readingar däremot säger att vi var och en har vårt eget ideal och att detta är förutbestämt när vi föds. Slutligen finns det readingar, som säger att det är vi själva som ska bestämma, vad som är vårt eget ideal. Uppenbarligen finns det flera nivåer på denna fråga. Det högsta idealet för oss alla och det som vi har tillsammans, finns i vårt övermedvetna. Det handlar här om enhet – universell enhet, ”oneness”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet och förmågan att se hur allt hänger samman i en enda enhet. Att hitta in i Kristusmedvetandet.

Kan vi vara på flera platser samtidigt?

Kan vår själ vara på flera platser samtidigt på jorden eller i flera inkarnationer samtidigt? John Van Auken besvarar frågan av en A.R.E. medlem i ett nyhetsbrev.

Svaret är som följer: Jag får den här frågan oftare än vad man skulle tro. Svaret är komplicerat beroende på den verklighetsuppfattning personen i fråga har. Om personen har en materialistisk syn på världen är verkligheten smalare. Om personens medvetna har tagit del av mångdimensionella upplevelser är svaret vidare, till och med oändligt. Eftersom du läser detta nyhetsbrev och är medlem i A.R.E. antar jag att du tillhör den senare kategorin. I vilket fall är svaret ja.

Cayces readingar lär oss att bortom denna vår dimension (på jorden) finns ingen tid eller rum i vår bemärkelse. Det finns däremot en oändlig enhet. I en sådan miljö upplever själen allt samtidigt - holistiskt. Ett tidigare liv är lika närvarande som ett nuvarande liv som är lika nära som ett kommande framtida liv. På denna högre medvetandenivå ser vi alla erfarenheter och hur de hänger ihop med varandra. Det tidigare avslöjar det nuvarande och det nuvarande visar på framtiden.

Sökord: 

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cayce om ett hälsosamt liv).

Utifrån ett reinkarnationsperspektiv kan den bakomliggande orsaken till en sjukdom ha utvecklats under en tidigare livstid – ibland kallad fysisk karma eller en karmisk omständighet eller konsekvens – där någon slags överdrift skulle kunna skapa en svaghet hos en individs fysiska mönster. Denna svaghet, som då återupprepats i personens kropp, kan manifestera sig under flera livstider fram till dess att man har lärt sig läxan och svagheten har retts ut.

Kraften i avsikten

Kraften i avsikten   (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cacye om ett hälsosamt liv).
De flesta välkända healers, även de som har en specialitet eller teknik att dela med sig av, omfattar just begreppet avsikt eller uppsåt som en ledstjärna i sitt arbete. Förmodligen, och näst intill det mest centrala är avsikten (en grundläggande, meditativ praxis som vanligtvis föregår de terapeutiska healingsessionerna), en mycket viktig del av processen, som fokuserar på utövarens motivation.

Denna komponent omfattar flera aspekter. Inte bara att en healer måste ha en stark önskan att hjälpa, utan också en förståelse för hur man ska nå målet och hur man kan underlätta ingripande och överlåtandet av hängivenheten på utfallet. Att förstå sina motiv (varför man vill hjälpa
eller läka) är en del av en healers ansvar i ett självlärande, vilket gör den helande handlingen till ett noggrant övervägande och en medvetenhet.

Förklaring av ”Avsikt”

Innan vi presenterar Cayces inställning till avsikt, finns här flera förklaringar från lexikon och från andra healers som bidrar till att klargöra innebörden av avsikt.

Skynda långsamt

Artikel ursprungligen publicerad i Källan nr 5 - 2001

Cayce om att skynda långsamt av psykologen Mark Thurston i The New Millenium.

”Skynda långsamt”. Så lyder ett av Edgar Cayces vanligaste råd till de upptagna stressade personer som sökte hjälp i hans readingar. ”Hastverk är lastverk” påminner oss samma sak. Ett annat gammalt ordstäv, kanske mer sällan använt, är ”Den som går långsamt, går säkert” och detta senare verkar mer i linje med innehållet i Cayce readingar. Vår känsla av att behöva ha brått är ofta grundad i bristen på tillit. Det kan bli en verklig utmaning att lugna ner sig och tro att saker och ting verkligen har goda skäl att hända. Och ändå, - detta är en sanning, som Cayce ofta underströk när han rådde människor som hade problem med tidsdimensionen.

Äppeldieten - En reningskur

Kolla först med din läkare så det inte finns något som hindrar att du gör äppelkuren! En äppelkur varar i tre dagar och under hela tiden får man äta så många äpplen och dricka så mycket vatten man orkar och vill. Man ska även ta olivolja, för att smörja tarmen.

Man ska naturligtvis försöka få obesprutade äpplen. De svenska transpararant blance går bra, men andra svenska obesprutade äpplesorter går också bra. I Amerika rekommenderade Cayce en gammal sort som heter Jennetings, numera rekommenderas Golden Delicious. De är bättre än de röda Delicious för Golden innehåller mer pektin och det är ett ämne som hjälper till att sänka kolesterol.

Första dagen Man får äta så många äpplen man vill, de flesta äter 6-8 stycken den första dagen, 4-6 den andra dagen och 2-4 den tredje dagen. En del äter lika många varje dag, en del äter kanske bara ett eller två.

Får man tag på obesprutade, ekologiska äpplen kan man äta skalen men annars bör man skala dem. Om man inte tycker om att äta äpplen, kan man köra dem i en mixer så man får en äppelsås, som är både god och kanske lättare att äta.

ESP

Readingarnas syn på ESP och Mediala Fenomen

Edgar Cayces livshistoria är fylld med exempel på paranormal kommunikation. Hans förmåga att ge readingar när han sov skulle kunna kallas ESP, eftersom han på något sätt hade tillgång till information som han själv aldrig hade studerat och han kunde se människor och platser och händelser utan att använda sitt fysiska seende. I sin transliknande sömn kunde han besvara frågor om vilket ämne som helst och han kunde beskriva individer och deras omgivning, även om han själv befann sig i Virginia Beach och personen som fick readingen var i New York City.

Eftersom det finns så många typer av extrasensorisk kommunikation har forskare delat in ESP i fyra huvudtyper för lättare kunna förklara vad som händer.

Telepati är förmågan att skaffa information mentalt genom att läsa en annan persons sinne. Medan Cayce befann sig i Kentucky gav han till exempel en reading för en man i New York (740-1). Han såg att mannen rökte en cigarr, hörde honom vissla en viss melodi, såg honom ha ett möte med en annan man om tomtmark och såg honom titta genom tre brev.

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer