slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Engelskt föredrag om pyramiden

Kirk Nelson från A.R.E. höll en föreläsning om pyramiderna i Egypten nyligen. Den är på engelska, men bilderna är bra om hur pyramiderna kanske byggdes. Den innehåller även astrologi. >> Om pyramiden i Giza

Om Ideal

Mark Thurston, psykolog från Virginia Beach och författare till många böcker baserade på Cayce-materialet höll i en workshop om personlig utveckling på Finjabacken i juni 2001.

BESTÄM DITT IDEAL

Detta var rubriken på dagens första avsnitt och det finns många readingar, som framhåller vikten av att man har ett personligt ideal. Men Mark erkände att han till en början själv blev alltmer förvirrad, när han gick igenom alla dessa readingar. Några av dem utsäger att vi endast har ett enda ideal och detta är detsamma för alla människor.

Andra readingar däremot säger att vi var och en har vårt eget ideal och att detta är förutbestämt när vi föds. Slutligen finns det readingar, som säger att det är vi själva som ska bestämma, vad som är vårt eget ideal. Uppenbarligen finns det flera nivåer på denna fråga. Det högsta idealet för oss alla och det som vi har tillsammans, finns i vårt övermedvetna. Det handlar här om enhet – universell enhet, ”oneness”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet och förmågan att se hur allt hänger samman i en enda enhet. Att hitta in i Kristusmedvetandet.

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vår bild skog

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Medlemmar i Stiftelsen kan få ett inloggningsnummer och ta del av detta material. Kontakta Gun på info@edgarcayce.se eller tel. 0456-27649 om du önskar detta inloggningsnummer.

Här på hemsidan kommer vi att publicera det material som är tillgängligt för alla, oavsett om man är medlem i A.R.E. eller inte. Det är framför allt bloggar som vi kommer att översätta efterhand som de publiceras.

I decembernumret 2017 av magasinet Venture Inward fanns en artikel om meditationens betydelse för personlig utveckling. Denna var ett utdrag ur Kevin J. Todeschis bok Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

Kan vi vara på flera platser samtidigt?

Kan vår själ vara på flera platser samtidigt på jorden eller i flera inkarnationer samtidigt? John Van Auken besvarar frågan av en A.R.E. medlem i ett nyhetsbrev.

Svaret är som följer: Jag får den här frågan oftare än vad man skulle tro. Svaret är komplicerat beroende på den verklighetsuppfattning personen i fråga har. Om personen har en materialistisk syn på världen är verkligheten smalare. Om personens medvetna har tagit del av mångdimensionella upplevelser är svaret vidare, till och med oändligt. Eftersom du läser detta nyhetsbrev och är medlem i A.R.E. antar jag att du tillhör den senare kategorin. I vilket fall är svaret ja.

Cayces readingar lär oss att bortom denna vår dimension (på jorden) finns ingen tid eller rum i vår bemärkelse. Det finns däremot en oändlig enhet. I en sådan miljö upplever själen allt samtidigt - holistiskt. Ett tidigare liv är lika närvarande som ett nuvarande liv som är lika nära som ett kommande framtida liv. På denna högre medvetandenivå ser vi alla erfarenheter och hur de hänger ihop med varandra. Det tidigare avslöjar det nuvarande och det nuvarande visar på framtiden.

Sökord: 

Om konferens nr 28 i Solna

Årets konferens i Solna den 2-3 september lockade 35 deltagare.

Temat var VI OCH VÅRA SÄLLSKAPSDJUR i ett holistiskt perspektiv. Föreläsare var Bill Austin och Doug Knueven från USA, vilka tolkades till svenska av Sten Bolin. Thomas Jedensjö och Karin Bernström ledde meditationerna.

Efter lördagens registrering och morgonfika inledde Gun Olofsson konferensen med att hälsa föreläsare, tolk och deltagare varmt välkomna. Thomas Jedensjö guidade sedan en buddhistisk meditation.

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom

Att hantera karmiska orsaker till sjukdom (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cayce om ett hälsosamt liv).

Utifrån ett reinkarnationsperspektiv kan den bakomliggande orsaken till en sjukdom ha utvecklats under en tidigare livstid – ibland kallad fysisk karma eller en karmisk omständighet eller konsekvens – där någon slags överdrift skulle kunna skapa en svaghet hos en individs fysiska mönster. Denna svaghet, som då återupprepats i personens kropp, kan manifestera sig under flera livstider fram till dess att man har lärt sig läxan och svagheten har retts ut.

Kraften i avsikten

Kraften i avsikten   (utdrag ur Readingserien nr 14 Edgar Cacye om ett hälsosamt liv).
De flesta välkända healers, även de som har en specialitet eller teknik att dela med sig av, omfattar just begreppet avsikt eller uppsåt som en ledstjärna i sitt arbete. Förmodligen, och näst intill det mest centrala är avsikten (en grundläggande, meditativ praxis som vanligtvis föregår de terapeutiska healingsessionerna), en mycket viktig del av processen, som fokuserar på utövarens motivation.

Denna komponent omfattar flera aspekter. Inte bara att en healer måste ha en stark önskan att hjälpa, utan också en förståelse för hur man ska nå målet och hur man kan underlätta ingripande och överlåtandet av hängivenheten på utfallet. Att förstå sina motiv (varför man vill hjälpa
eller läka) är en del av en healers ansvar i ett självlärande, vilket gör den helande handlingen till ett noggrant övervägande och en medvetenhet.

Förklaring av ”Avsikt”

Innan vi presenterar Cayces inställning till avsikt, finns här flera förklaringar från lexikon och från andra healers som bidrar till att klargöra innebörden av avsikt.

Cayce-träffen i Bromma 12 nov 2016

cayce-träff i bromma Sexton Cayce-vänner deltog denna fantastiska, soliga vinterdag med bitvis svår halka. Vi började med fika och hembakat.

Karin öppnade mötet med en varm hälsning från Gun och med Edgar Cayces fina nackövningar och andning.

Därefter följde en meditation.

Åke Westin blev ombedd att presentera Edgar Cayce, vilket han gjorde galant.

Sten pratade om beskrivning och behandling av högt blodtryck, som är ett tillstånd, ej sjukdom. Åke gav också Edgar Cayces råd här. Det blev gruppdiskussioner och råd från våra vänner, samt vikten av rörelse och då i först hand promenaden.

Dags för en fikapaus med bensträckning.

Talbot Lindström redogjorde för Edgar Cayce som vanlig människa och om hans förutsägelser med anledning av utvecklingen och motsättningarna i USA. Följt av reflexioner till möjlig utveckling i Europa, samt en ekonomisk presentation av vad som händer i Arabvärlden, just nu.

Medlemsförmån

På A.R.E:s hemsida edgarcayce.org  finns mycket intressant att läsa. Om man loggar in på deras medlemssektion finns även intressanta videoklipp.

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få ett inloggningsnummer till medlemsdelen på A.R.E:s hemsida. Hör av dig till Gun för att få detta nummer.

Föreläsning om Edgar Cayce - ABF - Värnamo 23 april

Lördagen den 23 april föreläste Gun Olofsson om "Edgar Cayce – den sovande profeten"  inför en intresserad skara på 17-18 personer hos ABF i Värnamo.

gun föreläser i värnamoFöreläsningen handlade framförallt om hälsa. Två av Cayces apparater visades, nämligen Violet Ray eller den violetta strålen och Radiak-apparaten. Frågor handlade om kosten, hälsan, men också andlighet.

Datum: 
lördag, april 23, 2016 - 13:00 till 14:30

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer