slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Forntida löften, Edgar Cayce och Dödahavsrullarna

qumranArtikel ur medlemskriften, Källan, nr 42, 2019.

(Bilden visar klipporna med grottorna.)

En beduinherde i den judiska öknen sökte efter ett bortsprunget får. Av en slump kastade han in en sten i en grotta bland de vittrade kalkstensklipporna i Qumran vid Döda havets nordvästra rand. Till sin förvåning hörde han ljudet av porslin som krossades. På så sätt började upptäckten av Dödahavsrullarna år 1947, vilket har hyllats som århundradets största arkeologiska fynd.

Denna samling av, för djur gömda, papyrus- och pergamenttexter var lagrade i ungefär 2000 år i beskyddande keramikkrukor. Texterna skrevs av en föga känd judisk sekt, esséerna, som levde i Qumran på Jesus tid. Att Edgar Cayce, tretton år innan de hittades, gav readingar där han förutsåg dessa fynd och dess innehåll, är vår ingångspunkt i historien om hur kristendomen började – inte i en krubba i Betlehem, utan långt tidigare, bland medlemmar i ett judiskt klostersamhälle vid Döda havets stränder.

Recept efterlyses

pannkakor recept cayceKällarmästaren efterlyser
I varje nummer av Källan brukar vi ha ett recept på någon maträtt, ett bröd eller något annat.
 
Vi tror att många av våra läsare har sina egna specialiteter och ber er dela med er av ert favoritrecept.
 
Vi efterlyser alltså recept och gärna en bild till Källarmästaren.
Mejla ditt bidrag till info@edgarcayce.se

Mobil app med Cayce-readingar

mobil appHej alla Cayce-vänner

Kevin Todeschi som besökt oss några gånger från A.R.E. i Virginia Beach har tagit fram en ny app med readingar från Cayce. Den är för mobiler från Iphone och Android.

Han har samlat hundratals av readingar, gjort dom mer moderna i texten och skapat en databas av information. Från den skapas tre slumpmässiga tankar för dagen. (Appen kallar dem “ideals”) som sätter tonen för dagen.

Nedan ser du länkar för nedladdning

Android: https://bit.ly/edgarcayceandroid

iOS/Apple: https://bit.ly/edgarcaycecocreation

UPPTÄCK DIN SJÄLS SYFTE

bild odling

Under 2019 publicerar A.R.E. en ny serie lektioner för vår utveckling. Det övergripande temat är UPPTÄCK DIN SJÄLS SYFTE.

 

Enligt Edgar Cayces filosofi har varje person som kommer till jorden ett specifikt själssyfte, som ingen annan kan uppfylla. För en del kan syftet vara relaterat till yrket, för andra kan det vara att varje dag leva på ett speciellt sätt. Att finna sitt syfte och att sedan förstå och leva det är faktiskt en livslång process.

När vår kunskap växer och fördjupas, dyker större och större möjligheter upp att fullfölja livets uppdrag.
Till varje lektion publicerar A.R.E en video, en blogg och ett studiematerial. Detta finns i medlemsdelen på deras hemsida edgarcayce.org. Det kommer även att finnas ytterligare material till lektionerna i magasinet Venture Inward som också finns tillgänglig på hemsidan.

EDGAR CAYCE HANDBOK FÖR ATT SKAPA DIN FRAMTID

Edgar Cayce Handbok för att skapa din framtidEDGAR CAYCE HANDBOK FÖR ATT SKAPA DIN FRAMTID

Mark Thurston och Christopher Fazel.

Edgar Cayces filosofi lovar paradoxalt två ting. För det första att du kan skapa din framtid. Du är en enastående varelse med kraft att skapa ditt liv. För det andra att din framtid kan skapa dig. Ditt liv har ett öde som dras till dig.

Denna intressanta bok presenterar Cayces tjugofyra andliga nycklar, som kan låsa upp dörrarna till att förstå dig själv. De undervisar om livets mysterier och är tydliga för den som vill och kan titta närmare på sitt liv. Dessa principer kan tillämpas i alla situationer och du kan börja använda dem med en gång i ditt dagliga liv.

- Allt händer av en anledning: Du har ett syfte i livet
- Kärlek innebär att hedra personers fria vilja
- Varje kris är en möjlighet till ett genombrott
- Vrede, som används på rätt sätt, tjänar ett gott syfte
- Det goda du ser i andra finns också i dig

Om konferens nr 29 i Stockholm

Vi var hedrade att ha Kevin J. Todeschi, chef för Edgar Cayces A.R.E. i Virginia Beach, USA, som föreläsare vid årets konferens i Stockholm den 27-28 oktober. Konferensen, som denna gång hölls i Östermalms Föreningsråd i Fältöversten, lockade femtio deltagare. Kevins föreläsningar tolkades till svenska av Sten Bolin och Thomas Jedensjö.

Efter lördagens registrering och morgonfika inledde Gun Olofsson konferensen med att hälsa föreläsare, tolkar och deltagare varmt välkomna. Karin Bernström ledde därefter en andningsövning innan det var dags för Kevin Todeschi att inta scenen. Han började med att under två pass föreläsa om Akashakrönikan. Kevin har skrivit en bok som handlar om just Akashakrönikan eller Livets bok. I föreläsningen ingick även intressanta gruppövningar. Lördagens andra ämne handlade om hur vi med hjälp av symboler kan få tillgång till medial information. Edgar Cayce menar att vi kan använde symbolism för att få kontakt med intuitionen. 

Tre tips för att lyckas med att vara empatisk

FREDAG 4 maj, 2018 av Cindy Griffith-Bennett

Tycker du att det är svårt att tänka klart om någon står för nära dig? Har du fått ditt utrymme invaderat och känt dig obekväm efteråt? Trycker påflugna personer på dina knappar? Jag är säker på att många av er har svarat JA på minst en av dessa frågor. Här är tre enkla men ändå effektiva tips för att skapa sunda energigränser.

1. Var medveten om ditt energifält: Energin flödar dit uppmärksamheten går och om du är inriktad på en person, finns din energi precis där hos den. Detta gäller även när du pratar med någon via telefon eller bara tänker på en person. När du inser att din energi är sammanfogad med någon vars energi inte matchar din så bra, kan du genom din uppmärksamhet kalla tillbaka din energi med denna övning. Ta en stund och visualisera att din energi kommer tillbaka till ditt energifält.

• Om du inte kan komma ifrån personen för att göra visualiseringen, gör den när hon/han pratar.

• Tänk dig att ett ägg omger dig och se hur all din energi kommer tillbaka in i ditt skal.

Engelskt föredrag om pyramiden

Kirk Nelson från A.R.E. höll en föreläsning om pyramiderna i Egypten nyligen. Den är på engelska, men bilderna är bra om hur pyramiderna kanske byggdes. Den innehåller även astrologi. >> Om pyramiden i Giza

Om Ideal

Mark Thurston, psykolog från Virginia Beach och författare till många böcker baserade på Cayce-materialet höll i en workshop om personlig utveckling på Finjabacken i juni 2001.

BESTÄM DITT IDEAL

Detta var rubriken på dagens första avsnitt och det finns många readingar, som framhåller vikten av att man har ett personligt ideal. Men Mark erkände att han till en början själv blev alltmer förvirrad, när han gick igenom alla dessa readingar. Några av dem utsäger att vi endast har ett enda ideal och detta är detsamma för alla människor.

Andra readingar däremot säger att vi var och en har vårt eget ideal och att detta är förutbestämt när vi föds. Slutligen finns det readingar, som säger att det är vi själva som ska bestämma, vad som är vårt eget ideal. Uppenbarligen finns det flera nivåer på denna fråga. Det högsta idealet för oss alla och det som vi har tillsammans, finns i vårt övermedvetna. Det handlar här om enhet – universell enhet, ”oneness”. Det handlar om hur vi förhåller oss till livet och förmågan att se hur allt hänger samman i en enda enhet. Att hitta in i Kristusmedvetandet.

Tolv lektioner 2018 - Introduktion

vår bild skog

Under 2018 kommer A.R.E. att presentera en ett år lång specialserie, ”Enlightenment Series”, som är Övningar för själen varje månad.

Varje månad fokuserar på en andlig lektion, baserad på materialet i Att Söka Gud Bok 1, med kompletterande videoföreläsningar, lektioner och studiematerial. Detta finns tillgängligt i medlemsdelen hos edgarcayce.org.

Medlemmar i Stiftelsen kan få ett inloggningsnummer och ta del av detta material. Kontakta Gun på info@edgarcayce.se eller tel. 0456-27649 om du önskar detta inloggningsnummer.

Här på hemsidan kommer vi att publicera det material som är tillgängligt för alla, oavsett om man är medlem i A.R.E. eller inte. Det är framför allt bloggar som vi kommer att översätta efterhand som de publiceras.

I decembernumret 2017 av magasinet Venture Inward fanns en artikel om meditationens betydelse för personlig utveckling. Denna var ett utdrag ur Kevin J. Todeschis bok Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer