slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3

Lektion 5 - 2020

flod natur

Det kollektiva medvetandet och hur det påverkar våra liv idag

Fredag 8 maj, 2020 av John Van Auken

När det gäller frågan hur tidigare liv påverkar våra nuvarande, tänker de flesta av oss omedelbart på de effekter karma har för oss idag och de själar som har känt oss i tidigare liv. Men det finns ett tillstånd som också påverkar oss, och det är förekomsten av enhet i medvetande bland alla själar. Det kallas ofta det kollektiva medvetandet. Om vi är medvetna om det eller inte, så är våra påstådda individuella sinnen kopplade till en djupare nivå, en nivå som Edgar Cayce kunde använda - och han sa att vi alla kan använda den - vi är faktiskt redan i den, men ignorerar den eller är så fokuserade på det dagliga yttre medvetandet att en ogenomskinlig slöja skiljer oss från att använda den.

Lektion 4 - 2020

baby

Vi reinkarnerade faktiskt inte

Fredag 3 april, 2020 av John Van Auken

Lektion 3 - 2020

Hur tidigare liv påverkar oss idag

Fredag 28 februari, 2020 av John Van Auken

Varför finns dessa människor i mitt liv?

Vad kan jag göra - 2020

vad kan jag göra

Corona pandemi - Vad kan jag göra?

Tisdag 17 mars 2020 av Doug Knueven

Coronaviruspandemin har gjort oss akut medvetna om begränsningarna i konventionell medicin. Tills effektiva läkemedel och vacciner kan utvecklas och testas (en process som kan ta 1 ½ år) är vi i denna snabbspridande sjukdoms våld. Personlig hygien och social distansering är användbara metoder för att mildra spridningen av viruset. Om dessa misslyckas kan sjukhusvistelse med intravenöst dropp och respirator bli nödvändigt, så västerländsk medicin har en roll att spela. Men finns det mer vi kan göra för att skydda oss själva?    Holistiska metoder för hälsa kan vara till stor hjälp i en sådan situation. Uttrycket ”holistisk” innebär att hela varelsen - kropp, sinne och ande - tas upp. När det gäller levande system är helheten större än summan av dess delar. Edgar Cayces readingar förklarar ofta: ”Anden är livet, sinnet är byggherren, det fysiska är resultatet.”

OM REINKARNATION

bild hand i hand

Hur och varför sker reinkarnation är temat för A.R.E.s Enlightenment serie under 2020.

Enligt Cayce är vi större än den nuvarande livserfarenheten. Vi är faktiskt kulmen av många livserfarenheter före detta liv, och deras inverkan påverkar våra omständigheter och relationer idag.

A.R.E. publicerar varje månad en lektion och en video som ger en större förståelse för hur själen reser genom livstider för att växa. Detta material handlar om karma, nåd, själsgrupper, aktiviteter mellan livstiderna, biologisk påverkan från tidigare liv och hur vi kan komma ihåg tidigare liv.

Varje månad publiceras också en kort blogg med uppdateringar om aktuell forskning och händelser som rör vår växande förståelse av förbindelsen mellan kropp, sinne och ande.

Materialet finns i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida edgarcayce.org. Det kommer även att finnas ytterligare material till lektionerna i magasinet Venture Inward som också finns på hemsidan.

Lektion 12 - 2019

bänkBLOGG Måndag 2 december 2019 av M.K. Welsch

Lektion 12: Var en föjeslagare till Gud

Gudomliga följeslagare

Begreppet att vara följeslagare till Gud har en vacker klang, men att förstå vad det faktiskt betyder kan vara lite svårt. Från barndomens söndagsskola har de flesta inställningen att vi ser förhållandet till det gudomliga som en människa här nere på jorden som försöker nå en Gud där uppe i himlen någonstans. Avståndet mellan oss verkar nästan som om vi sätter vårt hopp till ”vännen” Gud genom någon jättestor kosmisk Facebook-plattform, men måste vänta på tillåtelse att ansluta. Lyckligtvis gav vår äldre broder Jesus ett tydligt perspektiv på detta ämne när han avslöjade en högre sanning. Jesus lärde - och bevisade genom sitt liv och sitt arbete - att Guds ande är närvarande just här och just nu. Den är i oss. ”Gud med oss” var Mästarens ständiga mantra. Men om så är fallet, vad innebär det att bli en gudomlig följeslagare?

Lektion 11 - 2019

peopleBLOGG fredag 1 november 2019 av Kevin J. Todeschi

Lektion  11: Ska jag ta hand om min broder?

Alla som finns på jorden idag är dina bröder. [2780-3]

Ett av de ofta upprepade citaten från Cayce-materialet är. ”Ska jag ta hand om min bror?” Även om det har sitt ursprung i Första Moseboken och handlar om syskonrivalitet (och mord) mellan bröderna Kain och Abel, använder Cayces readingar ofta citatet som en påminnelse om vårt ansvar gentemot varandra. Faktum är att under 1940-talet sammanställdes en broschyr med readingutdrag som handlade om världsfrågor med titeln: ” Ska jag ta hand om min bror?” Vad är readingens övergripande fokus i detta ämne?

Om konferens nr 30

deltagare konferens 30

Konferensen, som anordnades i Stockholm, var den trettionde i ordningen sedan Stiftelsen Edgar Cayce Center för tjugofem år sedan grundades av Ole Barry i Tyringe 1994. Temat i år var Själsmönster och Själslektioner med underrubriken ”Vår resa som själar från skapelsen till avslutningen på jordens skola.” Föreläsare var Peter Woodbury från A.R.E. och Virginia Beach i USA.

Konferensen inleddes redan på fredagskvällen med en mycket uppskattad enmansshow ”En afton med Edgar Cayce”. Peter Woodbury iklädde sig här rollen som Edgar Cayce som berättade om sitt liv och sin verksamhet. Avslutningsvik fick publiken möjlighet att ställa frågor till ”Edgar Cayce”.
Under lördagen och söndagen behandlade Peter Woodbury följande ämnen:

Lektion 10 - 2019

kvinna bokBLOGG tisdag 1 oktober 2019 av John Van Auken

Lektion  10: Handlingar av visdom

Visdom är alltså den gudomliga kärlek som visas i dina dagliga samtal, det du dagligen förespråkar, dina dagliga handlingar som berör andra. [262-104]

Cayce använde ofta ordet ”manifestera”, vilket betyder att vi måste göra ”gudomlig kärlek” till ett levande uttryck i våra dagliga tankar, ord och handlingar. Vi kan inte bara tänka på hur fin gudomlig kärlek är, vi måste använda den, vara ett uttryck för den!

Lektion 9 - 2019

konflikt boxningBLOGG fredag 23 augusti 2019 av John Van Auken

Lektion 9: Vår sinneskraft  använder denna

Lärorna som finns i Edgar Cayces readingar uppmuntrar oss ofta att ta våra sinnen i anspråk för tillväxt i visdom, förståelse och kärlek. Cayce lärde att våra sinnen har tre huvudnivåer. Den mest bekanta nivån är vårt dagliga medvetna sinne där vår personlighet fungerar. Bortom en slöja finns vårt djupare, undermedvetna sinne, som Cayce identifierade som vår själs sinne. Ovanför dessa båda nivåer finns en del av vårt sinne med Guds oändliga, universella sinne. Cayce kallade detta det övermedvetna sinnet.

Hans första lektion om sinnet var att vi ska vara medvetna om våra tankar och tankemönster. Vi ska iaktta oss själva hela dagen och i drömmen under sömnen.

Andens roll med våra sinnen

Sidor

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer