Du är här

Naturen

Följande är ett utdrag ur boken Edgar Cayces Goda Råd, sid 186-187.

(De första siffrorna är readingnumret, för en kvinna som är 35 år, readingen gjordes 23 november 1943.)

3374-1 ..... K.35 ............................ 23/11 -43 Du har ofta läst att träden ligger som de faller. Har du tolkat betydelsen av det, inte enbart i materiell uppfattning, utan i anden? Tänk efter – det betyder något annat, även i ljuset av detta …

Man kan aldrig säga till en ros att den ska vara vacker eller till en viol att den ska avge sin doft och inte heller att solnedgången, stormen eller vinden ska sjunga med i naturens sång. Likväl tilltalas denna individ mycket av musik, natur och skönhet av alla slag. Har du undrat varför? Har du brukat eller missbrukat det? Detta måste du svara på inom dig och det kan du när du ser på sanningens ord, liljans vittnesbörd och hör Hans röst – som försökte lära dig läxan att hela vår tillit finns i Gud och inte i materiella ting på jorden.

Arbeta alltid, som biet – men på ett sådant sätt, så att det alltid bidrar till att göra Din del av jorden till en ännu skönare plats för människan att leva på.

För babyns leende och rosens doft är ingenting annat än spegelbilder av Guds omsorg om människan. Om hon bara ville lära sig läxan från dessa små ting! För det är människans dårskap som är Guds vishet och människans vishet är Guds dårskap …

… skönhet, kärlek, musik och natur är det som personen mest lystrar till. Vänskapens skönhet, skönheten i umgänget, landskapet och stormen och likväl kryper fruktan in när du sluter dig inne … p.g.a. brist på full tillit i Honom.

Liven på jorden visar inte enbart på uppehållsperioder utan på perioder under vilka själen har vuxit eller förvanskats av det som människan kallar omständigheter eller miljö. Likväl kan en själ som är intonad på Gud, förändra omständigheterna eller miljön, såsom liljan visar; i själva verket alla krafter även i själva naturen. För all skönhet kommer från Gud, all kärlek är från Gud. Allt som förblir i Honom är då uttryck för Hans kärlek. Detta ger näring åt och omhuldar allt Ditt handlande gentemot Dina medmänniskor …

Du ska hålla på med alla sorters utomhusaktiviteter för det är bästa sättet att hålla sig ung på – att stå nära naturen och alla former av aktiviteter som ger träning där man kan andas det mättade ozonet och naturens skönhet. För du kan andas in detta till Din själ, precis som en solnedgång eller morgonens soluppgång. Och titta på den ibland – den är lika vacker som solnedgången!

Håll fast vid dessa Dina aktiviteter och de gör att Du får ännu större upplevelser i Ditt liv …

Du fanns bland de barn som först samlades den dagen när Han stod vid sjön och senare talade från Petrus båt. Du var då en flicka i de tidiga tonåren som lyssnade på Mästarens ord. När du i detta liv tillåter det kan dessa ord ge Dig större insikt i livet om vattnets skönhet, skönheten hos molnen i skyn, hos stormen, snön, slasket och haglet. Allt detta talar till dig om närheten och skönheten hos Mästarens löften till människobarnen. Håll dig alltid troget till detta och till det vackra som även utformas vid kontemplation …

Se på Honom och be ofta, lev efter det och var sådan: Herre. Här är jag! Använd Du mig på det sätt som Du ser att jag bäst kan fullgöra det syfte Du har för mig på jorden nu.

… tona in dig på blommornas vibrationer, fåglarnas sång, vinden, haglet, slasket, snön. På dessa, både i uppror och stillhet. Allt detta är tilltalande. Öppna Ditt hjärta till Gud, omge Dig med medvetandet om löftet från Kristus – ”Om Du älskar mig och håller mina bud, ska jag och Fadern komma och förbli i Dig”. Och när detta känns och talas i kroppen och medvetandet, får du se Kristus komma ...

 
 
 
Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer