Du är här

ESP

Readingarnas syn på ESP och Mediala Fenomen

Edgar Cayces livshistoria är fylld med exempel på paranormal kommunikation. Hans förmåga att ge readingar när han sov skulle kunna kallas ESP, eftersom han på något sätt hade tillgång till information som han själv aldrig hade studerat och han kunde se människor och platser och händelser utan att använda sitt fysiska seende. I sin transliknande sömn kunde han besvara frågor om vilket ämne som helst och han kunde beskriva individer och deras omgivning, även om han själv befann sig i Virginia Beach och personen som fick readingen var i New York City.

Eftersom det finns så många typer av extrasensorisk kommunikation har forskare delat in ESP i fyra huvudtyper för lättare kunna förklara vad som händer.

Telepati är förmågan att skaffa information mentalt genom att läsa en annan persons sinne. Medan Cayce befann sig i Kentucky gav han till exempel en reading för en man i New York (740-1). Han såg att mannen rökte en cigarr, hörde honom vissla en viss melodi, såg honom ha ett möte med en annan man om tomtmark och såg honom titta genom tre brev.

Slutligen hörde den sovande Cayce att mannen talade i telefon med en annan man och visste den personens namn. Allt detta stämde och verifierades senare. Cayce kunde med sitt extra sinne se allt vad denne man i New York hade upplevt med sina normala sinnen. I våra liv har vi stött på telepati när vi börjat prata om en person vi inte haft kontakt med på länge och denne plötsligt ringer.

Ett annat slag av ESP är klärvojans, förmågan att se information som inte andra ser. När du till exempel blandar spelkort och lägger dem upp och ner, går genom dem och försöker tala om vilket kort det är eller i varje fall färgen. Om ditt resultat är klart bättre än slumpen skulle det vara ett slag av klärvojans. Du behöver inte ha alla rätt, dvs. 100 procent, för att demonstrera klärvojans, endast statistiskt och upprepningsbart högre än slumpen. Om du istället försöker göra samma experiment men låter en vän titta på korten och koncentrera sig innan du gissar skulle det vara ett slags telepati.

Om vi ser på en speciell reading av Cayce (2826-1), finner vi ett fall med en person som befann sig i Ohio, medan Cayce befann sig i Virginia Beach. Under readingen talade Cayce om personens temperatur korrekt. Om läkaren kände till personens temperatur innan Cayce gjorde readingen skulle det kunna vara ett fall av telepati, då Cayce skulle ha kunnat läsa av läkarens medvetande. Men om läkaren inte hade känt till patientens temperatur förrän efter Cayces reading, är det ett exempel på klärvojans.

En tredje form av ESP är prekognition, förmågan att se händelser innan de inträffar. Många av oss har haft en upplevelse som kallas för déjà vu. Du har till exempel ett samtal med en vän och plötsligt känner du att du haft exakt den konversationen tidigare. Du kanske också vet vad vännen kommer att säga. Cayces readingar föreslår en förklaring för detta fenomen, nämligen att våra drömmar ofta förebådar kommande händelser. Sådana prekognitiva drömmar kan glömmas bort och endast vagt kännas igen vid déjà vu upplevelser. Det finns oräkneliga fall av prekognition i Caycematerialet.

I många readingar till barn förutsåg Cayce hur de skulle bli som vuxna, även deras dolda talanger och val av yrke. Det finns också andra exempel på hans prekognitiva förmåga. När han gjorde en reading för en kvinna i New York, började han plötsligt att ge en reading för en kvinna i Missouri, även om ingen hade beställt någon. Hennes förfrågan om en reading var daterad dagen efter han hade gjort den (5700-6), och kom fram sex dagar senare efter att hans svar hade skickats. Cayce förutsåg också kraschen på börsen (900-425) mer än sex månader innan den inträffade och han förutsåg även andra världskriget. Han visste att han skulle dö innan hans två söner skulle hinna återvända hem över världshaven.

Även om vissa har kallat Cayce "profet", gjorde han själv inga sådana anspråk. I själva verket beskrev han sig själv i en reading som en "låg, svag, ovärdig kanal" (254-76). Han gjorde sällan förutsägelser om världshändelser, mest beroende på att sådana beror på en mängd yttre influenser. När mediala personer försöker förutsäga framtiden är allt de kan göra endast att projicera en möjlig framtid, baserad på nuvarande händelser. Om händelserna fortsätter på samma sätt som förut - om människors attityd, livsstil och världens tillstånd fortsätter på samma sätt, då kan den mediala "se" resultatet. Emellertid gör readingarna klart för oss att vi har en gåva som kallas för fri vilja. Om tillräckligt många använder sin fria vilja och ändrar sig i det de gör i nuet, har det en dramatisk effekt på framtiden.

I Bibeln for Jona till den onda staden Nineve för att berätta för invånarna om en kommande förstörelse som skulle komma över dem. Stadens invånare brydde sig om detta och ångrade sig. Med sin fria vilja förändrade de sina liv. Som resultat av detta skonades deras stad. Förmågan till prekognition är utsatt för fler influenser än telepati och klärvojans.

Readingarnas syn på ESP och Mediala Fenomen: Retrokognition

Den fjärde huvudtypen av ESP som visas i Cayces readingar är retrokognition, förmågan att se tidigare händelser. I livsreadingarna (de som handlar om själen) brukade Cayce till exempel betona viktiga händelser med hög röst när han gick bakåt i tiden årsvis, tills han nådde personens födelseår. I en reading sade han "1935-1932- störande perioder -31--36--26 - inte så fridfullt! etc. (1650-1).

I en annan livsreading (1462-1) hade Cayce fått ett felaktigt födelsedatum och fel plats för en ung flicka. När han gick tillbaka genom årtalen svarade han: "´Vi hittar inte det här.” (Han hade fått den felaktiga informationen att flickan var född 24 januari 1919 i Cleveland, Ohio). Efter en liten paus sade han slutligen: "Ja, vi har uppgiften här (ser ut som det är fel tid och plats)." Det upptäcktes senare att flickan hade fötts en dag tidigare och i New York City och inte i Cleveland.

Mer än elva år innan Dödahavsrullarna hittades 1947 beskrev Cayce en sekt inom judéerna som de lärda visste väldigt lite om. Denna grupp kallades för esséer. Cayce gav en hel del information om deras liv och arbete i sitt samhälle. Till exempel påstod han att kvinnor och män arbetade och levde tillsammans. Vid tidpunkten för readingen ansågs det inom sakkunskapen att esséernas samhälle enbart bestod av män, ett monastiskt samhälle. Men 1951, närmare sex år efter Cayces död, gjorde arkeologer fortsatta utgrävningar i Qumran nära platsen där Dödahavsrullarna hittats. De fann bevis på att både män och kvinnor levt tillsammans i det essénska samhället.

Detta är endast några av många exempel på ESP i Cayces readingar. Eftersom "det andliga är från själen", föreslår Cayces information att det är relativt enkelt att genomföra personliga mediala upplevelser. Emellertid kan de fenomen som manifesteras genom mediala kanaler ofta få oss ur balans. Readingarna föreslår att istället för att söka mediala upplevelser för upplevelsernas skull, bör vi endast söka dem inom ramen för andlig tillväxt, för att lära oss om oss själva, eller för att tjäna andra.

Människor har ofta en tendens att se mediala upplevelser som ovanliga, utanför det vanliga, något väldigt speciellt, något på sidan om eller till och med skrämmande. Cayces syn på det här med medial information är att det är lika naturligt som "intuition" eller "aning”. Dessutom, bara för att något är "medialt" betyder det inte att det är riktigt till 100 procent. Vi kan önska arbeta med medial information till en viss gräns, som om vi lyssnade till en god vän som vi litar på, den kan användas som ett verktyg för att skaffa ytterligare insikter och för att göra beslut - det innebär att man inte heller ska överskatta värdet om den information man fått från våra andra vänner (eller sinnen). Man ska emellertid inte heller underskatta den. Individer som arbetar och använder sin intuition på sådant sätt får den att bli en naturlig del av deras andra sinnen: smak, lukt, känsla, hörande eller syn.

Böcker i ämnet:


Edgar Cayce on Religion, Spirituality, and Psychic Experience av Harmon Bro, PhD


Psychic Sense an Edgar Cayce Series Book


Edgar Cayce on the Akashic Records av Kevin J. Todeschi

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer