Du är här

Edgar Cayce - personen

Om Edgar Cayce och hans familj

edgar cayce som ungEdgar Cayce levde mellan 1877 och 1945. Han föddes på en farm nära Hopkinsville i Kentucky i USA. Han var äldsta barnet till Leslie Cayce och hans hustru Carrie Elisabeth. Med åren fick han fyra yngre systrar.

Pappan var en sträng man som lille Edgar kände djup vördnad för. Hans mamma var vänlig och tålmodig. Hon var hans stora stöd, som förstod och uppmuntrade honom. Utan hennes andliga ledning hade kanske Edgars otroliga förmåga aldrig kunnat utvecklas. Hans farmor betydde också mycket för honom. Även hon förstod hans förmåga att se bortom det fysiska, att han kunde se änglar och auror.

Edgar var en allvarlig, magerlagd och sammanbiten pojke, som hellre kröp ihop i ett hörn och lyssnade på männen när de pratade, än lekte ljudliga lekar med de andra barnen. Någon anmärkte, att han var mer som en liten gammal man än ett barn och några släktingar började kalla honom ”Old man”.

Edgar Cayce är en av de mest välkända mediala personerna genom tiderna. Dessutom är han oerhört väldokumenterad. Han var medial från barndomen och började använda sin mediala förmåga redan när han var ung.

Under mer än fyrtio år la han sig på en säng eller soffa, oftast två gånger om dagen, och gick in i ett annat medvetandetillstånd. Han besvarade då de frågor som ställdes till honom. Detta har gjort att han kallas ”Den sovande profeten”. Ibland kallas han ”Mirakelmannen från Virginia Beach” även om han inte direkt utförde några mirakel, däremot gav han mirakulösa svar och råd till många.
 
Readingar
Cayces mediala budskap kallas readingar, lite försvenskat från det engelska readings, som betyder läsningar eller avläsningar. Det finns drygt 14 000 readingar, som hans sekreterare Gladys Davis stenograferade ner, skrev ut och gav till frågeställaren samt bevarade i ett arkiv. Readingarna kom till under drygt 40 år och därför är det naturligt att det finns kommentarer om och över allt i livet. Det finns alltså svar på frågor som människor ställt i alla tider. Dessa readingar fortsätter att ge hjälp, insikter och inspiration till människor än idag.

Frågorna som ställdes var oftast personliga och frågeställaren fick alltid ett personligt svar med en lösning anpassad till just den situationen. Det är något vi bör tänka på när vi vill använda de olika råden eller rekommendationerna. Vår situation är ju inte exakt likadan som den var för personen, som fick readingen.

Edgar Cayce hade endast åttaårig skolgång. Han utbildade sig så småningom till fotograf, även om hans innersta önskan var att bli präst. En predikant sa en gång lite tröstande till honom, att han kunde hjälpa människor utan att vara präst och väldigt många har fått hjälp genom readingarna.
 
Medialitet
Som tidigare nämnts var Edgar Cayce medial från barndomen och hade bl.a. kontakt med avlidna släktingar och vänner. Vid ett tillfälle hade han en vision, där en väldigt vacker kvinna med en röst som lät som musik lovade, att hans önskan om att hjälpa andra skulle gå i uppfyllelse. En gång, när han kämpade med sin rättstavningsläxa, fick han rådet av henne att sova på sin bok och när han gjort det kunde han både läxan och allt annat som stod i boken. Förmågan, att sova på en bok och sedan kunna den, försvann så småningom.
När han som ung man arbetade med att sälja försäkringar tappade han rösten och experimenterade då med hypnos. Han upptäckte att under hypnos kunde han diagnostisera och beskriva hur han kunde botas. Han kunde också tala om vad som var fel på andra och hur de skulle bli friska.
1910 publicerade New York Times en tvåsidig artikel med bilder om hans mediala förmåga och efter det började förfrågningar strömma in från hela USA.

Förutom sin ovanliga förmåga var Cayce djupt religiös. Han var söndagsskolelärare i hela sitt vuxna liv och läste Bibeln en gång om året från 10 års ålder. Han använde sig av bönens kraft, han mediterade och han var en mycket kärleksfull och hjälpsam medmänniska.
 
Äktenskap
1903 gifte sig Edgar Cayce och Gertrude Evans efter att ha varit förlovade drygt 6 år. Gertrude var den som oftast höll i readingarna under resten av hans liv. De fick tre söner. 1907 föddes sonen Hugh Lynn, som senare kom att arbeta tillsammans med sin far. Den andra sonen dog som spädbarn. 1918 föddes tredje sonen som fick namnet Edgar Evans och kallades ”Ecken”.

Många tycker nog att det skulle vara bra att ha en sådan förmåga som Cayce hade, att livet då skulle vara en dans på rosor, men många gånger var det en dans på rosens taggar - Cayce hade inget lätt liv! Han misstrodde sin förmåga, han var rädd för att skada någon och han förlorade en son och nästan sin hustru innan han litade på den. Under hela sitt liv sa han, att om han någon gång skadade någon med sina readingar skulle han sluta att ge dem. Han tog inte betalt för readingarna men fick gåvor och donationer. Det gjorde att familjen emellanåt levde under mycket knappa omständigheter. Det som drev Edgar Cayce att ge alla dessa readingar var hans tro och hans vilja att hjälpa människor. Han var en mycket ödmjuk man med stor människokärlek, som tyckte om att pyssla i trädgården och att fiska.
 
Inga färdiga svar
Readingarna ger inte några färdiga trossatser, som man måste hålla sig till. De grundar sig emellertid på allt livs erfarenhet, tolerans för alla människor, medkänsla, att tjäna andra och att vara kärleksfull. Cayce var själv kristen men han betonar, att det är viktigt att jämföra olika trossystem. Intressant är, att hans material studeras över hela världen och av personer med olika religiös uppfattning.

I det medvetandetillstånd Cayce befann sig, kunde han få kontakt med tid och rum och besvara de mest skilda frågor. Han gick till källan, livets bok, Akasha-kröninkan. Det unika är, att readingarna stenograferades ned, att de sparades och arkiverades och finns tillgängliga.
 
Arvet
Efter Edgar Cayces död förvaltas hans arv av Edgar Cayce Foundation (Stiftelsen) och A.R.E. Association for Research and Enlightenment (Föreningen för forskning och upplysning). Åtskilliga gånger under årens lopp har readingarna studerats ingående. Många har velat bevisa att de uppgifter som kommit fram är riktiga. Andra har helt enkelt velat använda sig av råden eller rekommendationerna. Läkare har analyserat metoder och sammanfattat råd för olika sjukdomar och tagit fram terapier i enlighet med anvisningarna. Mycket av det som kommit fram i readingarna har senare kommit fram genom forskning.

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer