Du är här

Lektion 11 - 2022

tack

Edgar Cayce om Thanksgiving

Måndag den 7 november, 2022 av John Van Auken

Edgar Cayce, ofta kallad ”den sovande profeten” gav insikt och vägledning om många ämnen som rör kropp, sinne och själ. Han ombads också att kommentera Thanksgiving. (Liknar vår tacksägelsedag). Här är hans utmärkta svar:

”Det är bra att ni påminns om hur pilgrimerna och före dem folket med Mose blev påminda, inte under deras tider av överflöd utan under deras svåra dagar (40 år i öknen och sökande efter det utlovade landet med Guds ledning), att avsätta en tid för tacksägelse. De mindes alla sina glädjeämnen, sorger, besvikelser och förhoppningar. De kom ihåg vad de kunde vara om - OM - de bara höll fast vid dessa löften; förlitande sig på, eftersom det på den tiden var nödvändigt för ett fullständigt beroende av en barmhärtig Faders nåd. Fadern hade ett syfte med att välja dem och föra dem ut från sina gamla länder, gamla sätt och bygga upp sin tro och moral på nya sätt.”

”I detta Amerika, när en handfull själar sökte en plats där de fritt kunde tillbe Gud enligt sitt eget samvetes föreskrifter, var mängden av landets frikostighet viktig för deras överlevnad. De förkunnade att tacksägelse måste finnas i varje själs sinne och hjärta.”

”Så, i Amerika skapades det prejudikat som har kommit att betyda så mycket att ledarna i staterna och landets president år efter år behåller det prejudikatet.”

"Då till ALLA: När ni är i den sanna tacksägelsens anda kommer ni att inse, som i er dagliga upplevelse med era medmänniskor, att den blir förminskad som inte uppskattar möjligheter, av omsorg, av tanke, av saktmodighet.”

”Vad ska ni då - som tjänare, - ja, som barn till en levande Gud, av ett levande löfte till er - GÖRA MED en sådan dag?”

”Kom då ihåg att Tacksägelse är din MÖJLIGHET att visa din uppskattning till din vän, ditt hem, din mamma, dina barn och framför allt till din Gud! Som det verkligen kan sägas, av alla dagar för MÄNSKLIGHETENS möjligheter, av mänsklighetens skapande, av mänsklighetens oro, så borde verkligen tacksägelse vara närmare och kärare för dem som uppskattar Livet och dess möjligheter, under ALLA erfarenheter! För kom ihåg, det instiftades inte under tider av överflöd utan av stort behov. Vad är då mänsklighetens behov i denna dag av stört sinne, av oro? Att ni får återhelga, återinviga - var och en av er - ert hjärta, er kropp, ert syfte, till den LEVANDE Guden!”

”Detta är budskapet som då borde vara till alla.”

”Låt denna tacksägelsedag inte bara vara för att njuta av det som kan mätta kroppen, det som kan tillfredsställa kroppens aptit, utan den dagen då var och en av er kan tacka Gud för att man lever! För att du har möjligheten att höja din röst i bön, i lovsång, i tacksägelse för den kärlek Han har visat, som Han överöser dig dag för dag! Och när du gör detta, i kärlekens ANDA, i sanningens, tålamodets, tålmodighetens anda, kommer du att få den medvetenheten om hans närhet till dig. Och detta kommer att föra dig till större kunskap, större förståelse för vad han vill att du ska göra.”

Dessa dagar uppmärksammar jag möjligheter att vara tacksam för mina gåvor samt att kunna vara till tjänst för andra i Guds Anda för alla levande varelser. Detta tillvägagångssätt gör livet så mycket mer spännande och tillfredsställande. När vi bemöter livet med tacksamhet, blir sömnen tillflyktsort för förnyelse och andlig tröst eftersom vi inte ångrar oss.

Vi har inte möjlighet för vår omvårdnad varje dag, vissa av oss är så överväldigande påverkade av andra eller av arbetskrav att vi inte har tid för oss själva – i dessa fall bör vi försöka tillföra energi och vitalitet från den Helige Ande inom oss som Jesus sände till oss när han lämnade denna materiella värld för de andliga världarna och den stora enheten. Denna Hjälpare är tillgänglig för oss (Joh 14-15) – men vi måste använda våra viljor för att bjuda in Dess deltagande i våra liv.

Vi har många gåvor som väntar på att användas av oss i vårt tänkande och agerande varje dag. En av de största gåvorna vi har latent inom oss är ett ”inre vetande”, som Cayce kallade det. Det är intuitionen som hjälper oss att känna till de bättre orden att säga och de bättre sätten att agera och reagera. Detta är en av fördelarna med att dela våra liv med den Helige Ande.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer