Du är här

Lektion 10 - 2022

Hur man får himmelsk hjälp

Måndag den 10 oktober, 2022 av John Van Auken

Vi börjar med Jesus instruktioner till oss: Den ultimata läraren och tröstaren är en oändlig, helig ande, kallad den Helige Ande. Som en ande kan den endast nås på ett icke-fysiskt sätt. Man måste känna närvaron av den oändliga heliga anden med sina inre sinnen. De fem yttre sinnena fungerar mycket bra i denna fysiska värld, men för att nå det metafysiska måste man utveckla sina inre sinnen. Dessa är välkända men inte väl utövade.

De är klärvoajans, kläraudiens, klärsentiens med flera, det vill säga medialt seende, medialt hörande och medialt kännande. De använder inte de fysiska ögonen, öronen eller händerna. Seendet sker med vårt sinnes öga. När det gäller att höra är det som Elia sa: ”En stilla, liten röst inombords.” Hur hör vi en ”stilla röst”? För mig kom det som ett ”vetande”, som en subtil uppfattning som kom från ingenstans och överallt ifrån. Tidigt i mitt sökande och skolning kändes det som en röst bortom mig, men senare när jag växte in i enheten av allt liv, var det en del av det oändliga som mitt inre tillhörde.

Till denna lära om den Helige Ande tillade Jesus: ”Be, så skall ni få. Sök, så skall ni finna. Bulta, så skall dörren öppnas. Ty den som ber, han får, och den som söker, han finner; och för den som bultar skall dörren öppnas.” (Matt 7:7–8) Det är garanterat. Man behöver bara söka en koppling till sin gudomliga natur, så kommer alla himlens krafter att hjälpa till i ansträngningen.

Cayce gjorde tillägg av mycket specifika metoder. Han listade drömmar, meditation och utövande av andens frukter. Dessa kommer naturligt att åter få anden levande inom oss.

Österns läror gav oss detaljer om vår metafysiska struktur inuti våra fysiska kroppar. Yoga Sutran avslöjade att vårt cerebrospinalsystem är den heliga sushumna-kanalen, våra sympatiska och parasympatiska nervsystem är ida och pingala. De andliga centren i våra kroppar är energihjul som kallas chakran. Den andliga visdomen som ligger latent inom oss är lotusblommor (padmes) som väntar på att öppnas. Cayce la till sina insikter i mänsklig anatomi till dessa yogaläror. Cayce kompletterade de kinesiska taoistiska andningsmetoderna med sin andningsmetod med alternativa näsborrar, som jobbar med vänster och höger hjärnhalva, en upptäckt i västvärlden.

Vi ska nu titta närmare på en av Cayces readingar relaterad till detta ämne.
Edgar Cayce: ”All kraft är som en kraft. Därför de universella krafterna. All kunskap är som en kunskap, och kan därför uppnås från den universella kunskapen.” [254–30]

Nedanstående reading kan vara svår att förstå, så jag har redigerat den för att ge klarhet och fokus på ämnet. När Cayce säger något som jag vet en del om, kommer jag att lägga in mina detaljer inom parentes ( ). Readingen är för en 58-årig patient som söker himmelsk hjälp för att förbättra sin fysiska hälsa. Han är intresserad av hur hans skyddsängel kan hjälpa till. Readingens nummer är [1646–1] och Cayces svar lyder:

Skyddsängeln är varje själs följeslagare när den går in i ett materiellt liv. Det är alltid ett inflytande som håller en samstämmighet mellan själsväsendets kreativa energier och hälsa, liv, upplysning och odödlighet. … Och som kan upplevas i individers aktiviteter, det (inflytandet från skyddsängeln) kan bli så accentuerat att det är det största inflytandet i deras liv. Gud har inte velat att någon själ ska förgås utan har med varje frestelse, med varje tillstånd förberett en anknytning, en aktivitet, en metod, ett sätt för återskapandet av de influenser som kan övervinna rädsla eller något av det som skulle åtskilja en själ från de Kreativa Krafterna. (Cayce förklarar att förlusten av ”hälsa, liv, upplysning och odödlighet” kan återskapas.)

Därför, som det har indikerats för denna kropp här, är de fysiska justeringarna nödvändiga; men det är lika nödvändigt att kroppens energier samstäms med det andliga och mentala jaget – genom en närmare förening och vandring med kreativa energier inom jaget.

Allt måste samordnas. Precis som i Gudomen – Fader, Son, Helig Ande – så inom dig själv: Kropp, Sinne, Själ. Sinnet är Byggaren; Sinnet är Vägen – som Kristusmedvetandet. (I en annan reading förklarade Cayce att Jesus Kristusmedvetande var medvetenhet om Gud, Fadern.) När det sedan styrs genom influenserna från kroppsfunktionerna, blir det medvetet om enheten. Då kan skyddskraften vara ett med individens hela syfte, önskningar och vilja.

Gör detta som kommer att ge de fysiska krafterna ett bättre samarbete och koordination; och samstämmigheten med de Kreativa Krafterna kommer att ge bättre reaktioner på alla sätt.

F: Är det genom skyddsängeln som Gud talar till individen?

S: Som Han har sagt: ”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er, och såsom Fadern förblir i mig, så förblir vi hos er.”
Då eftersom skyddsinflytandet eller ängeln alltid är inför Faderns ansikte, kan det inflytandet alltid tala genom detsamma - men bara genom det som är ditt ideal. (Detta är en märklig men betydelsefull lärdom från Cayce. Vi måste känna vårt hjärta, våra motiv för de fungerar som en norm i oss, ett ideal som vi lever efter. Om det idealet är själviskt, då kan vi inte utöka vårt medvetande eller höja våra kroppsliga energier. Se hur Cayce går vidare i följande meningar.)

Vilket är ditt ideal? På vem har du trott, och även på vad har du trott?
Kan du fortsätta att hålla fast vid det ideal du har haft, det som du har lovat Honom?
Ja - genom din ängel, genom dig själv som är ängeln - talar det jaget med ditt ideal! [1646–1]

Lägg märke till denna sista rad, eftersom den förstärker läran att vi är av gudomligt ursprung och, trots vårt nuvarande fysiska tillstånd, förblir vi anslutna till vår Skapare genom en osynlig del av vår varelse som är änglalik: ”… genom dig själv som är ängeln.”

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer