Du är här

Lektion 9 - 2022

astrologi

Sträva efter Vishet och Förståelse

Onsdag 21 september, 2022 av John Van Auken

Vishet och förståelse som kan förväntas från oss är mycket mer än jordiska ting. Eftersom vi är himlavarelser, frambringade i Skaparens avbild, behöver vi också förstå universum och vår plats i det.

Denna lektion i klokhet och förståelse börjar i Ordspråksboken: “Vishet är viktigast, förvärva vishet, ge allt du äger för att förvärva insikt.” (Ords 4:7)

 Här är en annan lektion från Bibeln, som finns i Hesekiel 28:12-15, och även om det är riktat till kungen av Tyrus, är det ett meddelande till oss alla om vår ursprungliga perfektion gjord som Skaparens avbild för så länge sedan när vi befann oss i Edens lustgård i medveten kamratskap med Gud.

“Du var som en dyrbar sigillring.
Du var full av vishet och fulländat skön.
I Eden, Guds trädgård, bodde du.
Du var höljd i ädelstenar av alla de slag:
karneol, topas och kalcedon, krysolit,
onyx och jaspis, safir, rubin och smaragd.
Av guld var dina smycken och prydnader,
gjorda åt dig den dag du blev skapad.
Du var en kerub som jag hade smort
och satt till beskyddare.
På det heliga gudaberget bodde du.
Där gick du bland gnistrande stenar.
Du var oförvitlig i allt vad du gjorde,
från den dag du blev skapad till dess
att orätt kom i dagen hos dig.
(Hes 28:12-15)

Den ursprungliga skapelsen finner vi i Första Moseboken:

”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.”
(1 Mos 1:27)

Lägg märke till att både man och kvinna skapades som Guds avbild. Så klart har vårt studium av mysterierna lärt oss att de var ett, yin och yang var förenade från början. De var inte separerade förrän i kapitel två i Första Moseboken, verserna 18-25. Gud såg att vi var ensamma i denna värld av dualitet så han skiljde yin och yang åt för att de skulle bli varandras medhjälpare. Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag skall ge honom någon som kan vara honom till hjälp.” (1 Mos 2:18) Den sanna verkligheten är enhet men här har vi ljus och mörker, dag och natt, gott och ont, höger och vänster, över och under, osv.

Problemet växte fram när man och kvinna olovligen åt av Kunskapens frukt på trädet av Gott och Ont – mycket symboliskt för när vår ursprungliga renhet och perfektion intog och tillägnade sig ondska i form av avsiktlig olydnad.

Oh, så otålig mänskligheten blir med lydnad. Den fria viljans gåva får oss att använda den som vi tycker passar oss. Hos Hesekiel finns ordet orätt för att beskriva det som kom att finnas inom oss. Orätt definieras som ”omoraliskt eller grovt orättvist beteende.” I Cayces reading om Livets Bok, beskriver han arvsynden som självet och själviskhet utan hänsyn till påverkan på andra och skapelsen och naturen. Han säger att all synd härrör sig från när vi endast är själviska i tanke och handling. Speciellt när det är från det lägre självet. Vi har ett högre själv, även om vi sällan tänker eller agerar från den nivån. Cayce rekommenderade ofta att vi ska försöka komma i kontakt med vårt bättre själv och låta det komma fram. Med vår perfektion som ändrats av arvsynden eller mer exakt avsiktlig olydnad, blev resultatet vårt fall från nåd och vi tappade vårt medvetna kamratskap med vår Skapare.

Ett annat sätt att se på det här är att vi har kommit i disharmoni och hamnat utanför ett samarbete med livets flöde i samklang med de Kreativa Livskrafterna. Det här är en österländsk syn på synd och sjukdom. Vi är i disharmoni och det är resultatet av ett felaktigt tänkande och felaktigt beteende.

Så hur ska vi kunna reparera det här? Svaret är att vi söker vishet och förståelse. Vi var från början perfekta men vi var också naiva. Nu måste vi lära oss från våra barnsliga misstag. Som Gud sa om egensinnighet: ”Du måste behärska det.” (1Mos 4:6-7)

Lärjungen Paulus skrev klokt: ”När jag var ett barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.” (1 Kor 13:11)

Vi behöver nå vishet och förståelse på vår resa till en själfull vuxenhet och ett kamratskap med det Oändliga, den Evige Skaparen - som önskar vårt kamratskap.

Cayce gav rådet till oss att ta ett steg tillbaka, observera vad vi tänker, känner, och vad vi är i färd med att säga eller göra. Jämför det med ett mer moget, klokare sätt av beteende – ett som är mer i harmoni med godhet.

Vi vet alla längst därinne vad som är gott och vad som inte är det. Cayce: Gott – som dygd – måste vara sin egen belöning. För gott är som Gud är – och är en lag i sig själv. Ingen kan köpa godhet. Ingen kan sälja godhet.

Godhet – som fromhet – levs, och är först och främst en tankegrund i en individs inre själv. Godhet förorsakar inte självsvåld utan är det som en annan själ uppskattar. Försök därför finna dig själv i formandet av självets öden – för ”utsikterna är goda” för dem som älskar godhet för Godhetens skull och inte för betalnings skull eller för att självet ska bli hänfört.” [349-13]

Godhet levs. Som lagen tydligt säger ”Som man bäddar får man ligga.”
Godhet är inte bara för oss utan för alla dem vi möter dag för dag. Varför? Därför att Jesus lärde:
”Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.” (Matt 5:18)

Och vilken är lagen som gör det till ett så starkt löfte från Jesus: Som vi sår, skördar vi; som vi handlar och tänker, så blir vi. Därför, som vi förstår andras misstag, så blir våra misstag förstådda. Som vi förlåter vad andra har sagt eller gjort, blir våra ord och handlingar förlåtna. Lagen är perfekt. ”Som man bäddar får man ligga.” När vi börjar tillämpa godhet, förlåtelse, och vänlighet, gör den oundvikliga lagen att det kommer tillbaka till oss. Men Cayce för oss ett steg vidare. Han sade att den yttersta orsaken till att vi existerar är att vi åter en dag ska bli helt medvetna om vårt kamratskap med Gud, vår Skapare och med varandra. [5753-1] och [1602-3]

FULLT MEDVETNA OCH I SAMVARO MED GUD?
Föreställ dig oss som helt medvetna om Guds sinne. Föreställ dig oss, så ändliga vi känner oss, helt i samklang till det oändliga, allvetande sinnet hos Gud. Det är en nivå av vishet och förståelse som verkar var bortom våra förmågor. Tursamt nog ger Cayce och andra källor nyckeln till att öppna upp ett större medvetande och kamratskap. Nyckeln är att tona in vårt sinne till Guds sinne.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer