Du är här

Lektion 8 - 2022

astrologi

Inre råd

Måndag den 29 aug, 2022 av John Van Auken

Cayces råd i problematiska tider

Vi kunde tro att rådet Cayce gav oss, när vi hamnade i en problematisk situation i livet, var att be. Han förespråkade verkligen bön, och ansåg att det var en viktig del i vårt samspel med de Kreativa krafterna. Emellertid var hans första råd när vi upplevde problem att stanna upp. Ja, stoppa det vi höll på med och ta ett steg tillbaka och gå inåt. Som vi vet lärde Jesus ut att Guds rike var inom oss, så tydligen försökte Cayce få oss att koppla oss samman med vår Skapare - som är omnipotent, allestädes närvarande och allvetande. Självklart har vår Skapare en bättre överblick för att ge oss råd när vi har det svårt. Utmaningen för oss är att hitta en väg till vår Skapare - en resa inom oss. Det är lätt att säga, ”gå inåt”, men svårt att göra.

Vi har kommit att växa upp till att bli mer och mer medvetna om denna vår dimension av livet. Vi säger: ”Det här är verkligt”. Vi har också kommit att känna oss själva som fysiska varelser formade av vår barndom, skolgång, reaktioner på och aktiviteter med andra. När vi försöker att nå bortom denna verklighet och bortom våra personligheter, krävs därför ett genombrott till en annan miljö och en annan nivå i vårt sinne, en som de flesta av oss inte är bekanta med.

 För att hjälpa oss att förstå dimensioner, rekommenderade Cayce en bok av Peter Ouspensky med titeln, Tertium Organum. I denna bok hjälper författaren oss att förstå medvetandeförändringen som behövs för att förflytta sig från en lägre dimension till en högre.

Ouspensky förklarar att den första dimensionen (snigelns värld) är en platt värld, ett plan, men den andra dimensionen finns inte någonstans inom det planet. Det finns endast vinkelrät och utanför det endimensionella. Snigeln kommer aldrig att finna nästa dimension inom den första. Den skulle behöva ha ett förändrat medvetande för att kunna uppleva den andra dimensionen - att se väggen framför sig och veta att den fortsatte vinkelrät mot hans nuvarande grundplans yta. Därför utvecklas inte endimensionellt liv till ett tvådimensionellt liv. Varje dimension existerar endast inom sin egen verklighet. Den utvecklas inom den verkligheten. En snigel är ett evolutionärt under i den första dimensionen. Den gör att en amöba upplevs som primitiv. Ändå är båda endimensionella medvetanden.

En kosmiskt medveten varelse skulle uppleva essensen av livskraften inom och bortom objekten i dess synfält, eller för den delen, även bortom dess synfält. Till exempel kunde Cayce stänga ner sina tredimensionella ögon för att ”se” varelser många mil bort från honom. På en lägre nivå av denna perception kunde han beskriva deras aktuella tredimensionella aktiviteter (”de är i bön i sitt sovrum”). På en högre nivå av perception (fjärde, femte eller sjätte dimensionen), kunde han ”se” deras tidigare liv, framtida händelser i deras nuvarande liv, till och med framtida inkarnationer och deras plats inom kosmos, det oändliga universum. Var befann han sig när han såg detta? Det är precis det - han var ingenstans eller överallt. Dessa högre dimensioner är bortom de rumsliga verkligheterna av de första tre dimensionerna.

Kosmiskt medvetande är holistiskt, och existerar bortom och inom alla dimensioner. Det är inte så att sinnet är på en högre plats eller på en annan avlägsen plats, eller i förflutna liv eller framtida liv, utan allestädes närvarande och allvetande. Med andra ord, sinnet är obegränsat medvetet.

Här är en liten grafisk återgivning av hur uppfattande av en högre dimension behöver ett genombrott i medvetande och inte kan hittas i den nuvarande dimensionen. Som du kan se i detta diagram kan inte ett endimensionellt medvetande finna en andra dimension inom sin verklighet. Det måste uppnå ett förändrat medvetande för att uppfatta nästa dimension.

 

Nu kanske du frågar dig var vi kommer att dra nästa linje för att visa på den fjärde dimensionen. Cayce sa att om du tittar på kuben och förstår IDÉN av kuben i ditt sinne, har du förflyttat dig till den fjärde dimensionen. Du har inte längre den fysiska kuben, men du har en tanke-form av kuben, kubens idé. Idéen är den fjärde dimensionen. Cayce tar oss vidare ytterligare ett steg, idéen lever i våra ”föreställande krafter” (Cayces term), och dessa krafter är inneboende inom oss. Vi kan använda vår föreställningsförmåga för att nå bortom den fysiska världen, den fysiska verkligheten. Han lärde oss att ”tankar är verkliga!” De är lika verkliga som fysiska handlingar. Tankar kan påverka den fysiska verkligheten, som ett nålstick i en människohand, en tanke kan smärtsamt påverka en annan människas undermedvetna. Oavsett det yttre skenet är vi alla förenade genom det kollektivt medvetna. En tanke från en av oss påverkar alla andra. Som vi såg tidigare lärde Cayce oss att tankar kan åstadkomma brott eller mirakel. Ju fler människor som har bättre tankar, ju mer växer mänskligheten i en hälsosam riktning. Ju mer upplysta sinnena är, desto mer ljus kan skina genom mänskligheten.

Nu vet vi vad vi behöver göra för att möta upp till Guds sinne, det universella medvetandet som alla sinnen kommer från. För att kunna koppla in oss i detta medvetande krävs ett förändrat medvetandetillstånd, och det kräver i sin tur våra föreställande krafter. Cayces metod för detta var så här: Hitta en bekväm plats och kroppsställning, koppla bort alla världsliga tankar och bekymmer, du kan återuppta dem senare. Underkuva kontrollen av din kropp till ditt undermedvetna och din själ. Tecknen på att så sker är att din andning fördjupas, en stillhet kommer över dig. Ge nu ditt undermedvetna sinne suggestionen, förslaget att stiga uppåt och expandera in till det obegränsade, universella sinnet hos Gud, eller det universella medvetandet. Föreställ dig att detta sker.

Känn hur du stiger upp ovanför den här verkligheten till en högre, mer utökad verklighet av Guds sinne. När du känner det obegränsade, universella sinnet, tona in till det och bibehåll kontakten. Vårt jobb är att söka, tona in och hälla kvar kontakten. Vid denna punkt behöver vi bli mottagande utan själviskhet. Cayce ville att vi skulle säga så här: ”Inte min vilja utan Din” och känna oss öppna för Guds råd i relation till våra problem, våra bekymmer, vår oro - även våra frestelser eller svagheter. Känn råden du får, undvik självisk påverkan. Vi vill endast ha det obegränsades vägledning. Sedan måste vi komma ihåg och följa dem. På denna nivå är känslor och tankar spröda. De är lätta, tunna och fina. Vi måste se till att få ner dem till vårt lägre sinne som lever i den här verkligheten. Denna del av oss måste förvandla rådgivningen vi fått till klara, tydliga välstrukturerade tankar som leder till handling.

Det tar tid och övning, men om du söker, så finner du. Det är ett löfte.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer