Du är här

Lektion 7 - 2022

astrologi

Vårt väsen

Fredag den 8 juli, 2022 av John Van Auken

Vårt väsens natur

Från Cayce-materialet vet vi att vi har ett yttre skal, en personlighet, en fysisk kropp med gener (ärftliga influenser) och en historia från vårt nuvarande liv. Emellertid var det vanligen ”det inre” i oss som Cayce talade om. Vi ska se på hans syn på våra ”väsen”, de vi är.

Här är en reading för Fru 31 (namn ersattes med siffror för att bevara anonymitet).

”Ja, vi har väsendet här, och de relationer med universum och de universella krafterna, de som är latenta och de som kommer till uttryck hos det nuvarande väsendet.” Det här var Cayces sätt att inleda många av de livsreadingar han gjorde. Hans fru och frågeledaren Gertude Cayce, den som ledde frågorna som ställdes till den ”sovande” Cayce innehöll en ledande uppmaning som startade och fokuserade på en livsreading. Detta var den vanliga instruktionen:

”Du kommer att beskriva relationen mellan detta väsende och universum, och de universella krafterna, beskriva de betingelser som är som personligheter, latenta och aktiva, i det nuvarande livet, också de tidigare existenserna på jordeplanet, beskriva tider, platser, namn och vad som i det livet byggde upp eller minskade  väsendets utveckling, beskriva möjligheter hos det nuvarande väsendet och vad  som det borde uppnå och hur.”

Låt oss nu granska den inledande delen av livsreadingen för fru 31 för att lära oss hur Cayce såg oss som väsen.

I själsreadingen för fru 31 började Cayce med hennes utomvärldsliga, astrologiska upplevelser innan hennes fysiska födelse. Vi bör komma ihåg att VI OCKSÅ har haft sådana upplevelser. Hur kan vi bli medvetna om vår själs upplevelser före det nuvarande livet och hur kan dessa påverka oss? Låt mig visa ett sätt genom att använda ett födelsehoroskop. Detta diagram är ett enkelt grundläggande horoskop. Det visar på vår värld och himlarna runtom. Det visar också olika positioner som bedömts som viktiga av forntida astrologer. Låt mig guida dig genom det.

ett horoskop

Runtom Jorden finns himlarna, uppdelade i 12 segment av himlen. Vart och ett av dessa segment skildrar en fas av livet. Det som är under linjen Öst-Väst är  tidigt liv, inre känslor, initiala omständigheter, det som är ovanför linjen är senare i livet och yttre aktiviteter. I centrum ser vi Jorden med en pil som pekar på vår moder vid tidpunkten för vår fysiska födelse. Ovanför denna plats är ”Zenit”, planeterna och stjärnorna  i denna sektor är viktiga. På vänstra sidan av cirkeln ser vi den östra himlen. Planeten Jorden roterar mot öster, så planeter och stjärnor sägs vara uppstigande ovanför den östra horisonten. Dessa är signifikanta då de visar på vad som kommer att påverka under denna inkarnation.

När Solen är ovanför linjen Öst-Väst, är vi födda under dagtid, om den är under, då är vi födda nattetid. Cayce lärde oss att planeterna i segmenten ovanför linjen Öst-Väst visar på vår själs ”planeter av tidigare vistelser.” Om det finns många i denna sektor, behöver vi bedöma deras styrkor och välja de starkare av dem. Om de saknas, om alla är under linjen Öst-Väst, då är tidigare planetära vistelser inte så viktiga, snarare kommer djupt personliga inre känslor dominera och livstiden levs mer privat.

Horoskopet för fru 31 visar exakt vad Cayce såg. Här är hennes horoskop.

Cayce startade hennes reading genom att lista: Merkurius, Jupiter, Venus och Uranus som hade betydande påverkan på henne innan hennes födelse. Vi kan se dessa i hennes horoskop. Eftersom vi inte har den exakta tiden för hennes födelse använde vi mitt på dagen. Merkurius är i nionde huset, Jupiter bredvid Solen i det tionde huset och Venus i det elfte huset, alla ovanför linjen i den övre delen av horoskopet.

 

horoskop

Uranus är i den lägre vänstra sektorn i tredje huset (dess symbol är så liten att du måste lita på att jag vet vad som är där). Senare i Cayces reading nämner han Neptunus, som också är överst i tionde huset. Utan att gå vilse i astrologiska metoder och fackspråk stämmer hennes horoskop väl med Cayces reading.

Jag ska ge dig två ytterligare exempel, en är Edgar Cayces, och den andra är för ”syster” Leila. Enligt Cayces information var Uranus och Venus de planeter som påverkade Edgar mest. De planeter som påverkade Leila mest var Jupiter och Merkurius. I Cayces horoskop ser vi att Uranus är ”uppstigande” i Öst i det tolfte huset med Venus som ”nedstigande” i Väst i åttonde huset.

I hans hjärtevärmande korrespondens med människor runt honom kan man se influenserna av Venus liksom i omgivningens uppfattning om honom. Vid zenit av Edgars horoskop (ovanför hans moder) var Pluto, Månen och
Neptun. Dessa visar på en medial person med svagheter för extremer (Uranus) och expansiv och mystisk medvetenhet (Pluto och Neptunus) och en mycket personlig, jordbunden natur (Månen).

Dessa filer visar på att hans ”syster” Leilas tidigare planetära influenser var Jupiter och Merkurius, som både återfinns i hennes horoskop i elfte och tionde huset. Vid zenit ovanför hennes moder var Solen och Mars. Enligt readingarnas tolkning av planeter, skulle detta visa på en person med upphöjd karaktär, intresserad av massor med utomordentliga mentala färdigheter. Hennes ”kursinriktning” påvisad av Solen, vägledde hennes yrkesval. Hennes yrke var en ledande position inom det internationella Röda korset (massorna och de mentala färdigheterna). Mars visade på att hon hade energi, beslutsamhet och humör. När jag kände henne under hennes sena år hade hon mildrats i sitt humör.

Positionen på planeterna och stjärnorna kan inte berätta om våra tidigare liv. Vi behöver leta upp dem genom intuitiva aha-upplevelser (som ofta fungerat för mig), drömmar (det vanligaste för mig), och tidigare-liv-hypnotiska regressioner (jag hade två som gav mig insikter i ett tidigare-liv som påverkat mig och fortsätter att påverka mitt nuvarande liv).

Att vara med om ett uppvaknande till vårt totala själv, ”väsendet”, är värt besväret.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

---------------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer