Du är här

Lektion 6 - 2022

horoskop astrologi zodiak

Att komma i kontakt med vår ursprungliga källa

Fredag den 3 juni, 2022 av John Van Auken

Det finns inom oss

Från andliga läror får vi veta att sant liv och det sanna jaget finns inom oss.

Tidigt i detta livet fick jag se denna Jesus lära som på den tiden var ganska förbryllande: ”Guds rike kommer inte på ett sådant sätt att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga: Här är det, eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.” (Luk 17:20-21) Medan jag studerade hos William & Mary gick jag med i en Edgar Cayce studiegrupp, Edgar Balls grupp i Newport News som låg en bit från campus i Williamsburg. Varje gång jag deltog upptäckte jag att betydande tid avsattes för meditation med tyst inre sökande efter Gud. Nu, femtio år senare, minns jag fortfarande hur svårt detta inre sökande var för mig. När jag satt tillsammans med gruppmedlemmarna med ögonen stängda och letade efter Gud i sinnet, var ”jag” allt som jag hittade under den tiden! Jag var inne i mitt huvud. Jag hittade ingen dörröppning, ingen vidsträckt gudomlighet, bara jag själv i min hjärna som såg mig omkring med mitt sinnes öga. Trots att jag hade problem kunde jag se att andra i gruppen verkligen hade en upplyftande upplevelse under denna tysta stund. I deras ögon såg jag lycka och förnöjsamhet från meditationsstunden. Vi träffades varannan vecka hemma hos ledaren och varje möte hade trettio minuters tystnad med inre sökande efter Gud. Under många månader såg jag mig omkring i huvudet. Sedan skedde en förändring. Jag kände hur mitt sinne expanderade. Jag var ute ur huvudet som i en stor badboll som sträckte sig bortom min hjärna. Jag kände subtila vibrationer i och runt mitt huvud och ett lätt tryck i pannan. Jag satt i den här rymden i vad som kändes som timmar men bara var några minuter. När jag kom ut ur meditationen log gruppen mot mig. De visste att något hade hänt.

Allt eftersom åren gick blev jag skickligare på att uppnå det meditativa skiftet från denna värld till Guds vidsträckta slätter inom mig, som Kabbalah kallar dem.

För att verkligen vara vårt, måste det komma inifrån oss

Som de flesta av oss förstår finns det verkliga och sanna inom oss, inte här ute eller i våra personligheter. Våra personligheter är vad Cayce kallade ”projektioner”. Det är därför vi ofta läser att denna värld är en dröm eller en illusion, men jag föredrar Shakespeares perspektiv att hela världen är en scen, där vi alla spelar ut våra roller enligt ett karmiskt manus. Vår roll är inte vem vi är för evigt. Vi är skådespelaren som spelar rollen enligt karmiskt manus och scenografi. Skådespelaren är den vi behöver hitta och engagera under denna inkarnation, under denna pjäs.

Lägg till detta tänkande att andlig vägledning inte tillåter världen och andra att styra våra liv. Sök istället hitta vad vårt eviga jag vill göra med livet. Skriv ner detta och gör det till en vägledning, en norm enligt vilken vi fattar våra egna beslut om det här livet.

Under åren av utbildning på Cayces center har jag utvecklat några grafiska diagram som hjälpt mig. Här finns diagram som hjälper till att uttrycka krafterna ”inom oss” och hur vi kan ge dem liv, eller som Cayce ofta sa, manifestera dem. Cayce påtalade att vårt sanna jags motivation och öde är orsaken till vår existens. I diagrammet är den innersta cirkeln den djupaste motivationen för oss att leva, trots alla utmaningar. Cayce menade sedan att från denna djupaste nivå tar vår motivation form i tankar, i mental dimension. Den andra cirkeln i dessa koncentriska cirklar är vårt sinnes innehåll. Cayce sa, att det sinnet tänker skapar resultatet, manifestationen och bestämmer det potentiella resultatet. Han sa att ”Tankar är verkligheter och kan vara mirakel eller brott i handling.” Den yttre cirkeln är den handlingsdimension som vi för närvarande lever i. Där är ”görandet”, ”tillämpningen” som är så viktiga för oss för att få förståelse.

Här är ett grundläggande diagram. Den inre cirkeln är vår ursprungliga ”födelse” till att vara en själ med fri vilja. Nästa cirkel är sinnets uppvaknande till och formande av vårt själsjag. Det är här Cayces lära att ”sinnet är byggherren” skapas och tar form i tankar och tankemönster. Slutligen är den yttre cirkeln vår aktiva roll i denna inkarnation.

flöde

Detta diagram passar alla själar. Det är Cayces ”Första Orsak” som vi undersökte i förra månadens lektion. Det är livsupplägget för oss alla. Vi finner oss själva levande. Världen tenderar att fånga oss och bli ”för mycket hos oss” som poeten William Wordsworth (1770-1850) skrev. Här är några rader från hans dikt:

Världen är för mycket hos oss; sent och tidigt,
Skaffa och spendera, slösar vi krafterna på;
Vi ser lite i naturen som är vår;
Vi har gett bort våra hjärtan, en girig ynnest!

Edgar Cayces readingar avslöjar samma känsla när de ger beskrivningar av vem och vad vi var en gång i tiden under Lemuriens och Atlantis tidsåldrar. Vi var då mer ande än kropp, mer himmelska än jordiska. Han sa att vi ”inte skulle sitta fast så hårt i materian.” [281-42]

Han såg också att ”anden är det naturliga, det normala tillståndet för en varelse.” [816-10]

Låt oss prova att leva vår inkarnation samtidigt som vi är i kontakt med den inre källan och syftesvägledningen.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer