Du är här

Lektion 5 - 2022

horoskop astrologi zodiak

Förstå relationer och situationer på Cayces sätt

Fredag den 6 maj, 2022 av John Van Auken

Du och jag är födda in i redan existerande relationer och omständigheter. När vi lever interagerar människor och händelser med oss slumpmässigt, och även av misstag. Ändå lär Cayce och andra källor att dessa är förutbestämda. Jag minns tydligt att Cayce lärde att jag hade en roll i valet av mina föräldrar. Detta fick mig nästan att lämna Cayce-materialet. Jag visste, att jag inte kunde ha önskat mina föräldrar. Under hela min barndom hade jag mardrömmar om dem. Ändå hörde jag viskningar i mitt sinne som uppmuntrade mig att stanna hos Cayce. Jag var bara sexton år gammal. Så småningom kom jag till A.R.E. 1971. Femtio år senare är jag fortfarande kvar här. Låt mig dela med mig av vad jag lärde mig av Cayces livsgärning och mina studier av klassisk mytologi.

Vi börjar med Cayces märkliga självhypnosprocess som gav honom smeknamnet ”den sovande profeten”. Genom hypnotisk trance upptäckte Cayce att han kunde stänga ute sin jordiska eller materiella tillvaro, lägga sin kropp och personlighet åt sidan och få tillgång till ett rike bortom. I det tillståndet av medvetenhet lärde han sig att vi var aktiva himmelska varelser långt innan vi var fysiska. De materiella föremålen vi ser från jorden är fler än de ser ut. Han lärde sig esoterisk astrologi. Konstellationerna, solen, månarna och planeterna var alla områden med livlig själsaktivitet. Vädurens stjärnbild, som bara bestod av ett fåtal stjärnor, var känd för de gamla som ett kluster av energi som skapade passionerad motivation, vågat mod och en drivande beslutsamhet i själarna som vistades där. Omvänt genomsyrade Fiskarnas långa slingrande område själar med lugn, tålamod och att väga alla alternativ innan man agerar. Merkurius var en själssfär för mental utveckling. Venus stod för att assimilera kärlek, konst, musik och kreativitet. Mars utövar kontroll över ilska, vrede och vad Cayce kallade ”galenskap”. Jorden har dock alltid varit den sfär som tränar själar genom orsakssamband – kall, opersonlig karma som lär oss genom konsekvens. Oavsett om vi är medvetna om detta eller inte, formar orsakssambanden oss.

Enligt Cayces visioner från livets oändliga och eviga världar, finns det en ”första orsak”. Västerländsk teologi har ett liknande axiom men med en negativ knorr, och kallar det ”arvsynd”. Denna judisk-kristna doktrin hävdar att människor, genom själva födelsen, är befläckade. Att gå in i köttets lägre dimensioner minskar deras himmelska tillstånd och skapar en benägenhet för synd. Det uttrycks i Psalm 51:5-7:

I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö.

I dessa ord lär vi oss att mänskligheten kan återfå sin ursprungliga visdom och himmelska natur.

Till skillnad från kyrkans uppfattning är Cayces första orsak inte ett resultat av köttslig födelse utan inträffade långt före köttet. I sitt trancetillstånd sa Cayce: ”När varelsen rör sig från sfär till sfär, söker den sin väg till hemmet, till Skaparens ansikte, Fadern, den första orsaken.” [136-8] (Förf. kursivering.) Han utvecklade detta. ”Den första orsaken var att de skapade (du och jag) skulle vara Skaparens följeslagare; att den, varelsen (ja, det är vi) genom sin manifestation skulle visa sig vara, inte bara värdig utan också sällskaplig med Skaparen. Därför är varje form av liv som du ser i en materiell värld en essens av Skaparen; inte Skaparen, utan en manifestation av en första orsak.” [5753-1]

Även om vi känner oss så timliga och jordiska i det dagliga livet, är vi Skaparens himmelska följeslagare. Den första orsaken förutbestämmer återförening med vår Skapare. En sådan återförening med de Skapande Krafterna uppfyller orsaken till vår existens och ger oss evig tillfredsställelse.

Jesus talade ofta om nödvändigheten av återförening och uppmuntrade oss att förena oss med honom i enhet med Skaparen. Han sa:

Jag och Fadern är ett. (Joh 10:30) Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar.” (Joh 14:10)

Återförening uppnås genom att höja våra vibrationer och utöka våra sinnen. De högre vibrationerna uppnås genom kärlek till Skaparen och det skapade. Själva kärlekshandlingen för oss närmare återföreningen med vår Skapare, som det står i Skriften:

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. (1 Joh 4:6-8)

Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. (1 Joh 4:12)

Utökad medvetenhet förverkligas genom att söka aktiviteter bortom jaget. Jesus uttryckte det så här: ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” (Joh 15:13) Att dämpa själviska begär för att hjälpa en annan är den största kärleken.

En annan påverkan är tuktan, vilket inte är karma. ”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt.” (Joh 15:1-2) ”Ty den Herren älskar, den tuktar han.” (Heb 12:6) ”Man måste jobba för det man vill ha” eller ”man får ingenting gratis” är uttryck från 1980-talet och visar vikten av ansträngning  för framsteg. Utmaningar bygger karaktär och visdom. ”Varit där, gjort det, inte hamna där igen”, avslöjar att vi lär oss genom försök och misstag – ofta kallat ”den hårda vägen”. Cayce lärde: ”Gör något, rätt eller fel, men gör något, för genom att agera kommer förståelsen.” [1719-1] Utmaningar i våra liv och relationer är möjligheter för själstillväxt, och livet handlar om själstillväxt.

-----------------------------------------

Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.
Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer