Du är här

Lektion 4 - 2022

krig barn flykt

Cayces varningar om att hysa hat och hämnd

Tisdag den 5 april, 2022 av John Van Auken

I årets lektioner söker vi hälsa, lycka och ett meningsfullt liv. Under april månad fokuserar lektionen på hur ”Cayce kan hjälpa oss att förstå vilka vi är och vilka krafter som formar oss och vårt liv.”

De fruktansvärda krigsbilder vi ser på tv som visar förstörelsen av människors hem, sjukhus och till och med förlossningsavdelningar är upprörande för oss och våra högre ideal. De av oss som bär kärlek och ljus i våra hjärtan och sinnen störs av dessa bilder och den fysiska smärta som våra medmänniskor lider. Vissa kanske blir så arga att de hatar dem som begår dessa omänskliga handlingar. Cayces skildringar ur Akashakrönikan berättar en likande historia om Atlantis när barnen av Enhetslagen blev arga på Belials söner.

Dödahavsrullarna berättar att Belial är ledaren för de mörka krafterna som inte tror på alla själars enhet. De var motiverade att utveckla hierarkier som förslavar själar och undertrycker deras själstillväxt till förmån för viljan hos ett fåtal vid makten.

När Cayce berättade denna uråldriga historia som upprepas idag, varnade han för att ”Barnen av ljus och kärlek” på Atlantis lät sina tankar och känslor växa i hat mot Mörkrets herrar, som Maya kallade dem. Cayce förklarade att detta växande hat minskade Ljus- och Livskraften i Barnen! Deras motiv kan ha varit rättfärdiga, men effekten var skadlig. Han förklarar att den smygande kraften hos den profeterade antikrist är hatets ande, och denna ande kan invadera människors hjärtan och sinnen, samhällen och till och med nationer! Han uppmuntrar oss att inte agera som vår fiende och använda dennes energier och krafter, eftersom detta kommer att dämpa vårt ljus och vårt liv. Vi ska istället hålla fast vid det upplysta sinnet och hjärtat, och använda de ”Osedda Krafterna” för att motverka Mörkret. Cayce säger klart och tydligt att Ljusets och Andens osynliga krafter är mer kraftfulla än de mörka och deras slavars synliga krafter. De Osedda Krafterna har kanske inte stridsvagnar, jetplan och bomber men vad de har är kraftfullare. Han upprepar den andliga sanningen att ett fåtals godhet och böner kan rädda en nation (1 Mos 18:20-32). Han förklarar också att de mörka krafterna kan döda kroppar för en tid, men de kan inte döda själar, för de är odödliga. Själar kommer att reinkarnera i nya kroppar med en ny beslutsamhet.

Detta betyder inte att vi ska bli dörrmattor och överlämna våra fysiska förmågor till de mörka fysiska krafterna, nej. Cayce försöker varna oss för att inte låta andan av hat, hämnd och självupphöjelse smygande infektera våra tankar och känslor och därigenom försvaga vårt Ljus och Liv. Han uppmuntrar oss att skydda oss från den skenbara rättfärdighet som bedrägligt förorenar våra tankar och känslor. Han vill att vi ska behålla våra hjärtan och sinnen närda av Andens frukter samtidigt som vi gör allt vi kan för att motverka mörkrets lögner och destruktiva handlingar. Böner, speciellt mångas böner, fyller det kollektiva omedvetna hos alla själar, de goda och de onda, med Ljus och Kärlek. Vi måste behålla bönen i vår arsenal med vapen, sedda och osedda.

Cayces skildringar ur Akashakrönikan talar om det avskyvärda Harmagedon (Upp 16:16), den sista striden mellan ljuset och mörkret. Han förklarar att ju fler själar som bär ljus i sina hjärtan och sinnen som är närvarande i och kommer till världen, desto mer överväldigar de dessa mörka hjärtan och sinnen. Så småningom kommer denna växande själsgrupp av Ljus och Kärlek att leda till en gyllene ålder av Ljus och Kärlek och under den tiden kommer allt ont att förvisas från världen (Upp 20). Cayce fortsätter med att instruera oss att vara fast beslutna att inkarnera då! Den tidsåldern varar i tusen år, så vi kan inkarnera flera gånger under denna tid av Ljus och Kärlek.

Nu får vi emellertid inte låta den ondska vi ser smitta oss med hat och hämnd, samtidigt som vi gör allt vi kan för att motverka denna, med både sedda krafter och osedda krafter.
-----------------------------------------
Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.
Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org/members

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida edgarcayce.org

Se vår hemsida hur du loggar in hos A.R.E.

----------------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

 

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer