Du är här

Lektion 2 - 2022

lektion 2 - 2022 träning

Tona in, kommunicera och bidra

Fredag den 18 februari 2022 av John Van Auken

Här är en titt på lektionen för januari 2022:

I årets lektioner söker vi hälsa, lycka och ett meningsfullt liv. Vi började med januaris lektion, Engagera ditt sinne till fullo, kraften i din attityd och energin i dina känslor. Nu i februari vill vi utveckla några viktiga metoder att lägga till i våra liv, eftersom de kommer att hjälpa själen på dess resa i denna inkarnation.

Som sökare bör vi ha själsutvecklande metoder. Dessa kallas ofta för ”andliga metoder”. Förutom daglig hygien, fräscha kläder, träning och närande måltider så att våra kroppar fungerar som bäst, behöver vi andliga övningar. Här följer en titt på februarilektionen inklusive tre övningar att tänka på:

Tona in

Att tona in är att ställa in våra sinnen och hjärtan till kanalen för kärlek, ljus och vitalisering. Vi kan se det som att vi tonar in vår dödliga, ändliga, självmedvetna natur till vårt oändliga, eviga väsen. Den Skapande Kärleken som skapade oss till sin avbild och likhet (1 Mos1:26-28) älskar oss och vill ha en relation med oss. Enligt Livets bok, som Edgar Cayce läste ur, är det viktigt att ge tid för att tona in oss på livskraften, Guds sinne, det universella medvetandet, näring åt våra kroppar, sinnen och själar. Det betyder att vi tonar in oss på livskraften som flyter som en stor flod till ett hav med allt livs öde. Till och med stjärnorna flödar genom sin resa från födelse till liv, och vidare till död och återfödelse. Att komma i samklang med livskraften och det universella medvetandet är en viktig övning ur Cayces perspektiv.

Kommunicera
Att kommunicera är att dela oss med vår himmelske Fader och Moder (aspekter av det universella medvetandet) och att lyssna på dem. Det är så vi samtalar med källan till vår existens. Det är så vi får visdom och vägledning. Här är ett par exempel:

1. ”Låt kroppen gå in i dig, för att enbart i det tysta och på detta sätt kommunicera med Fadern i Anden. Vägen, hur, sättet kommer att öppnas för kroppen - inte till överdrift, utan tillräckligt för att möta tidens behov, och vägen kommer att öppnas för förståelsen av de krafter som finns!” [39-4] till en 41-årig man.

2. ”Kommunicera alltså oftare i den inre helgedomen, i det allra heligaste. Möt Faderns närvaro där. KÄNN Kristus kärlek i handling. Upplev och se sanningen och den Helige Ande i de resultat som kommer från sådan invigning av jagets ideal. Ty var och en kan ha erfarenheten av att tala med Honom genom en sådan invigning, för Hans löften är sanna: ’Jag kommer inte att lämna dig tröstlös utan kommer och stannar hos dig’” [264-46] i lektionen om kärlek till den Första studiegruppen i Norfolk.

Bidra

Att bidra är en av anledningarna till att vi existerar. De skapande krafterna, Mor och Far, skapade oss inte bara för att vara, utan för att vi skulle vara en bidragande del i hela skapelsen! Vi finns till för att medverka till andras komfort, tillväxt och välbefinnande. Bibeln säger att vi finns för att förhärliga Gud genom vår tro och våra handlingar. Detta stämmer väl överens med de två största buden: Älska Gud och älska varandra. Ordet ”kärlek” i detta sammanhang är ett verb, ett handlingsord! Det innebär att stå upp och handla – vara kärleksfull mot andra. Detta är inte blind kärlek, utan kärlek blandad med sanning. Vi blir inte dörrmattor, nej. Snarare blir vi hjälpare, tröstare, lyssnare och uppmuntrare i andras liv. Kabbalah tillägger att vi uttrycker kärleksfull omtanke i våra relationer.
”Du kan vara större hjälp, större välsignelse för andra, samtidigt som du uppmuntrar dig själv, lyfter dig till mer fullkomlig kunskap om Herrens härlighet när Han verkar i och genom dig.” [281-27] till bönegruppen Glada Hjälpare.

-----------------------------------
Denna blogg ingår i A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2022. Varje månad ger John Van Auken en lektion med ett arbetsblad, en video och en blogg. I varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E.publicerar, skriver han dessutom en artikel i ämnet. Under 2022 ligger fokus på Cayces insikter om att uppnå hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Medlemmar i A.R.E. kan komma åt allt tillgängligt material på EdgarCayce.org/members.

Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf, e-post info@edgarcayce.se eller tel. 070-397 79 60.

Vi kommer att översätta och publicera varje månads blogg, men för videon och övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer