Du är här

Lektion 1 - 2022

Engagera ditt sinne till fullo, kraften i din attityd och energin i dina känslor

Lördag den 29 januari 2022 av John Van Auken

Här är en titt på lektionen för januari 2022:

I årets kurs kommer vi att studera och tillämpa att bli och hålla oss friska – fysiskt, mentalt och andligt. Vi utforskar de aktiviteter och principer som ger oss lycka, och vi utforskar alla läror som mänskligheten har upptäckt och delat om att leva ett meningsfullt liv.

Här är tre aktiviteter som vi kommer att fokusera på för att uppnå dessa mål:

1. Engagera våra sinnen till fullo
Det sinne som vi mest identifierar oss med är inte hela vårt medvetande. Det är bara en snävt fokuserad del som är designad att fungera i denna nuvarande verklighet och med dessa nuvarande relationer. Cayce förklarade att ”sinnets attribut är en del av själen, såväl som en del av det materiella jaget.” Vår själ är den del av oss som lever bortom döden och som var vid liv före denna inkarnation. Den är himmelsk och oändlig i sin uppfattning, medan vi är jordiska och ändliga. Vi har också en ännu högre och mer expansiv del av våra sinnen, vårt övermedvetna. Det är i kontakt med det universella medvetandet eller Guds sinne.

I den här kursen kommer vi att lära oss hur vi engagerar helheten i våra sinnen, alla delar arbetar tillsammans för att ge mental och fysisk hälsa, lycka och mening.

2. Kraften i våra attityder
Cayce lärde oss att använda vår viljestyrka för att ”bevara de kreativa krafternas attityd. Håll dig glad. Låt inte ångest av något slag störa.” Vi kan bestämma oss för att vara lyckliga. Han använde ”kreativ” i motsats till destruktiv. Alltför ofta glider vi in ​​i destruktivt, negativt tänkande. Vi ska hellre vara upplyftande än nedslående. Vi ska vara positiva istället för negativa. Vi ska vara livgivande istället för livtagande. Vi ska vara ett hjälpsamt inflytande, ett lyssnande öra, empatiska för dem som är ledsna, förvirrade, arga, deprimerade och så vidare. En attityd av ”Jag är här för att vara ett ljus och hjälpa andra, såväl som mig själv” är KRAFTFULLT! Att på något sätt komma bortom sig själv och spela en roll i andras liv läker oss själva, tröstar oss själva och lättar våra bördor.

Cayce bad oss ​​överväga hur omständigheter, förhållanden och omgivning påverkar vår mentala attityd och hur dessa påverkar kroppen. Han ville att vi skulle fundera över hur jagets attityd och syn på förhållanden och människor formar vår läggning. Han uppmuntrade oss att observera hur andras attityder påverkar oss. Han uppmuntrade oss att undvika att vara för mycket runt negativa människor. Undvik mänskliga tendenser till tvivel, rädsla, ångest, oro, surhet och dysterhet. ”Förvisso borde snarare den förväntansfulla attityden finnas... för om det inte finns förväntan, om det inte finns hopp, blir sinnets utsikter hämmande för dig.” [572-5]

3. Energin i våra känslor
Nu tror vissa att känslor bör dämpas för de stör mer än de hjälper. Det är inte den uppfattning vi har här. Känslor uttryckta på rätt och anständigt sätt fyller oss med energi och entusiasm för att leva livet och relatera till andra mer fullständigt, mer ärligt. Känslor uttryckta med god avsikt och på ett genuint, naturligt sätt ger energi åt livet för oss och för andra. Skratt, glädje, kärlek, tårar, sorg och förundran är alla en del av mänskligt liv.

Under den här årslånga kursen kommer vi att gå djupare in i dessa aktiviteter. För att göra detta identifierar vi några steg vi kan ta denna månad:

1. Observera vårt tredelade sinne:
1. Medvetet dagligt sinne, 2. Undermedvetet själssinne och 3. Övermedvetet gudomligt eller änglalikt Ande-Sinne. Observera hur underbart arrangerat vårt dagliga sinne är för att bearbeta det dagliga livet. Tänk på hur det växer genom erfarenhet och utbildning, genom att läsa och lyssna. Tänk sedan på hur intuition och undermedvetna viskningar hjälper oss att lyckas i det dagliga livet. Lägg märke till hur vi ibland bara vet något spontant, hur vi uppfattar människors vibbar mer än deras utseende och ord. Dra dig sedan undan från det dagliga livet och sitt på en lugn plats och reflektera över vår andes existens och dess naturliga koppling till den Store Anden.

2. Observera det mentala tillståndet och attityden.
Tag en paus då och då för att notera det mentala tillståndet och attityden. Observera hur situationer och människor påverkar vårt mentala tillstånd och vår attityd. Om vi inte gillar vår nuvarande attityd, använd viljestyrkan för att ändra den. Se hur en förändring i attityd gör en stor förändring i livet.

Att titta på sig själv under en dag ger insikter. När situationer och relationer cirkulerar tillbaka, agerar eller reagerar vi inte på samma sätt, eftersom vi nu är mer medvetna om vår läggning och hur omständigheter och människor påverkar oss. Nu ändrar vi medvetet våra handlingar och reaktioner.

3. Observera känslor och humörförändringar.
Under en dag upplever vi en rad känslor – glädje, otålighet, frustration, belåtenhet, sorg, ångest, förväntan – beroende på händelserna och hur de utvecklas. Tänk på att vi är det fysiska uttrycket för vår genetiska uppsättning såväl som modellerat beteende och träning under våra tidiga, formativa år. Till och med Cayce uppgav att känslor kommer från kroppslig aktivitet och minne, inklusive fysisk aktivitet från tidigare liv som fortfarande finns i vårt psyke. Därför är sättet vi upplever, bearbetar och uttrycker känslor ett resultat av både genetik och uppfostran eller det som kallas socialisering.

Känslomässiga uttryck kan påverka hur väl vi navigerar i vårt dagliga liv och våra relationer. ”Känn dig själv” förklarar den berömda klassiska läran. Vi lär känna oss själva genom att observera våra beteendemönster och känslor. Att titta på sig själv under en dag, ett samtal, en händelse leder till att vi känner oss själva bättre. Detta kan sedan leda till att vi ändrar beteende och känslor, vilket sedan leder till ett hälsosammare liv – för oss och de vi delar livet med.
-----------------------------------
Läs hela lektionen och få tillgång till ett användbart arbetsblad som hjälper dig att hålla koll på och spåra dina framsteg genom lektionerna i den här kursen i avsnittet ”endast för medlemmar” på A.R.E.s webbplats EdgarCayce.org. När du är på hemsidan loggar du in som medlem och får tillgång till alla dessa lektioner, videor och mycket mer. Medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan gratis få inloggningsuppgifter genom att kontakta Ulf Westman, som är medlemsansvarig, e-post info@edgarcayce.se eller telefon 070-397 79 60.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare. Han är expert på Cayces readingar, Bibeln, forntida profetior, världsreligioner, meditation och det gamla Egypten. Han skriver kolumnen Ancient Mysteries i magasinet Venture Inwards och är författare till många böcker. På svenska finns följande: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus, Edgar Cayce och Kabbalah samt Profetior för vår tid.

--------------------------------------

Gå till >> Årets lektioner 2022 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer