Du är här

Lektion 12 - 2021

December - Återblick på årets lektioner och smygtitt för 2022

Fredag den 3 december 2021 av John Van Auken

Medlemmar av Edgar Cayces A.R.E. har tillgång till en gratis, djupgående kurs om själstillväxt där Cayce och nya upptäckter visar vägen. I år fokuserade kursens ämne på att utveckla vår intuition, våra sinnen och drömmar. Lektion 12 är en återblick på årets ämnen. Nästa år kommer lektionerna att fokusera på vad Edgar Cayce lärde ut om hälsa, lycka och ett meningsfullt liv.

Ta gärna en titt på de lektioner vi tog upp 2021.

Lektion 1: Utveckla våra sinnen
Lektion 2: Utveckla vår intuition
Lektion 3: Utveckla dina drömmar
Lektion 4: Vardagliga sätt att förbättra vårt sinne, intuition och drömmar
Lektion 5: Kartor över sinnet; Freud - Jung – Cayce
Lektion 6: Förstå själens sinnen
Lektion 7: Intoning och förståelse
Lektion 8: Att meditera och utöva Andens frukter fyller oss med Ande
Lektion 9: Forskning om sinnet
Lektion 10: Välkända drömmar i Bibeln
Lektion 11: Forskning om intuition
Lektion 12: Återblick på årets lektioner

Lektionerna under 2022 kommer att fokusera på att bli och hålla sig frisk – fysiskt, mentalt och andligt. De kommer att utforska de aktiviteter och principer som ger oss lycka. De kommer att utforska alla läror som mänskligheten har upptäckt och delat om att leva ett meningsfullt liv. Här är ett litet exempel:

Forntida läror anger principen att sjukdom är ett resultat av disharmoni i vårt väsen. Hälsa kan återupplivas genom att återföra våra fysiska, mentala och andliga energier till koordinerad harmoni. Här är några av Cayces nyckelord om detta sätt.

Återhämtningen kommer att kräva att det finns en sådan attityd i åtanke, i syfte, i hopp och i relationer till andra, att varje cell i kroppen kan anpassas till det gudomliga inombords. Varje cell måste bli förväntansfull, så att det kan bli den förnyelse, det återupplivande av de relationer som själsväsendet har till Kreativa krafter. [3511-1]
Här är ett annat exempel:

Därmed kan det bli ett återupplivande, ett återuppväckande, ett skapande av en miljö så att kroppssinnet, med sina andliga begrepp och sin andliga förståelse, kan väcka alla kroppskrafterna så att de fungerar bättre. [1620-1]

Och ytterligare ett:

Att inom sig kunna höja individers vibrationer till det som är ett återuppväckande, ett återupplivande inflytande och kraft genom den djupa meditationen – intoningen av jaget till de högre vibrationerna hos Kreativa Krafter – dessa manifesteras i människor genom de löften som kommer från Kreativa Krafter eller själva Energin! [993-4]

Detta påminner mig om när jag växte upp på 1960-talet där vi unga var mer medvetna om människors vibrationer än deras utseende. Jag kan minnas att jag på universitetet pratade med mina kompisar om människors vibbar, inte deras utseende. Den generationen producerade den klassiska låten ”Good Vibrations” av Beach Boys, med följande av oss översatta text: ”Stänger mina ögon, hon är på något sätt närmare nu; Lätt leende, vet jag att hon måste vara trevlig; När jag ser henne i ögonen, går hon med mig till en blommande värld; jag plockar upp bra vibrationer."

Här kommer mer ur Cayces readingar:

Sätt hopp och tillit och tro på det gudomliga inom dig – återupplivandet, föryngringen av den livsandan och sanningen inom varje atom i kroppen. Detta kommer att få allt sådant på flykt som hindrar en person från att ge uttryck för det mest hoppfulla, det vackraste. [572-5]

Följande lärdom hade djupgående effekt på mig. Den fick mig att släppa de minnen och den ånger jag bar på den tiden, och att acceptera att vissa sår är bortom vår helande förmåga och kräver att vi drar till högre krafter, till gudomliga influenser. För mig var detta inflytande Hjälparen, Sanningens Ande, som Jesus talade om i Johannesevangeliet, kapitel 14-15 som Cayce uppmuntrade oss att läsa som om orden talades direkt till oss. Den lärdomen finns i följande readingcitat:

Tillskottet av energiuppbyggande krafter har inte tagit bort skadan, besvikelsen. För denna har attackerat den fysiska kroppen genom de sensoriska och sympatiska nervsystemen och orsakat reaktionen. Inte att det finns någon psykisk störning, nej. Det är snarare ett sår, en skada, en besvikelse så att förnyelse och återupplivande bara kan komma genom att lägga hela tilliten, tron och förnyat liv i gudomliga händer. [4037-1]

I dessa ord finner vi förväntan, andligt uppvaknande, andlig förståelse, goda vibrationer samt tillit och tro på det gudomliga inom oss. Allt detta får liv genom intoning till det gudomliga inom oss. Jag tänker på mitt kroppssinne som en kosmisk radio, ställer in mig på frekvensen hos de kreativa, livsuppehållande krafterna hos det gudomliga, och lyssnar sedan på den helande melodin i den heliga "tystnaden". När jag kommer tillbaka är jag förnyad.

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 har varit Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad har John Van Auken försett oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom har han skrivit en artikel om dessa ämnen i varje nummer av medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi har översatt och publicerat varje månads blogg, men för övrigt material hänvisat till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Ulf:

info@edgarcayce.se eller tel. 070-39 77 960. 

---------------------------------------

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer