Du är här

Lektion 10 - 2021

Jakobs stege - drömmar

Oktober - Välkända drömmar i Bibeln

Fredag den 1 oktober 2021 av John Van Auken

Varje månad får medlemmar lektioner från Edgar Cayces information. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna.

Lektion ett fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den fjärde lektionen fokuserade vi på Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla våra sinnen, intuitionen och drömlivet. I den femte lektionen studerade vi de viktiga kartor över sinnet som utvecklades och förklarades av Freud, Jung och Cayce, med olika diagram. Den sjätte lektionen handlade om mänsklighetens långvariga förståelse av våra sinnens extrasensoriska medvetenhet. Den sjunde lektionen handlade om intoning och förståelse och den åttonde handlade om att fylla oss med Ande med hjälp av meditation och Andens frukter. Den nionde lektionen, inriktade sig på forskning om sinnet. Denna den tionde lektionen handlar om välkända drömmar i Bibeln. 

Välkända drömmar i Bibeln

Det finns tjugoen betydande drömmar i Bibeln, varav tio förekommer i Första Moseboken när mänskligheten fortfarande var mycket nära Gud. Vi ska titta på dessa drömmar för att lära mer om att drömma och att tolka drömmarna.

Kommer du ihåg Abraham och hans vackra hustru Sara? Den första bibeldrömmen gäller dem. Det var en dröm som räddade dem - inte en av deras drömmar, utan en av den främmande kungens drömmar! Långt innan Israel blev en nation bestod det Heliga landet av många riken, och människorna måste vara försiktiga när de befann sig i ett främmande rike. Abraham och Sara stannade över natten i Gerar, ett av filistéernas distrikt i den södra centrala delen av det som skulle bli det Heliga landet. Avimelek var kung i Gerar. Han och hans armé hade absolut kontroll över allt som hände i deras distrikt. När en man så rik som Abraham kom in i hans rike, informerades Avimelek. Kungen fick också veta om Saras fantastiska skönhet. Av rädsla för sitt liv och med vetskap om hur vacker hans fru var, hävdade Abraham att hon var hans syster för att undvika att bli dödad och att de skulle ta Sara. Eftersom hon var hans syster tog kungen henne i sitt harem men innan han rörde vid henne hade han en dröm. Drömmen finns i Första Moseboken kapitel 20 och lyder: ”Men Gud kom till Avimelek i en dröm om natten och sade till honom: 'Du skall dö därför att du har tagit denna kvinna till dig: hon är en annan mans hustru.' Avimelek hade inte rört henne, och han svarade: 'Herre, vill du verkligen döda en oskyldig? Han sade ju att hon var hans syster. Och hon själv sade att han var hennes bror. Detta har jag gjort i god tro, jag är utan skuld.' Gud svarade honom i drömmen: ’Jag vet att du har gjort detta i god tro, och därför hindrade jag dig också från att synda mot mig och tillät dig inte att röra henne. Låt nu mannen få tillbaka sin hustru. Han är en profet och kan be för dig så att du får leva. Men du skall veta att om du inte lämnar tillbaka henne skall du straffas med döden, du och alla de dina.’”

Min första tanke när jag studerade den här drömmen var hur många av oss har så klara drömmar! Uppenbarligen var människor i dessa tidiga tider, till och med filistéernas kungar, närmare Gud än de flesta är idag: Eller, Gud är något så intimt för oss att vi kan samtala medan vi sover. Tänk på Guds svar till Mose när han bad om Guds namn, Gud sa: "Jag är den jag är", vilket betyder att vår känsla av "jag är" är intimt en del av det stora ”JAG ÄR”. En annan aspekt av denna dröm är hur moraliska de var och hur tydliga de var om vad som var synd och vad som inte var det. De trodde också att Gud kunde och skulle straffa även en kung för synd. Idag är jag rädd för att Guds ord för många skulle vara som att tala för döva öron. Kung Avimelek återlämnade Sara till Abraham redan nästa morgon och tillrättavisade Abraham för att han fått kungen att synda genom att ljuga om deras äktenskap.

En av de mest kända drömmarna i Bibeln är drömmen om ”Jakobs stege” (1 Mos 28:12). Jacob stannar på en plats som vi idag skulle kalla en ”portal” till riken bortom världen. Han sov med huvudet på en sten och drömde om den stora trappan till och från himlen. Han såg änglar gå upp och ner i trappan. Högst upp på stegen lovade Herren att Jakob tryggt skulle återvända till sitt hemland och att hans ättlingar skulle besitta Kanaans land. Jakob var så tagen av denna dröm att han förkunnade: ”Detta är en plats som väcker bävan, det måste vara Guds boning, här är himlens port.” Han kallade platsen "Betel, vilket betyder Guds hus.

Jag valde denna dröm för att visa att det finns specifika tider och platser där Gud eller de Eviga Krafterna lättare kan kommunicera med oss. Under mina sjuttio år har jag haft flera erfarenheter som stöder denna tanke. Hur vanligt och vardagligt livet än kan vara för det mesta, finns det ögonblick och platser där vi kan få visioner, även om det bara är en speciell stol och tid. Cayce menade att 02:00 var en idealisk tid att meditera, om vi har gått och lagt oss vid normal tid. Jag har mediterat vid den tiden i många år, och resultatet är att mina drömmar blir livfulla, frekventa och meningsfulla. Jag använder också samma plats för meditationen, eftersom Cayce sa att samma plats och samma tid hjälper till att bygga den undermedvetna kopplingen till meditationstiden. Meditationen går in i vårt djupare medvetande, precis som vi gör under sömnen och drömmar.

En av de mest pedagogiska drömmarna i Bibeln är med Josef, en stor drömmare och drömtolk. Det var han som i fängelset korrekt tolkade faraos munskänks och bagares drömmar och talade om för munskänken att han skulle återfå sitt arbete medan bagaren skulle avrättas. Vad var symbolerna? I munskänkens dröm pressade han druvornas saft i en bägare, medan fåglarna åt bagarens bröd. (Se 1 Mos 40) Josef lärde att ”drömmar tillhör Gud”, och för att förstå dem måste vi vara nära Guds universella medvetande. Josef är Jakobs berömda son som tolkade faraos dröm om de sju feta och magra korna och axen. Farao kallade Josef ”Den som avslöjar mysterier”. Han gav Josef kontroll över hela Egypten, och Egypten överlevde sju års hungersnöd genom att lagra tillräckligt med kött och spannmål under de goda tiderna för att räcka under de svåra tiderna. Josefs fantastiska drömmar och tolkningar finns i Första Moseboken kapitel 37, 40 och 41. Genom att följa Josefs exempel förbättrade jag min drömtolkning. Cayce hjälpte till, för han lärde att den bästa tolkaren av en dröm är drömmaren, som jag först trodde var jag, men det var det inte. Det var mitt djupare sinne, delen närmare Guds sinne. Från den tiden har jag alltid sökt meningen med en dröm i drömmen eller genom att försöka komma tillbaka till den medvetenhetsnivån.

En annan duktig drömtolkare i Bibeln är Daniel. Ingen av de visa männen i Babylon (där Daniel var fånge) kunde tolka kung Nebukadnessars konstiga dröm om en jättestaty av olika metaller och lera som förstördes av en sten som blev ett berg (Daniel 2). Här är problemet, kungen kan inte komma ihåg detaljerna i drömmen bara att det var en skrämmande dröm. Han sa till sina visa män att han skulle hugga dem i stycken och förstöra deras hem om de inte berättar drömmen för honom och vad den betyder. Daniel, som alltid litar på Guds krafter (kom ihåg att han dödade filistéjätten Goliat med en sten och slunga i 1 Sam 17) skickade ett meddelande till kungen att han dagen efter skulle påminna honom om drömmen och vad den betyder. Den natten bad Daniel och hans tre följeslagare Gud att avslöja kungens dröm och dess innebörd. Nästa morgon stod Daniel inför kungen av Babylon och berättade drömmen för honom och dess innebörd. Nebukadnessar lovordade Daniel, för när han lyssnade till Daniel kom han ihåg sin dröm och förstod Daniels tolkning. Kortfattat tolkade Daniel kungens symbol för en jättestaty med delar som visade hans nuvarande rike (guld) och flera riken som skulle följa (silver, brons och lera), allt följt av Guds rike som kommer att bli ett berg. Nebukadnessar tyckte inte bara att det här var en fin tolkning, han visste att det var det sanna budskapet! Sedan utsåg kungen Daniel till ledare för alla visa män i riket och hans tre följeslagare gavs ansvar för distrikten.

För att fullt ut uppskatta symbolik och mening i både Josefs och Daniels tolkningar bör du läsa dessa drömhistorier på egen hand.

Edgar Cayce lärde också att de flesta drömmar är symboliska samband mellan yttre livsenergier, attityder, känslor, relationer och händelser med inre krafter som påverkar själslivets gång. Samrelaterat yttre med inre är exakt vad som hände i faraos och Nebukadnessars drömmar. Du kan också gå till Daniel kapitel fyra där kungen berättar om sin nya dröm för att se hur Daniel tolkade den.

---------------------------------------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer