Du är här

Lektion 9 - 2021

spiral clock

Forskning om sinnet

Fredag den 3 september, 2021 av John Van Auken

Varje månad får medlemmar lektioner från Edgar Cayces information. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna.

Lektion ett fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den fjärde lektionen fokuserade vi på Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla våra sinnen, intuitionen och drömlivet. I den femte lektionen studerade vi de viktiga kartor över sinnet som utvecklades och förklarades av Freud, Jung och Cayce, med olika diagram. Den sjätte lektionen handlade om mänsklighetens långvariga förståelse av våra sinnens extrasensoriska medvetenhet. Den sjunde lektionen handlade om intoning och förståelse och den åttonde handlade om att fylla oss med Ande med hjälp av meditation och Andens frukter.

September månads lektion, den nionde lektionen, inriktar sig på forskning om sinnet.

Forskning om sinnet

Hjärnan är den mest komplexa delen av kroppen. Den består av 100 miljarder nerver som kommunicerar i biljoner anslutningar som kallas synapser. Den har skikt, halvklot, lober, körtlar, vätska och flera specialiserade områden. Hjärnan, som väger cirka 1,4 kg, ligger i vätska och skyddas av skallens ben. Till största delen är hjärnan vatten med fettsyror. Under de senaste åren har forskning funnit att fettsyror är bland de mest avgörande molekylerna som bestämmer hjärnans integritet och prestanda. Den tredubblar sin storlek under det första levnadsåret men är inte helt färdigutvecklad förrän i 25-årsåldern. Lagringskapaciteten är praktiskt taget obegränsad. Den behandlar information snabbare än den snabbaste dator. Den fortsätter ner i ryggraden, med nerver som når ut till alla delar av kroppen genom öppningar i den beniga ryggraden. Genom denna funktion går information från och till hjärnan.

Den mest intressanta aspekten i att förstå människans existens är att söka efter svaret på hur en fysisk organism genererar medvetande. Hur kommer en person fram ur det som egentligen är en vattnig ansamling av kött? Enligt forskaren H.H. Mitchell i Journal of Biological Chemistry är upp till 60% av den vuxna kroppen vatten. Hur sker medvetandet?

De flesta forskare tror att mänskligt medvetande är ett rent biologiskt fenomen. De tror att mental utveckling är resultatet av successiva stadier av fysisk utveckling. I dessa ingår en förbättring av minnet mot slutet av livets första månad, talljud vid den första födelsedagen, sammanhängande tal vid den andra födelsedagen, möjligheten att relatera begrepp och kategorier vid den sjätte födelsedagen och möjligheten att upptäcka konsekvens eller inkonsekvens i argument vid tio- till elva-årsåldern. Utvecklingen av dessa allt mer komplexa nivåer av intellektuell kompetens är en funktion både av att öka den organiska utvecklingen och inlärningsupplevelser som använder minne. Enligt denna uppfattning är organismens död medvetandets död.

Den franske filosofen och matematikern René Descartes postulerade att alla människor föds med medfödd kunskap och kunskap genom Guds högre makt. Den engelske filosofen John Locke ansåg emellertid att all kunskap förvärvas genom sensoriska erfarenheter - empirism. Intressant nog stöder Cayces information båda synsätten. Det mänskliga psyket har kunskap före den fysiska födelsen, men ändå förvärvar det kunskap när det lever och lär sig.

I Edgar Cayces readingar och i många läror genom historien och i många kulturer finns båda dessa åsikter. De placerar det fysiska som livets primära villkor när det primära är ande-energi som ger liv åt det fysiska. Materia är en lägre manifestation av livsenergin. Materialistiska forskare tror att energi härrör från fysiska eller kemiska processer, men mystiker tror att energi påverkar materia. Trots det är energi och materia ett i den djupaste mystiska tanken. Fysiker har kommit överens. Einsteins berömda ekvation, E = mc2, avslöjar hur energi och materia är två uttryck för samma verklighet. Vi använder ljus som exempel.

Ljus är energi som består av fotoner. Fotoner har ingen massa, och all materia har massa, så ljus är ingen materia. Ett objekt med noll energi och noll massa är ingenting. Om ett föremål utan massa ska existera fysiskt, får det alltså inte vara i vila. Ljus är en manifestation av energi i rörelse. Einsteins ekvation visar att ljus är materia i vila och energi i rörelse. Ljus stannar bara när det absorberas av en elektron i en atom, och människokroppar består av atomer med elektroner. Mystiskt indikerar detta att när fysiska människor är i viloläge (som vid djup meditation, djup sömn eller efter döden (RIP)), är de återigen bara ande-energi. När de är materiellt aktiva väcks deras atomämne av energi. Det är helt enkelt två existenstillstånd. Om en person emellertid bara fokuserar på den materiella världen, då bleknar energin, den materiella organismen utmattar sig och stannar upp. Ande-energin återger ett icke-materiellt tillstånd. Ändå lärde Cayce att dess djupare sinne behåller allt som händer under inkarnationen och även ett väldefinierat kluster av tankar relaterade till den senaste fysiska inkarnationen och kroppen.

Stödjande bevis

Bekräftelse på att medvetandet existerar oberoende av den fysiska kroppen kan hittas. Jag har valt två:

1. Sedan mycket gamla tider har människor i både österländska och västerländska kulturer upplevt medvetande bortom den materiella kroppen och världen. De är resultatet av långvariga övningar med djup bön och meditation, samt utanför-kroppen-upplevelser, visioner och dynamiska drömmar.

2. Modern medicin har registrerat hur en persons medvetande är närvarande medan den fysiska kroppen är död i ett akutrum eller på ett operationsbord. Dessa många rapporter kallas nu ”nära-döden-upplevelser”, NDU. Av detta kan vi dra slutsatsen att medvetandet existerar  oberoende av kroppen.

Icke-lokalt sinne

En växande mängd bevis tyder på att det mänskliga medvetandet inte är begränsat till sig själv och sin nära omgivning. Det är inte begränsat till specifika punkter i rummet, till exempel hjärnan, eller specifika ögonblick i tiden, som nuet. Detta är ett tillstånd som alla människor har men sällan är medvetna om. Trots det rapporterar många människor att de har uppfattat en händelse bortom all fysisk kontakt, som att en älskad skadats eller dött. ”I det ögonblicket visste jag att hon blev skadad.” Våra sinnen är sammankopplade på undermedvetna nivåer, ofta kallade ett kollektivt medvetande. Vissa kallar det social kognition.

De mest fascinerande bevisen kommer från kvantfysikens upptäckt att objekt omedelbart kan veta om varandras tillstånd, även om de separeras med långa avstånd, till och med ljusår från varandra! Albert Einstein kallade det ”spöklika handlingar på avstånd.” I kvantvärlden verkar momentan handling eller överföring av information ske. Detta är i direkt motsättning till ”lokalitetsprincipen”, tanken att avlägsna föremål inte kan ha direkt inflytande på varandra, och att ett objekt bara påverkas direkt av sin närmaste omgivning. Bevis visar att så inte är fallet. Einstein trodde också att ljusets hastighet var den maximala hastigheten för någonting i universum, men det visade sig inte vara sant. Cayce sa att tanken har den snabbaste hastigheten, mycket snabbare än ljuset. I det kollektiva eller universella medvetandet är anslutningen omedelbar, trots avstånd eller till och med tid! Cayce menade att i den ultimata verkligheten finns det bara en tid, ett rum. Detta är svårt för ett tredimensionellt sinne att förstå, men Cayce sa också att vårt djupare sinne lätt kan förstå detta.

Musik och sinnet

Enligt Cayces information från det Universella Sinnet är musik en bro för våra sinnen att nå bortom det dagliga medvetandet. Överraskande var budskapet att de flesta typer av musik ger ett sätt att lyfta dagliga mentala tankar och minnen.

Här är några av Cayces kommentarer:

Musik är av själen, och man kan bli sinnes- och själssjuk i brist på musik, eller själ- och sinnessjuk av vissa typer av musik. [5401-1]

Enbart musik kan sträcka sig över avståndet mellan det sublima och det löjliga. Mellan ande och kropp, sinne och själ. [3253-2]

Musik är det som överbryggar avståndet mellan det ändliga och det oändliga. Behåll musiken, för den är ofta en hjälp för dig att dämpa livets stormar. [3179-1]

Lär dig musik. Den är en del av andens skönhet. För kom ihåg att enbart musik kan överbrygga avståndet mellan det ändliga och det oändliga. [3659-1]

För tjugo år sedan upptäckte jag en kompositör av musik som var specifik för andlig-mental upphöjelse. Han heter Karunesh. Mina tre favoritstycken är Moon Temple, Ancient Voices och Calling Wisdom. Du kan hitta hans album på Amazon, eller gå helt enkelt till YouTube och lyssna på dem gratis.

---------------------------------------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer