Du är här

Lektion 8 - 2021

sheep

Att meditera och utöva Andens frukter fyller oss med Ande

Söndag den 8 augusti, 2021 av John Van Auken

Varje månad får medlemmar lektioner från Edgar Cayces information. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna.

Lektion ett fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den fjärde lektionen fokuserade vi på Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla våra sinnen, intuitionen och drömlivet. I den femte lektionen studerade vi de viktiga kartor över sinnet som utvecklades och förklarades av Freud, Jung och Cayce, med olika diagram. Den sjätte lektionen handlade om mänsklighetens långvariga förståelse av våra sinnens extrasensoriska medvetenhet. Den sjunde lektionen handlade om intoning och förståelse.

Denna, den åttonde lektionen, handlar om att fylla oss med Ande med hjälp av meditation och Andens frukter.

När Cayce läste Akashakrönikan, Livets bok, såg han flera sätt för utveckling utöver meditation, intuition och drömmar. Ett av dessa som ofta citerades var att tillämpa ”Andens frukter” i det dagliga livet. Av denna anledning har jag varit tveksam till att säga att mystiska metoder är det enda sättet att nå upplysning. Det finns mer stöd för denna uppfattning i Matteus 3:9, där Jesus lärde: ”Tro inte att ni bara kan säga: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar.” I Johannes 10:16 meddelade han: ”Jag har också andra får, som inte tillhör den här fållan. Också dem måste jag leda, och de skall lyssna till min röst, och det skall bli en hjord och en herde.” Som du kan se finns det sätt och gemenskap utanför våra, så det skulle vara klokt att undvika att göra absoluta uttalanden om vem som har Guds gunst och vem som inte har det, och hur man blir upplyst. Detta betyder inte att meditation, intuition och ett aktivt drömliv inte är värdefulla för vår själstillväxt, det är de! - och Cayce insisterade på att vi utvecklar våra färdigheter med dessa. För en större förståelse och skolning, ska vi utforska denna undervisning om Andens frukter.

Här är några av Cayces råd och insikter om dessa ”andra sätt”.

När man bestämmer sig för att åstadkomma det som har ett kreativt inflytande ... är väsendet inte längre under lagen om orsak och verkan eller karma, utan snarare i nåd. [2800-2]

Se hur Cayce identifierar kreativt inflytande som motsats till destruktivt inflytande. Vi måste fråga oss själva, om våra tankar, ord och handlingar är kreativa eller destruktiva? Är vi ett upplyftande, tröstande inflytande för dem vi möter? Eller är vi ett nedslående, dömande, negativt inflytande? Som Cayce sa, det kreativa inflytandet ger oss nådens välsignelse. Enligt klassisk andlig lära är nåd det gudomliga inflytande hos människor som för oss i harmoni med universums gudomliga skaparkraft. När nåd flödar genom oss inspirerar det dygd, ger oss styrka att uthärda livets prövningar, dämpar våra svagheter och skyddar oss från destruktiva krafter. Nåd har makt att återuppväcka vår gudomliga natur. Mänskligheten känner till våra mänskliga och gudomliga egenskaper, för det antyds i följande välkända talesätt: ”Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt.” Förlåtelse är en av Andens frukter.

Tänk på vad pastor Frederick Buechner (en 96-årig amerikansk romanförfattare, poet, essäist, predikant och teolog) skrev:

”Guds nåd betyder något i stil med: ’Här är ditt liv. Du kanske aldrig har varit det, men du är det, för festen hade inte varit komplett utan dig. Här är världen. Fina och hemska saker kommer att hända. Var inte rädd. Jag är med dig. Ingenting kan någonsin skilja oss åt. Det är för dig jag skapade universum. Jag älskar dig.’”

Nu får dessa ord mig att sitta upprätt och känna Guds Andes kraft flöda genom mig. Festen skulle inte vara komplett utan dig och mig! Gud älskade att skapa oss och skicka in oss i livets fest. Gud försäkrar oss om att ”ingenting kan skilja oss åt!”

Cayce sa vidare:

Han har visat vägen - inte genom något mystiskt inflytande, inte genom någon ovanlig vibration, utan genom den enkla metoden att leva det som är själva livet. Tänk inget ont, hör inget ont. Och när sanningen flyter som en ström av liv genom sinnet i alla dess faser och renar våra tankar, så kommer den att rena och återuppliva och förnya kroppen. För när denna utplånande drift är övervunnen, kan förnyelsen börja. [294-183]

”Utplåningsdriften” är självtvivel, självbedömning och självfördömande som hindrar oss från att bli vårt bättre jag och från att låta de gudomliga kreativa krafterna rena och helga oss. Detta sker inte genom att vi lever något klosterliv, utan genom att vi är involverade med andra i det dagliga mänskliga livet på ett sätt som är positivt, kreativt och hälsosamt.

Här följer en av Cayces specifika readingar om Andens frukter:

Gör det som är gott, för det har getts i medvetandet om alla Andens frukter: Gemenskap, vänlighet, mildhet, tålamod, tålmodighet, kärlek. Dessa är Andens frukter. Mot sådana finns det ingen lag. Tvivel, fruktan, girighet, begär, egoism, egensinne. Detta är de onda krafternas frukter. Mot sådana finns en lag. Självbevarelse bör alltså ligga i Andens frukter, när du söker genom vilken kanal som helst för att lära dig mer om vägen från liv till liv, från gott till gott, från död till liv, från ont till gott. Sök och du ska finna. Meditera över Andens frukter i medvetandets inre hemligheter, och cellerna i kroppen blir medvetna om livets uppvaknande i sin aktivitet genom kroppen. I sinnet blir sinnets celler medvetna om livet i Anden. Livets ande åstadkommer ingen rädsla. Vet sedan vägen, för de som söker kan finna. [5752-3]

Cayce säger tydligt: ”De som söker kan finna.” Var och en av oss måste först bestämma oss för att vi vill lära oss detta och använda det för att bli vårt bästa jag. Lägg märke till hur han återigen använder meditation som en nyckelprocess för att stärka kropp och sinne med Andens frukter. Genom att ta lite tid och gå in i ”medvetandets inre hemligheter” och begrunda frukterna påverkar vi kroppen och sinnet på sätt som väcker Anden.

Med detta i våra hjärtan och sinnen, ska vi varje dag sträva efter att leva med minst en av Andens frukter som flödar genom våra tankar, ord och handlingar.

Andens frukter nämndes först av aposteln Paulus i Galaterbrevet 5:22-23. De är:

Kärlek - Glädje - Frid - Tålamod - Vänlighet - Godhet - Trofasthet - Ödmjukhet - Självbehärskning

Cayce tar även med följande:

Förlåtelse - Nåd, barmhärtighet, förbarmande  - Tro, tillit, förtröstan - Anspråkslöshet - Mildhet - Måttlighet, återhållsamhet - Tålmodighet

---------------------------------------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer