Du är här

Lektion 6 - 2021

bild bowl blue glass

FÖRSTÅ SJÄLENS SINNEN

Fredag den 11 juni, 2021 av John Van Auken

Varje månad ger jag medlemmar lektioner från Edgar Cayces information. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna. Lektion 1 fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den fjärde lektionen fokuserade vi på Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla våra sinnen, intuitionen och drömlivet.

Senast studerade vi de viktiga kartor över sinnet som utvecklades och förklarades av Freud, Jung och Cayce, med olika diagram.

I den här lektionen kommer vi att titta på mänsklighetens långvariga förståelse av våra sinnens extrasensoriska medvetenhet. Vi börjar med det franska ordet clair, vilket betyder ”klar” eller ”tydlig”, vilket tyder på en förmåga att få information om ett föremål, en person, plats eller händelse genom en ”tydligare” perception som ger en specifik funktionell reaktion bortom något organ eller vävnad.

Dessa förmågor är:

• Clairvoyance, klärvoajans, tydligt se, klarseende

• Clairaudience, tydligt höra, klarhörande

• Clairsentience, tydligt känna, klarkännande

• Clairalience, tydlig lukt

• Clairgustance, tydlig smak

• Claircognizance, tydligt veta, klarvetande

Den sista i denna uppräkning relaterar helt uppenbart närmast till intuitionen, att ha kunskap eller bli medveten utan någon synlig fysisk stimulans.

Vi ska gå igenom dessa ”klarare sinnen”.

Clairvoyance (tydligt se) är när förflutna, nutida och framtida visioner kommer i vårt sinnes öga och mentala bild. Det är en vanlig perception under drömmen. Den kan dock också komma under daglig medveten aktivitet. Den kan komma som en blixt eller en visuell scen eller en lång visuell berättelse. Cayce förklarade att vår själ lever bortom tid och rum, likt en fågel högt över livets flod kan den därför se bortom flodens nuvarande kurs. Trots alla uppenbara motsatser är alla sinnen kopplade till ett kollektivt medvetande och därför kan vi veta vad andra upplever och tänker!

Clairaudience (tydligt höra) är när ord, ljud, röster eller musik kommer in i vår medvetenhet, vanligtvis utan att våra trumhinnor är inblandade. När jag skulle vara talare vid en stor konferens med cirka 300 personer fick jag plötslig scenskräck. Jag kunde inte fortsätta. Panikattacken tvingade mig att gå ut ur salen ett ögonblick och be. Medan jag bad kom en hög, befallande röst från ingenstans och ropade till mig att ”resa mig!” Den sa: ”Den store egyptiern kan hålla den här föreläsningen! Gör det nu!” Jag kände mig redo, återvände till salen och bad moderatorn presentera mig! Det blev till slut en av mina bästa presentationer.

Claircentience (tydligt känna) är när vi upplever känslor i kroppen som inte har någon synlig koppling till fysisk beröring. Dessa är ofta känslomässiga. Till exempel kände en kvinnlig vän en dramatisk inre tung flämtning och visste omedelbart att hennes far hade gått vidare i precis det ögonblicket. Här har vi ett kärleksband där själva cellerna i hennes kropp ursprungligen kom från hennes fars kropp, så den osynliga anslutningen gjorde uppfattningen möjlig utan telefonsamtal eller e-post.

Clairalience (tydlig lukt) är att känna dofter och odörer som inte har någon fysisk källa. Ett exempel på detta hände när jag deltog i en Caycegrupp för böner och helande. En kväll när vi gick igenom förberedelser för helande genom handpåläggning, fylldes hela rummet med en doft av rosor. Det fanns inga rosor i huset. Alla kände rosendoften! Den fyllde oss med tro och kraft. Vi kände att det var doften av Jesus närvaro hos oss, vissa av oss kände att det var Moder Marias närvaro.

Clairgustance (tydlig smak) är att känna smaken av något som inte finns i munnen. Ordet kommer från det latinska gustus vilket betyder att smaka och rotordet är gustō! Ofta förekommer exempel på clairgustance tillsammans med clairalience (lukt) och relateras till närvaron, minnet eller andan av en person eller händelse.

Claircognizance (tydligt veta) är att veta något om människor eller händelser från ingenstans. Cayce sa ofta att informationen han fick kom från ingenstans eller överallt! Han förklarade att hans sinne var ett med det ”Allvetande sinnet” - med hänvisning till Guds sinne, ett universellt medvetande och ett kollektivt medvetande som alla sinnen är kopplade till. Eftersom våra medvetna sinnen är kopplade till vårt undermedvetna, och våra undermedvetna sinnen är kopplade till det kollektiva medvetandet, kan en medvetenhet om saker, människor och händelser som inte är närvarande komma till oss. Denna kunskap kommer ofta i prekognitiva drömmar (förutsägande). Prekognitiv kunskap bryter mot kausalitetsprinciperna, att en effekt inte kommer före dess orsak. Paradoxer är vanliga när man sysslar med jordiska och himmelska verkligheter.

Att väcka själens sinnen Cayce var mycket tydlig om hur vi väcker våra själssinnen. Först måste vi förstå att själsuppfattningen är SUBTIL, delikat och kan överväldigas av grova sinnen och övertygelser. Själssensorisk information kan också förvrängas av själviska drifter och längtan, av egot och av önskemål. Vi behöver en ”inre uppmärksamhet”. Kommer du ihåg råden ”tänk två gånger” och ”räkna till tio”? De får oss att pausa det yttre dominerande jaget för att tillåta det inre att ge input innan vi agerar eller reagerar.

---------------------------------------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer