Du är här

Språket i Cayces readingar

Arikel publicerad i medlemskriften Källan nr 43.

Många tusen människor introduceras varje dag i den information som finns i Edgar Cayces readingar. Vissa tycker det är svårt att förstå readingarna i det format som de gavs, med en språkstil som en del liknar vid den som finns i King James Bibel. År 1945 skrev Gina Cerminara, författare till den bästsäljande boken Many Mansions (sv. Många Boningar), en artikel om readingarnas språk för en A.R.E. Bulletin. Det kan vara till hjälp att återge hennes insikter. Här är ett utdrag ur hennes artikel.

Den som någonsin läst en av Edgar Cayces readingar vet att språket i dem mycket ofta är svårt att förstå. Varför var språket så underligt? Vi kan inte ge ett fullständigt autentiskt svar på den frågan, eftersom vi inte har alla fakta i fallet. Vi kan emellertid dra några rimliga slutsatser från vad readingarna själva har gett som en förklaring, och vi kan göra en intelligent bedömning av alla fakta som vi känner i samband med fenomenet språk i allmänhet.

Nu verkar det ganska tydligt att vilken källa Cayce än brukade få sin information ifrån, så talade han från en position som var oändligt mycket mer omfattande och mer invecklad än den som finns tillgänglig på jordplanet. Kanske är det av den anledningen som ett språkproblem uppstår. Exakt vad språkmekanismen var har aldrig förklarats av readingarna, förutom mycket fragmentariska anmärkningar att högre dimensionella verkligheter inte så lätt kan uttryckas i tredimensionella termer. Det låter rimligt.

Man måste komma ihåg att readingarna gavs utifrån en större medvetenhet, det vill säga informationskällan var insatt i många dimensioner och behövde koncentreras i tredimensionella termer. Det här är svårt för oss att förstå, för vi är alla så fullständigt inneslutna i ett tredimensionellt medvetande att vi inte kan tänka oss verkligheter i fyra, fem, sex, sju eller flera dimensioner. Ändå försäkrar både matematiker och fysiker, ockultister och klärvoajanta att högre dimensioner existerar - och readingarna själva hänvisar ofta till det.

Genom att lära sig att uppskatta svårigheten att komprimera kunskap i smalare termer än de som är riktigt tillräckliga för att beskriva den, kan man utföra ett litet experiment. Man kan försöka göra en beskrivning av någonting, säg den amerikanska flaggan, utan att använda några ord som innehåller bokstaven ”r”, förutsatt att du pratar med en person vars språk inte innehåller bokstaven ”r”.

Det verkar vara ett ganska enkelt uppdrag. Men i det ögonblick som du börjar hänvisa till de mest grundläggande dragen skulle du inse att du inte kunde använda varken orden stjärnor eller ränder. Din första uppgift skulle vara att hitta andra sätt att uttrycka dessa begrepp. Inte rand ... men kanske skulle band vara närmaste motsvarigheten. För stjärnor kan du kanske säga femspetsiga figurer och plötsligt inse att figurer skulle vara oförståeligt för ett folk utan ”r”. Du skulle därför behöva använda femspetsigt objekt eller symbol av himmelska ting.

Sedan skulle rött kräva din uppmärksamhet. Du kunde varken säga mörkare eller djupare nyanser av rosa, men till slut skulle du kunna säga ungefär en nyans av blod. Du kan inte säga att det finns tretton band som alternerar i färg, och inte heller kan du säga att det finns femtio stjärnor som representerar femtio stater i riket Amerika. Även ordet rike skulle vara otillgängligt för dig.

Du får hitta på omskrivningar för alla dessa ord och kanske kan du till slut komma fram till en beskrivning ungefär så här:
”På USA:s flagga finns åtta plus fem band i vitt och en nyans av blod, ett band vitt och sedan ett band med denna nyans av blod. Se på flaggan likt en klocka. Klockan elva finns ett blått fält på vilket det finns femtio femspetsiga objekt av himmelska ting, vilka alla tillsammans finns som samlande symbol av landet.”

Detta - som alla som någonsin har läst en Cayce-reading kommer att erkänna - låter väldigt likt en reading - och klumpigheten uppstår mycket sannolikt från samma grundläggande orsak.

Readingarna behöver naturligtvis ingen ursäkt. Deras förtjänster har bevisats så många tusen gånger i så många utomordentliga fall att deras klärvoajanta verklighet helt enkelt inte kan ifrågasättas. Men det har varit värt att skriva den här artikeln i syfte att öppna det, som åtminstone för en del, reser sig som ett hinder för att helt kunna acceptera readingarna.

Utdrag ur en artikel i A.R.E. Bulletin i december 1945 med nytryck i A.R.E. Journal i april 1966. Den är nu uppdaterad för att återge femtio stater istället för de fyrtioåtta vid originaltryckningen.

Artikeln var en blogg på A.R.E.s hemsida den 9 november 2018. Den skrevs ursprungligen av Gina Cerminara (11 april 1914-april 1984), som var en amerikansk författare inom parapsykologi, andlighet och reinkarnation. Hon föddes i Milwaukee och tog fil.kand, fil.mag. och doktorsexamen i psykologi vid universitetet i Wisconsin. Under många år undersökte hon Edgar Cayces readingar innan hon publicerade bästsäljaren Many Mansions (Många Boningar). Hon turnerade som föreläsare i USA, Storbritannien, Irland och Japan.

Översättning: Gun Olofsson

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer