Du är här

Lektion 5 - 2021

ansikte mask dream persona

KARTOR ÖVER SINNET / Freud - Jung - Cayce

Fredag den 21 maj, 2021 av John Van Auken

Varje månad ger jag medlemmar lektioner från Edgar Cayces information. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna. Lektion 1 fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den fjärde lektionen fokuserade vi på Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla våra sinnen, intuitionen och drömlivet.

Jag rekommenderar att du läser eller läser om de här inledande lektionerna, eftersom de innehåller Cayces viktigaste och grundläggande information om sinnet, intuitionen och drömmarna.

Alla lektioner finns i medlemsdelen på webbplatsen: EdgarCayce.org/login och bloggarna finns här på vår hemsida.

Den femte lektionen utforskar de många kartor över sinnet som utvecklades av Sigmund Freud, Carl Jung och vår egen Edgar Cayce, som gav information från det Universella Medvetandet. Höjdpunkterna i denna lektion finns i den här korta artikeln.

Vi börjar med Sigmund Freuds karta.

Sigmund Freuds karta
Freuds medvetenhetskarta, som finns allmänt på Internet, använder ett isberg som symbol för våra sinnesnivåer.

isberg freud

Här är vad hans villkor hänvisar till:

• ”Detet” är omedvetna drifter, libido, djuriska instinkter, nöjen;

• ”Jaget” är det rationella jaget, utvärderare av hälsosam och ohälsosam aktivitet;

• ”Överjaget" är vår djupa moral, vårt samvete och ”bevakaren”.

Jaget strävar efter att bygga en allians, en union eller förening bildad för ömsesidig nytta för sinnet. Det söker samarbete. Det är kampen mellan Detet och Överjaget.

Du kanske blir förvånad över att Edgar Cayces readingar faktiskt nämner Detet i reading [2072-16].

---------------------------------------------

Vi ska nu titta på Carl Jungs karta.
Carl Gustav Jung
Jungs medvetenhetskarta är ganska komplex.

jung bild persona

Vi tittar på dessa:

• Jaget är den vi är ”medvetet”. Det är den vi tror att vi är, och det är den person vi presenterar för världen, men mycket av den vi verkligen är kan döljas i vårt personliga och kollektiva omedvetna.

• Det personligt omedvetna behöver inte uppfattas som mystiskt eller övernaturligt (även om det är dolt). Det personliga omedvetna innehåller allting som helt enkelt inte är medvetet.

• Det kollektivt omedvetna är en del av psyket vars existens inte är beroende av den personliga upplevelsen. Medan det personliga omedvetna huvudsakligen består av innehåll som vid en tidpunkt har varit medvetet, har innehållet i det kollektiva omedvetna aldrig förvärvats individuellt utan dess existens beror uteslutande på mänsklighetens samlade arv.

• Begreppet arketyp indikerar förekomsten av bestämda former i psyket som tycks finnas närvarande alltid och överallt. Förutom vårt omedelbara medvetande, som har en helt personlig karaktär, finns det ett andra psykiskt system av kollektiv, universell och opersonlig natur som är identiskt hos alla individer.

---------------------------------------------

Nu tittar vi på Edgar Cayces kartor.
Edgar Cayces kartor
Här är två av hans kartor över sinnet, de mer komplexa kartorna finns i medlemsdelen.

cayce karta gud gudomlighet

Dessa kartor visar Edgar Cayces vision om hur vi lever i en ändlig, individuell och tillfällig verklighet, men det finns också en oändlig, universell och evig verklighet.

cayce universellt medvetande karta

I min video till den femte lektionen går jag igenom dessa kartor med mera. Mer information finns i medlemsdelen på EdgarCayce.org under "Member Login."

---------------------------------------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer