Du är här

Lektion 4 - 2021

ansikte mask dream persona

Vardagliga sätt att förbättra vårt sinne, intuition och drömmar

Fredag den 2 april, 2021 av John Van Auken

Varje månad ger jag medlemmar lektioner från Edgar Cayces läror. I år är ämnet att utveckla sinnet, intuitionen och drömmarna. Lektion 1 fokuserade på att utveckla vårt sinne, med detaljer om hans grundläggande princip: ”Sinnet är byggherren.” Den andra lektionen fokuserade på att utveckla intuitionen, med detaljer om hans undervisning: ”All kunskap är en kunskap. Därför kan den nås från den universella kraften.” Den tredje lektionen fokuserade på att utveckla drömlivet med uttalandet: ”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.”

I den här fjärde lektionen ska vi studera Cayces praktiska, vardagliga sätt att utveckla, uppleva och växa sig starkare i våra ansträngningar att utveckla sinnet, intuitionen och drömlivet.

Dagliga tips för att utveckla sinnet
Som du såg i lektion 1 finns det tre aspekter för att främja användningen av sinnet:

1. Var uppmärksam, upprätthåll en ”sinnets närvaro”.
2. Fastställ ett ideal, dvs. lev enligt en medveten kod.
3. Använd ett mantra eller en affirmation för att hålla sinnet centrerat.

Vi ska titta närmare på två av dessa.

Fastställa idealet
Innan Cayce rekommenderade en tillväxtbana eller metod instruerade han oss att fastställa ett ideal. Att fastställa och leva efter ett ideal var högst upp på hans lista över det som är viktigt. Ett ideal är en norm, en kod eller en måttstock som vi mäter oss själva mot: Våra handlingar, interaktioner, ord, tankar, bedömningar och motiv. Cayce instruerade att idealet ”kan inte, bör inte, ska inte vara det som är skapat av människor, utan måste vara av andlig natur - som har sin grund i sanningen, i Gud, i Gudomligheten, så att det kan finnas en ständig utsträckning från en individ.” [262-11] När han blev ombedd att förklara vad han menade med ”Gudomligheten” svarade han: ”Det som impulsen strömmar från eller återvänder till. Början - slutet - av allt. [262-12]

Använd ett mantra eller en affirmation för att hålla dig centrerad
Att upprepa ett mantra eller en affirmation hjälper till att hålla sinnet centrerat under dagliga aktiviteter och i interaktionen med andra. Det hindrar oss också från att glida in i självtvivel och missmodighet eller dagdrömmar och rosa föreställningar. Jag vill inte minska vikten av våra fantasifulla krafter och deras roll i själens tillväxt. Tvärtom uppmuntrade Cayce faktiskt att vi skulle använda de fantasifulla krafterna. Vi vill inte vara andefattiga eller likgiltiga. Vi vill ha sinnesnärvaro och de högsta avsikterna när vi använder våra fantasifulla krafter.

Här är två affirmationer som kan vara till hjälp:

Låt det ljus vara inom mig i sådana mått att jag som Guds barn kan förverkliga Hans kärlek till mänskligheten. Må jag varje dag leva det i mitt liv. [262-129]

Vår Fader, Moder, gör oss mer medvetna om att Gud är kärlek, genom den kärlek som Du har manifesterat i världen genom Din son, Kristus. [262-43].

Dagliga tips för att utveckla intuitionen
Att utveckla vår medfödda intuition kräver att vi lyssnar inåt, vilket kräver att vi pausar vårt eget tänkande för att låta det inre, universella allvetande flöda till vårt medvetande. Det kräver övning och tålamod. På min resa lärde jag mig att vara försiktig, för mitt önskeuppfyllande, lägre sinne gav mig ofta det meddelande jag ville höra, inte den rena sanningen jag behövde höra. Men genom övning och ärlighet mot mig själv fick jag veta varifrån insikterna kom.

Ett tips som jag kan ge dig från min tillämpning av Cayces läror om intuition är, att det ofta kommer till mig på sin egen tid och sitt eget sätt. Ofta fick jag kunskapen efter att jag letade efter den, under ett lugnt ögonblick, som när jag vaknade på morgonen eller duschade eller gjorde något vardagligt eller något av rutin när mitt yttre sinne fortfarande var stilla. PANG! Från ingenstans kom insikten till mig! Det var underbart, djupt, och jag visste det! Men jag lärde mig snabbt att jag behövde skriva ner den med detsamma! Av någon anledning tillhörde kunskapen en djupare del av mitt sinne, så mitt yttre, vardagliga sinne skulle inte hålla kvar den strålande insikten.

Dagliga tips för att utveckla drömmarna
I lektion tre gav jag dig Cayces fyra typer av drömmar och förklarade dem:

1. Fysiska drömmar om kroppen.
2. Självavslöjande drömmar som hjälper oss att ”känna sig själv”.
3. Mediala drömmar som inkluderar förutsägande varningsmeddelanden från vårt tidlösa själsinne.
4. Andliga drömmar som ansluter oss till vårt himmelska hemland och våra himmelska föräldrar.

Drömmar hjälper oss att fortsätta genom svårt och lätt, tvivel och mod, trötthet och vitalitet.

Hur kan man komma ihåg drömmarna
​​Nu när vi har en uppfattning om drömmens dynamik och utvecklingen av det ”sjätte sinnet” eller intuitionen, ska vi titta på Cayces tips för att återkalla drömmar.

1. Suggestion före sömn: Eftersom att falla i sömn egentligen är en övergång från medvetet sinne till undermedvetet, och eftersom det undermedvetna kan ändras av en suggestion, rekommenderar Cayce att vi ger oss en suggestion före sömnen, när vi håller på att somna, om att komma ihåg våra drömmar. En suggestion som används i Cayce-organisationen är: ”Nu ska jag sova djupt och vakna och känna mig utvilad, återupplivad och komma ihåg mina drömmar.”

2. Rör inte dig: Eftersom det medvetna sinnet inte har drömmen och har kontroll över centrala nervsystemet, påverkas av kroppsrörelse, rekommenderade Cayce att vi inte rör oss omedelbart när vi vaknar. Istället ska vi ligga stilla och skanna efter drömmens innehåll i vårt djupare sinne.

3. Överför innehållet: När innehållet finns, ska vi ta det till vårt medvetna sinne och skriva ner det i en drömdagbok. Regelbundna drömstudier ger mycket. Se det som att gå på universitetet i själens och andens högskola. Examen kommer när vi känner att vårt djupare jag är vårt sanna jag och att vi ändå ett med hela skapelsen, inklusive andra själar. Inom oss finns en fantastisk lärare, vårt bättre jag. Det är anslutet till den oändliga kunskapskällan.

Tips för att förstå drömmar
1. Få drömmens KÄRNA först, därefter detaljerna: Känn kärnan i drömmens betydelse först och låt inte detaljerna få dig att komma bort från drömmens grundläggande tema.

2. Använd drömmens anda i det dagliga livet: Kunskap som inte tillämpas går förlorad och blir en snubbeltråd istället för en språngbräda.

3. Skriv en enkel dagbok: Drömteman utvecklas över en serie drömmar. Men låt det inte bli en börda. Låt det bli en dynamisk, föränderlig del av det verkliga livet. Vi vill att det inre och yttre sinnet ska bli ett team som arbetar tillsammans.

Cayce ger en bra stegsekvens som hjälper oss att tolka en dröm korrekt. Dessa tas upp fördjupat i medlemslektionerna.

En repetition av tipsen om drömlivet
När du vaknar, notera ditt allmänna humör, sedan ämnet eller temat, därefter aktiviteten och slutligen sinnets natur när du är i drömmen. Kom ihåg att det är bäst att göra detta medan du fortfarande är i eller nära ditt drömmande sinne eftersom det är drömmens bästa tolkare. Cayce sa alltid att drömmaren var drömmens bästa tolkare. Drömmaren är inte vårt yttre, intellektuella jag utan vårt inre, drömmande jag. Få tolkningen innan du kommer helt ur det drömmande sinnet. Känn det. Uppfatta det intuitivt. Det finns dock tillfällen då du helt enkelt inte har tid att dröja kvar. I dessa situationer, när tiden tar ditt behov av att veta, sitt stilla och gå in i ditt djupare sinne för att hämta och granska drömmen med intuitiv mottaglighet.

Övning ger resultat!

Slutligen lärde Cayce att vi måste ANVÄNDA drömmen i det dagliga livet om vi förväntar oss att få mer inre bearbetning, vägledning och hjälp. Han uppmuntrar oss att göra en handlingsplan. Enkelt uttryckt, vad du än kan tro det är som är drömmens avsikt eller ämne eller budskap, ANVÄND DET på något sätt i ditt yttre liv. Om du går igenom en period utan drömmar, titta tillbaka på den sista dröm du kan komma ihåg och använd den på något sätt i ditt liv nu. Vanligtvis börjar du drömma igen eftersom ditt undermedvetna ser att du använder drömmen i ditt yttre liv. De två är ett team.

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer