Du är här

Lektion 3 - 2021

piano spelar armar

Utveckla dina drömmar

Söndag 7 mars, 2021 av John Van Auken

Edgar Cayce började sin undervisning om drömmar genom att först ge några viktiga principer som vi behöver förstå för att lyckas.
”När det fysiska medvetandet är i vila, kommunicerar det andra jaget med kroppens SJÄL, förstår du? Således korrelerar det med det som personen har accepterat som kriterium eller norm.” [5754-1,2&3] Vi ser här hur Cayce ger det undermedvetna rollen att ”korrelera” livsaktiviteterna med själens normer eller ideal. Egentligen menade han att vi växer bäst när vi aktivt fastställt och är helt medvetna om våra ideal och strävar efter att leva upp till dem.

Forskning
På 1950-talet började forskare undersöka hjärnvågor med elektroencefalografi (EEG). Forskarna upptäckte ett överraskande stadium under människans sömn. Under de första stadierna av sömnen (ungefär en timme) minskar hjärnvågorna, våra muskler och ögon slappnar av och hjärtfrekvensen, blodtrycket och kroppstemperaturen minskar – alla tecken på vila från aktivitet. När människor väcks under detta tidiga skede kommer de bara ihåg fragmenterade tankar, inte aktiva drömmar. Under den närmaste timmen förändras hjärnans aktivitet dramatiskt. De avslappnade ögonen börjar visa snabba ögonrörelser (REM) under de slutna ögonlocken. De neokortiska EEG-vågorna blir lika levande som de är under det vakna livet! Denna snabba, vakenliknande EEG-aktivitet under sömnen åtföljs dock av atonia, vilket är en förlamning av kroppens muskler. Endast de muskler som tillåter andning och kontroll av ögonrörelser är aktiva. Hjärtfrekvens, blodtryck och kroppstemperatur blir mycket piggare och ökar. Det är som om någon del av oss är aktiv bortom det fysiska livet. Dessa cykler av långsamma vilande vågor och aktiv REM-sömn växlar med att den långsamma vågsömnen blir mindre djup och REM-perioderna är längre. Under dessa REM-cykler sker ett fenomen som är gemensamt för ALLA människor – aktiv dröm. Alla människor drömmer, oavsett om de kommer ihåg sina drömmar eller inte. När forskare väckte personerna under deras REM-stadium, drömde de. Således drömmer varje människa.

Fyra typer av drömmar
Som en hjälp för att tolka drömmar beskrev Cayce fyra huvudgrupper av drömmar. Att identifiera den typ av dröm som just upplevts hjälper ofta drömmaren att börja tolka drömmens syfte och betydelse. Medan Cayce var tydlig att vissa drömmar bara är nonsens eller mardrömmar till följd av att kroppen försöker hantera besvärliga livsmedel eller andra biologiska störningar, sa han att våra meningsfulla drömmar faller inom följande kategorier:

Fysiska: Drömmar som ger användbar information om våra fysiska kroppar och vår hälsa genom symboler som kan visa hur vi kan förbättra kosten, någon träning som behövs, varningar om potentiell sjukdom och så vidare. Dessa drömmar kan till och med ge specifika förslag för att ha god hälsa och behandla problem.

Självavslöjande: Drömmar som ger självkännedom och insikt i problem, mål, önskningar, planer, beslut, relationer, karaktärsdrag och så vidare.

Psykiska, Mediala: Drömmar som når oss genom telepati, klarsyn och prekognition för att ge insikt och information som inte är tillgänglig för vårt vanliga tredimensionella medvetande.

Andliga: ​​Drömmar som kommer från drömmarens högre jag, drömmar som kommer från det övermedvetna sinnet och de universella krafterna. Cayce kallade ofta sådana drömmar för ”visioner”.

Ur Cayces perspektiv har dessa fyra slag av drömmar två funktioner:

(1)Att lösa problem och (2) att hjälpa till med andlig tillväxt, som han ofta kallade ”själstillväxt”.

------------

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: 

info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer