Du är här

Lektion 2 - 2021

piano spelar armar

Utveckla vår intuition

Måndag 8 februari, 2021 av John Van Auken

Edgar Cayce började sin undervisning om intuition genom att först ge några viktiga principer som vi måste förstå för att lyckas.

”All kunskap är som en kunskap. Därför kan den förvärvas från den universella kraften.” [254-17] Denna term, ”universell kraft”, använde Cayce ofta för att beskriva den enda kraften bakom allt liv. Att få tillgång till denna källa för kunskap är att få tillgång till all kunskap. Cayce beskrev upplevelsen som kunskap som kommer "från ingenstans”. Subtil och mystisk kunskap är sådan. Med tanke på detta måste vi bli mer känsliga för subtil kunskap istället för vår vanliga grova stimulering. Mer om detta när vi fortsätter studera årets lektioner.

”All kraft, all styrka, all kunskap (konstruktiv) kommer från en enda källa.” [281-32] ”Konstruktiv” var hans ord. Han påpekade ofta att tankar, handlingar och tal borde vara av konstruktiv natur, inte destruktiv, eftersom de universella krafterna alltid är konstruktiva.

Missbruk av fri vilja ger negativa konsekvenser.

Det oändliga, eviga sinnet hos det Universella medvetandet är alltid medvetet om oss. Ingen kan komma bort från den Allvetande, Omni-Närvaron. Vi kan inte komma bortom Helheten.

”Varje INDIVID är en del av den Universella Helheten, varje individ ger sitt individuella koncept, tills det konceptet är Ett med Helheten.” [254-30]

”Själens arv är att INDIVIDUALITETEN FÖRVARAR, och VET sig att vara ETT MED helheten, men INTE HELHETEN, utan ett MED och I helheten, förstår du?” [900-461]

Lagen är kärlek

”För all kunskap eller all kraft är från Kreativa Krafter - eller Gud. Och det är en lag som är kärlek, om människan bara vill omfamna och leva och manifestera den i det dagliga livet.” [1432-1] Av alla Cayces tankespridande ord är detta en utmaning för oss: ”Gud är lagen och lagen är kärlek.” Han säger vidare: ”Kunskap, som har givits från förr, som har orsakat människans uppror och nedtryckning, är på grund av felaktig tillämpning av lagen. Vet att din Gud ÄR lagen, att lagen är kärlek. Känn då lagen och tillämpa den, men FÖLJ UPP den i ditt eget liv, i din EGNA tillämpningar, genom att själv göra det som du vill att din granne ska göra! Detta åstadkommer det som stämmer överens med ett faktum som har kommit från jordens grundvalar - Gud ÄR! och de som vill känna Honom måste tro att Han är och kan manifesteras i deras umgänge med medmänniskorna!” [254-101]

Här är en annan av de grundläggande principerna:

”Kunskap om Herren är bara början på visdom ... för att göra det du vet överträffar all visdom på jorden.” [262-98] Cayce sa ofta att tillväxt bara kommer genom att göra, inte genom att höra eller läsa. ”Genom att GÖRA kommer förståelsen. ’Var görare och inte bara hörare.’” [1719-1]

Här citerar Cayce från Jakobsbrevet 1: 22-25: ”Bli ordets görare och inte bara dess hörare, annars tar ni miste. Den som hör ordet men inte gör vad det säger, han liknar en man som i en spegel betraktar sitt eget ansikte: han ser sig själv men går därifrån och har strax glömt hur han såg ut. Men den som har blicken in i den fullkomliga lagen, frihetens lag och håller sig till den och inte glömmer vad han hört utan verkligen gör något, han blir salig genom det han gör.”

”Genom att GÖRA kommer förståelsen.” [1719-1]

Vad har vi lärt oss? För det första kommer ALL KUNSKAP, även intuitiv kunskap, från EN KÄLLA. För det andra kommer förståelse genom att GÖRA, inte genom att studera eller läsa eller lyssna på andras undervisning, utan i vår dagliga tillämpning av vår naturliga inre tillgång till Källan till all kunskap. Tänk på detta när vi utvecklar intuitionen. Det finns en lag enligt vilken livet lever, och den lagen är kärlek.

Fyra nycklar för att öppna medvetandet för intuitiv kunskap

1. Enhet

Allt hänger ihop! Trots att det ser ut som motsatsen är absolut allt och alla anslutna. Bakom all ”mångfald” i vår nuvarande verklighet, finns det en enda ENHET. Tänk på det som ett sublimt ”kollektivt medvetande”, en sammankoppling av hela universum och hela mänskligheten. Detta är den verklighet som är svårast att uppfatta eftersom vi har blivit så individuella och ändliga. Vi känner och tror att vi är ensamma, och agerar åtskilda från allt annat, men så är det inte. För att vi ska kunna utveckla intuitionen måste vi lära oss att allt och alla fungerar i en kollektiv enhet och är tillgänglig.

2. Inre lyssnande

I Bibeln berättar profeten Elia att han sökte Guds hjälp med sitt oroliga liv. Han började söka Gud i yttre fenomen, men Gud var inte där. Här är hans ord: ”En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus.” (1 Kung 19:11-12) I det stilla suset var Herren i Elias sinne. Psaltaren 46:11 förmedlar detsamma: ”Lugn! Besinna att jag är Gud.” För att få tillgång till det universella medvetandet måste vi lära oss att utveckla ”inre lyssnande” och ”subtil varseblivning." Att lära sig göra detta kommer att bli en stor del av vårt studerande under detta året.

3. Vår finare kropp och sinnen

Alla har en ”finare kropp” i och runt sin fysiska kropp. Denna finare kropp är känslig för osynliga influenser. Att bli medveten om vår finare kropp och dess känslighet är en del av att utveckla intuitiv kunskap. Vi har fler resurser än vi inser. De är ”latenta” hos oss, sa Cayce. Vi lär oss att vara medvetna om våra finare sinnen när vi studerar.


4. Vårt syfte bestämmer resultatet

Vårt syfte för att utveckla intuitiv perception kan inte vara för självisk vinning eller glorifiering. Cayce varnar för detta. Vi utvecklas bäst när motivationen är till förmån för alla. För att hjälpa oss med detta betonade Cayce vikten av att känna sitt ideal och fungera under ledning av idealet. Det blir ett ”kriterium” för oss som hjälper till och försäkrar att avsikterna är mer andliga än materiella, mer osjälviska än själviska. Att leva med ett ideal kommer att vara en stor del av vår intuitionsträning.

--- --- ---

Temat för A.R.E.s ”Enlightenment series” för 2021 är Utveckla våra sinnen, vår intuition och våra drömmar. Varje månad kommer John Van Auken att förse oss med en lektion, ett arbetsblad, en video och en blogg. Dessutom kommer han att skriva en artikel om dessa ämnen i varje nummer av Medlemsmagasinet Venture Inward som A.R.E. publicerar.

Vi översätter och publicerar varje månads blogg, men för övrigt material hänvisas till A.R.E.s hemsida, EdgarCayce.org/members. För att logga in behövs inloggningsuppgifter som medlemmar i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få genom att kontakta Gun: info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.  

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Utveckla våra sinnen

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer