Du är här

Lektion 11 - 2020

slaget om england

November - Reinkarnationsbiologi

Måndag 2 november 2020 av John van Auken

Är du förvånad över att se en blogg om reinkarnationsbiologi? Det verkar underligt, men det undersöktes av medicinfakulteten vid universitetet i Virginia, och chefen för Institutionen för psykiatri. Den primära forskaren var Ian Stevenson, med.dr. Doktor Stevenson publicerade fjorton böcker om reinkarnation och trehundra artiklar om ämnet. I sin bok Where Biology and Reincarnation Intersect redogör han för elva fall där en persons kropp hade märken eller ärr från en händelse i ett tidigare liv. Min video till denna lektion visar dessa fantastiska foton tillsammans med fallbeskrivningar. Dessa bilder finns i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida. De är sällsynta bevis på fysiska överföringar från tidigare liv.

Teorin är att våra kroppar faktiskt bygger ett minne i sina celler, ett cellulärt minne. Detta minne överförs till en framtida inkarnation som påverkar den framtida kroppens celler. Naturligtvis utvecklas den framtida kroppen enligt de framtida föräldrarnas gener, men när den växer påverkar minnena i själssinnet cellulär tillväxt i både form och pigment. Ibland är detta helt enkelt ett ”födelsemärke”, men det kan faktiskt vara en missbildning eller ett ärr som syns på en nyfödd kropp! Dr Stevenson intervjuade hundratals barn i kulturer där reinkarnation är en accepterad händelse - Indien, Ceylon (nu Sri Lanka), Turkiet (Druze), Burma (nu Myanmar), Alaska Tlingit-infödda, kanadensiska Gitxsan-stammar med flera. Han fann att barn som han intervjuade hade tydliga minnen från tidigare liv och kunde förklara sina märken och ärr. När han återvände till samma barn när de var tonåringar, kunde de konstigt nog inte längre minnas det! Faktiskt kunde vissa inte komma ihåg att de berättat sin historia för dr Stevenson. Förmodligen var de så fullt upptagna av det nuvarande livet att de förlorat allt minne från det tidigare livet. Det var som en slöja som föll ner och informationen var inte längre tillgänglig.

Edgar Cayce läste i Livets bok om olika själar som kom till honom för att få hjälp och detta gav stöd för tanken att själar tar med sig märken och ärr från tidigare liv. Här är ett exempel för en 29-årig kvinna från hans readingar:

Fråga: Vad var orsaken till födelsemärket på vänster höft?

Svar: Det finns få individer som inte har ett märke av någon art eller natur. Detta är ett märke från en tidigare erfarenhet, från tidigare aktiviteter på jordplanet. [2175-2]

Som du kan se förklarar Cayce att många av oss bär födelsemärken på våra nya kroppar som är ett resultat av erfarenheter från tidigare inkarnationer. I ett fall sa han att personen hade ett ärr i psyket som syntes på hans kropp först när han blev arg! [272-4 rapport]. Ärret var hans själs sätt att påminna honom om att inte låta ilskan växa till raseri, för det hade han gjort det i ett tidigare liv och ångrat det.

Intressant är att de flesta av dr Stevensons fall var plötsliga dödsfall följda av mycket snabb reinkarnation. Cayce menade, att själen kräver tid för att bearbeta en inkarnationsupplevelse och för att absorbera den tillfälliga personligheten tillbaka i hela själens ”individualitet”. Denna tid kallades en ”cykel”. Cayce antydde att den var minst 33 år, men det kunde vara många ”cykler” som varade så länge som 10 000 år! Han förklarade att många själar från Atlantis inte reinkarnerade på tusentals år eftersom det inte fanns något som intresserade dem i denna värld!

Om denna cykel inte inträffar, blir den projicerade personligheten antingen en efterhängsen ande eller reinkarnerar snabbt. Exempel i Cayces readingar är barn som föds i New England bara månader efter att de dödats i bombningen av London under andra världskriget.   

Cayce förklarar vidare att vissa själar är djupt involverade i jordiska upplevelser och därför har många inkarnationer medan andra inte är det och har få. Det lägsta antalet inkarnationer för en person i readingarna är fyra, medan de flesta har många hundra!

Cayces visioner bekräftar betydelsen av ärr och födelsemärken såväl som att märkena kan uppstå och försvinna när de stimuleras av känslor. Han förklarade att inkarnerade livsminnen har känslor knutna till sig, därför kommer känslor att orsaka deras utseende eller försvinnande. I några av dr Stevensons fall hade personen mördats, och det traumat förde med sig massor av känslor i nästa liv. En del hade dött av sjukdom trots att de önskade stanna kvar i sin familj. När de reinkarnerade letade de snabbt efter sin tidigare familj och hade fortfarande känslor för dem. Du har kanske läst om hur Shirley MacLaine (författare till böcker från tidigare liv Out on a Limb och I’m Over All That) fick återblickar från tidigare liv under djupvävnadsmassage. Detta stöder tanken att vår kropp bär minnen från tidigare liv i sina celler och vävnader.

Som du kan se finns det en biologi vid reinkarnation. Cayce menar att vi kan minnas vår själs tidigare liv genom drömmar, intuition och djup reflektion. Han lärde att minnena finns i sinnet, men i vårt undermedvetna sinne. Han förklarade att det undermedvetna arbetar genom det djupare nervsystemet i kroppen, det autonoma systemet, som innehåller de sympatiska och parasympatiska systemen. Medvetet fungerar vi mest i det centrala nervsystemet, cerebrospinalsystemet. När vi söker inom oss kan vi komma in i vårt undermedvetna och kroppens djupare minnen. 

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida www.edgarcayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer