Du är här

Lektion 10 - 2020

dröm häst

Oktober - Insikter i vårt själsliv

Fredag 2 oktober 2020 av John van Auken

När Edgar Cayce var inställd på det universella medvetandet för att ge en av sina readingar, ombads han att tala om ämnet reinkarnation. Något överraskande började han med läran att varje själ (det är du och jag och alla våra bekanta) blev till som ett resultat av en initial motivation, som Cayce kallade en ”första orsak”. Ännu mer överraskande var hans lära att den första orsaken till vår existens var som sällskap till vår Skapare och alla skapelsens varelser! Han förklarade att detta är den djupare betydelsen bakom de två största buden i Bibeln: Älska Gud och älska varandra. Vi hittar dessa i det Gamla och det Nya Testamentet: Femte Moseboken 6:5, Tredje Moseboken 19:18 och Matteus evangelium 22:36-40. Enligt Cayces läsning av den så kallade ”Livets bok” som bidar i Guds universella medvetande, har Skaparens natur alla kvaliteter av det vi kallar, kärlek. Skaparens kärlek formulerar och upprätthåller livet från en kärleksfull motivation. Vi finner detta i Johannesbrevet:

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek .... Men om vi ​​älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. (1 Joh 4:7–12)

Aposteln Johannes skrev tydligt: ​​”Gud är kärlek.” Och han tillade, när vi lever är ”Guds kärlek fulländad i oss.” Så nu är frågan, inkluderar att leva liv bortom detta nuvarande inkarnerade liv? Om det gör det, kommer vi då att vara medvetna om vårt liv före och efter detta? En annan fråga är, påverkar detta liv vårt liv bortom denna inkarnation? Svaret från Cayces läsning är: Ja.

Minnena ligger på en djupare nivå av vårt medvetande än vårt dagliga, inkarnerade sinne. Han delar in vår medvetenhet i tre grundläggande nivåer med en ultimat holistisk medvetenhet som inte har några gränser. Denna ultimata nivå kommer när vi har sammanfogat vårt sinne med Guds sinne och därmed åtnjuter universell medvetenhet, som Cayce gjorde när han gav sina readingar. För närvarande ger Cayce oss dessa tre aktiva nivåer: 1. Självmedvetet sinne som fungerar i en fysisk verklighet. 2. Inre medvetet sinne där vi har våra undringar, fantasier, drömmar i sömnen och intuitioner, ibland kan denna nivå till och med vara helt medial. 3. En mental nivå av medvetenhet som är bortom allt jordiskt eller fysiskt. Det är en nivå som är änglalik, som Cayce beskrev: ”Du själv som är ängeln!” [1646–1]

Detta nuvarande liv påverkas av våra tidigare liv och det påverkar våra framtida liv. Cayce lärde att våra själar medvetet och målmedvetet inkarnerar nu i hopp om att mer fullända vår kärlek. Vår kärlek kan smälta samman med Gud, som är kärlek, och vi kommer att uppleva den enhet som ger tillfredsställelse och salighet.

Våra själar tänktes ut först i det Universella Medvetandets sinne som ljus inom Ljuskällan. Vi fanns bland många ljus som blev synliga i den stora livmodern i Skaparens sinne. Det var den första gryningen, ”medan morgonens stjärnor sjöng” (Job 38: 7). Vi fann oss vakna och fyllda av förundran. I detta tidiga morgonljus var vårt jungfrumedvetande så likt det allsmäktiga sinnet hos vår Skapare att vi var som ett. Inom den ursprungliga Enheten fanns oräkneliga individuella medvetandepunkter med fri vilja. Inom dem fanns de medfödda uppmaningarna från deras Skapares önskan om sällskap och kreativt uttryck, två himmelska primaldrifter som skulle förbli ett inflytande inom varje själ.

Våra sinnen var fyllda av ljus förundran och genomsyrade av Skaparens väsen, och som just flygfärdiga Guds barn började vi röra oss, utforska och titta igenom Kosmos oändliga dimensioner. Som Guds barn tittade vi in ​​i de många och varierande boningarna i vår himmelske Faders och Moders hus. Underverk på underverk hittades överallt.

Några av oss (säkert du och jag) lockades av omgivningarna i vårt nuvarande solsystem. När vi kom hit höll jorden fortfarande på att svalna, det fysiska livet började precis röra sig i dess vatten och gaser. Vårt första framträdande var inte en inkarnation i ordets sanna innebörd, för det fanns inga jordiska kroppar att bo i. I denna gryning av jordens existens var vi mer som andar i brisen, en sång i vinden. Våra sinnen svepte över det ångande vattnet som förutsa mänsklighetens ankomst.

Men jorden var inte den enda planetvärld som vi besökte, och den tredje dimensionen var inte heller vår primära medvetandenivå. Alla planeterna i detta stjärnsystem gav oss unika perspektiv och möjligheter, mentalt, inte fysiskt. Hela universum med alla dess dimensioner var vårt att njuta av mentalt och andligt. Endast i den tredje dimensionen uttryckte vi oss fysiskt. Genom att utforska den skulle vi växa i förståelse och bli sanna följeslagare till den Oändliga som tänkt ut universum.

Vi var inte själar som reste ensamma. Vi reste i själsgrupper. Grupperade som ”fjädrar hos en fågel” eller ”fiskstim”. I denna barndom som Guds söner och döttrar fanns vi bland otaliga själar som utforskade universum. Naturligtvis riktade vår grupp sin uppmärksamhet mot denna lilla del av universum, vårt nuvarande solsystem och planeten Jorden.

Det är viktigt att förstå att vår himmelska natur hade både manliga och kvinnliga könskvaliteter, yin och yang i ett. Vår ”form” kan bäst beskrivas som ett medvetande som ibland kan vara väldigt definierat och unikt med fokus på de minsta platserna i kosmos, och vid andra tillfällen utvidgas till en omfattande universell medvetenhet och uppfatta hela kosmos!

Detta var vårt ursprungliga tillstånd i himlarna, långt innan vi skapade ett hem på jorden och började inkarnationscykeln. Målet är nu att åter vakna upp till vår himmelska natur i medvetande och vibrationer. Enligt Cayces läror görs detta genom att söka inom sig. Sökandet görs genom att intuitera vem vi verkligen är, meditera i djupet av vår inre varelse och bli mer medvetna om vårt sovande sinne och dess ”drömmar”. Cayce lärde att drömmar är vårt högre dimensionella sinne som korrelerar det yttre fysiska livet med inre själsbehov och syften. Kom ihåg att Cayce lärde att vårt djupare själsjag avsiktligt inkarnerat med syftet att växa och komma närmare vårt ursprungliga syfte i varandet: Att älska sällskapet med vår Skapare och skapelsen, inklusive de själar vi delar livet med. Livet på jorden har ett sätt att fånga vår uppmärksamhet hela tiden! För att bryta denna förtrollning måste vi avsätta tid för inre sökande, stänga av det yttre livet under korta perioder medan vi åter upplever vår varelses inre dimensioner och det större, eviga livet.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida www.edgarcayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer