Du är här

Lektion 7 - 2020

bild natur flod boat

Reinkarnation - Behövs den?

Fredag 3 juli, 2020 av John van Auken

Ungefär tolvhundra personer fick ”livsreadingar” av Edgar Cayce. I livsreadingarna berättade Cayce om personers tidigare liv och förklarade hur dessa tidigare inkarnationer påverkade det nuvarande livet. I dessa livsreadingar fick arton personer höra att deras nuvarande inkarnation kunde vara deras sista, vilket antyder att det inte längre fanns någon tvingande kraft eller något karmiskt drag som krävde ännu en inkarnation på jorden. Följande readingar avslöjar några av orsakerna till att dessa inte skulle behöva reinkarnera.

Mina kollegor och jag kände några av dem, och vi kan försäkra er att de inte var perfekta. De hade faktiskt många vanliga mänskliga svagheter. Några av dem hade också mycket svåra liv, med mycket sorg och lidande. Andra hade ganska normala liv, utan någon enastående kvalitet som vi kunde peka på som orsak till deras genombrott till livet bortom inkarnationer på jorden.

Tydligen kom deras frihet från karmahjulet och reinkarnation inifrån dem, i deras hjärtan och sinnen, eftersom det bara fanns små eller inga yttre skäl för att de skulle bli fria från inkarnationscykeln. En vanlig del i deras berättelser var att denna sista inkarnation var kulmen på många inkarnationer som ledde till denna möjlighet. Även om detta var deras sista inkarnation, fick de höra att de hade frihet att återvända om de ville, men de behövde inte göra det. Följande är utdrag ur livsreadingar för fyra av de arton själar som inte längre behövde reinkarnera.

1. Fall 987, 47-årig kvinna
Min notering: I detta första fall börjar Cayce med följande uttalande: ”Väsendet kan fullborda sin jordupplevelse i nuet, om den väljer det.” Cayce fortsätter med att säga: ”En gyllene tråd går genom astrologiska, numerologiska och jordiska erfarenheter för denna individ.”

Cayce tillade: ”Genom att ge det som kan vara till hjälp eller gynnsamt för väsendet när det gäller att tillämpa sådant som har blivit och som blir en del av dess nuvarande erfarenhet, är det mycket som kan ges, och presenteras för andra, så att de också kan få hopp, kan veta att det FORTFARANDE finns hopp i att LEVA dessa influenser, de kreativa energier som ger människans erfarenheter kunskapen om att vara ett med den Skapande Kraften, den Mäktiga JAG ÄR-närvaro som finns, som Givaren av de goda gåvorna har gett alla.”

Cayce gav henne följande direktiv: ”I umgänget med andra behöver väsendet glömma det som har gett svårigheter, som har orsakat missförstånd i förhållanden, antingen mellan individer eller med grupper, även om väsendet ofta kan finna att det behöver vända sig inåt, så att medvetenheten om Hans närvaro som finns där kan leda. På så sätt kan frid och tålamod komma som en AKTIV kraft, inte som ett passivt inflytande i jagets erfarenhet utan som ett AKTIVT inflytande!”

Därefter identifierar Cayce en av hennes svagheter som slutligen har övervunnits: ”Denna, hennes interaktion med andra, har förverkligat den förening där tolerans inte ALLTID har känts, vilket kan ses genom väsendets vistelser på jorden, inte en passiv tolerans utan tolerans som en aktiv kraft! För medan varje själ, varje uttryck kan ha rätt till sin egen åsikt och sin egen aktivitet, bör den inte bara säga det utan agera på ett sådant sätt, att veta att varje själ är avsedd att återigen bli en del av den Första Orsaken, eller komma tillbaka sin Skapare. Och eftersom medvetenheten om dess individualitet och dess förmåga att tillämpa sin del finns, SJÄLS-delen hos de Skapande Krafterna eller Energierna eller Gud inom sig, så bygger det upp det i en själskropp som kan vara Ett med den Skapande Kraften. För medan kött och blod som är av det jordiska inte kan vinna eller känna ära, kan kroppen – den VERKLIGA kroppen, inte den ytliga utan den VERKLIGA kroppen – bli medveten om sin närvaro i Närvaron av Guds kropp och bland sina bröder och en del av Helheten.”

2. Fall 569, 45-årig kvinna
Notera: I denna livsreading ger Cayce många detaljer och vägledning, och avslutar sedan lugnt readingen med detta uttalande: ”Genom dina egna ansträngningar inom dig behöver det inte vara nödvändigt att återvända till jordens plan.”

Cayce förklarade sedan att hon var: ”En individ som av många anses vara säregen, i sina handlingar, i sina tankar. En som alltid är påverkad av kärlekens krafter. En som älskar naturen, som använder naturen på alla sätt, skönheten i naturen, blommor, musik, konst, naturstudier och den andliga energi naturen manifesterar, och vi ser många av dessa ur detta perspektiv. En individ som kan ge många mycket glädje, alltid ge, ge, mer än hon någonsin får.”

Cayce avslutade sitt budskap med: ”När det gäller det som väsendet kan utveckla i den nuvarande sfären, håll fast vid det som har fastställts i jaget, syftet och sättet, för genom dina egna ansträngningar behöver det inte vara nödvändigt att återvända till jordplanet, (Cayces stenograf Gladys Davis lade till noteringen: ”Hon skrev att hon anser att detta jordiska liv är en jämmerdal.”) för som är fastställt, och om det hålls, utvecklas dessa till de högre andliga världarna, och håll dig sedan till det sätt som leder till evigt liv, för i Honom som du har satt din tillit till är Livet, för Han är Vägen, Sanningen, Ljuset. I Honom finns ingen list.”

3. Fall 560, 58-årig kvinna
Min notering: I nästa fall identifierar Cayce denna individs beredvillighet att gå bortom jordens liv: ”Jorden behöver inte ta hand om väsendet i eller efter denna erfarenhet.”

Cayce uppmuntrade henne sedan: ”I nuet, behåll alltså - som tidigare - de erfarenheter som ger FÖRSTÅELSEN av dessa krafter I kärlek som manifesterades i hemmet i Betania. Håll detta engagerat, för de som söker GENOM kärlek kommer att finna. De som söker genom någon ANNAN källa kan bli förstummade i labyrinten av det som presenteras. Redo för frågor.

F: Vilket var namnet i Betania? (Ett av de tidigare liv som Cayce gav henne.)

S: Den enda, Marias syster - Marta.

F: Varför har väsendet så mycket rädsla i nuet?

S: Väsendets erfarenheter genom de olika framträdandena har fört rädslorna i MÅNGA, som ses. I nuet kommer det då att ses, att det som medförde rädsla i FYSISK mening, kommer att bli utraderat genom uppvaknandet vid den andliga tillämpningen av kroppsliga och fysiska aktiviteter. Förstår du?”

Tydligen är detta reinkarnationen av den bibliska Marta, syster till uppståndne Lasarus! Här är ett relevant utdrag ur Bibeln: "Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: 'Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till!’ Herren svarade henne: ’Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne.'" (Luk 10:40-42) Som ni kanske minns valde Maria att sitta bredvid Jesus och lyssna på hans lärdomar och ignorera förberedelserna för de många människor som kommit för att se deras uppståndne bror Lasarus.

4.  Fall 1143, 48-årig kvinna
I följande livsreading befriar Cayce personen 1143:s själ från framtida utmaningar på jorden med dessa ord: ”DETTA VÄSEN kan, genom att behålla denna utveckling, skapa sin frid på ett sådant sätt att det finns få eller inga av jordens oroligheter i dess erfarenhet igen.”

Även här identifierar Cayce svårigheter och hur hon gjorde det bästa av dem: ”För medan under alla erfarenheter och vistelser på jorden har kaos av många slag uppstått, särskilt i stor skala av antagonistiskt inflytande, besvärliga perioder med fientlighet och nyckfullhet på en del av individer och grupper och massor runt väsendet, med dessa har väsendet hållit en jämn balans, särskilt i vad som kan betecknas i ord som tolerans. Och - liksom frukten av detsamma - har tålamod, som skapas av barmhärtighet, åtföljt dessa erfarenheter. ”

Det är tydligt att dessa fyra själars tidigare liv inte nödvändigtvis varit trevliga och lätta - i själva verket var de svåra liv. Men svårigheterna tycktes ha hjälpt dem att utveckla attityder och perspektiv som befriade dem från att behöva ytterligare inkarnationer. Ja, det finns liv utanför jorden för vi är himmelska varelser som bara tillfälligt inkarnerar i denna värld.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida www.edgarcayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer