Du är här

Lektion 5 - 2020

flod natur

Det kollektiva medvetandet och hur det påverkar våra liv idag

Fredag 8 maj, 2020 av John Van Auken

När det gäller frågan hur tidigare liv påverkar våra nuvarande, tänker de flesta av oss omedelbart på de effekter karma har för oss idag och de själar som har känt oss i tidigare liv. Men det finns ett tillstånd som också påverkar oss, och det är förekomsten av enhet i medvetande bland alla själar. Det kallas ofta det kollektiva medvetandet. Om vi är medvetna om det eller inte, så är våra påstådda individuella sinnen kopplade till en djupare nivå, en nivå som Edgar Cayce kunde använda - och han sa att vi alla kan använda den - vi är faktiskt redan i den, men ignorerar den eller är så fokuserade på det dagliga yttre medvetandet att en ogenomskinlig slöja skiljer oss från att använda den.

Vi lever i en målmedveten illusion eller en meningsfull dröm. I denna illusion finns en sammansatt beskaffenhet eller en mångfald. Allt är separerat och individuellt. Det finns ingen enhet. Därför tror du och jag att våra sinnen är privata. Vi tror att tankar och drömmar är privata. Sedan blir vi chockade när det kommer en medial person som Cayce som känner till våra tankar och drömmar! Han känner inte bara till dem i nuet, han känner till dem från långt tidigare, till och med från tidigare liv. Hur är detta möjligt? Trots våra känslor av integritet är vi anslutna till det enda medvetandet som skapade oss - kalla det vad du vill: Guds sinne, Skaparen, det Universella Medvetandet, det Oändliga, Eviga Sinnet etc. Enligt Cayce förlorar detta sinne ingenting som någonsin gjorts eller tänkts eller drömts! Allt gör ett varaktigt intryck på detta medvetande. Cayce förklarade, att när han ”läste” en persons nedteckning var det svårt att urskilja tankar från handlingar, eftersom tankar och handlingar är verkliga i det Universella Sinnets nedteckning! Det är överraskande att det inte spelar någon roll om handlingen eller tanken inträffade för tio minuter sedan eller för tiotusen år sedan! Cayce förklarade att vi ytterst är ett komplex av tankar i ett sinne med fri vilja med ett energifält eller en energisfär. Vi är för närvarande förkroppsligade i en fysisk materiell kropp, men vi kan och kommer att leva vidare efter denna fysiska kropps död. Cayce lärde oss att vi lever vidare och vidare eftersom vi är oändliga, eviga varelser som är skapade till vår oändliga, eviga Skapares avbild (som vi kan läsa i det första kapitlet i Första Moseboken i Bibeln).

Cayce sa: ”Sätt inte det materiella först, för du måste leva med dig själv en lång, lång tid! Bli bekant med dig själv. Känn dig själv och förhållandet till de Kreativa Krafterna.” [3484-1] Ja, evigheten är verkligen en ”lång, lång tid!” När vi lär känna oss själva, vårt eviga jag, lärde Cayce att den första lektionen borde vara ENHET!

Den första lektionen ... bör vara EN - En - En – EN. Guds enhet, enhet i människans relationer, kraftens enhet, tidens enhet, enhet i syfte, ENHET i alla ansträngningar - Enhet - Enhet! [900-429]

Här är kunskap om det kollektiva medvetandet viktig för vår fostran. Ju mer vi strävar efter att känna och veta enhet som verklighet, desto närmare kommer vi medvetandets enhet och det utvidgar våra sinnen och våra resurser. Ja, resurser, i förening med allt, och kan därför få understöd som våra yttre förbindelser inte kunde drömma om skulle vara möjliga. När vi en gång är i kontakt med det kollektiva har vi samma tillgång som Edgar Cayce visade. Vi kan känna oss själva, vårt hela jag, andra själar, flödet i naturen och vädret, flödet i liv och öde, det förflutna, nuet och framtiden, och ännu mer! Naturligtvis måste vi vara beredda att känna våra egna och andras fel och svagheter, såväl som dygder och styrkor. Cayces fantastiska förmåga att känna oss grundligt, vem som helst av oss, och ändå inte döma eller fördöma oss, är anmärkningsvärd. Det är ett av hans största drag - och troligtvis en av de viktigaste egenskaperna som gjorde det möjligt för honom att ge så detaljerade readingar från det Universella Medvetandet och ”Livets bok”. Vi måste utveckla denna egenskap. Det hjälper oss om vi tänker på att vi alla är mänskliga och gudomliga, och vår mänskliga natur är vår svagare del som kompenseras av vår gudomliga natur. Cayce lärde ofta att ett av livets syften är att framhäva det positiva, dygderna och styrkorna hos inte bara oss själva utan också hos dem som vi delar livet med.

Föreställ dig att du och jag kan känna oss själva och andra helt och fullt - det goda och det dåliga - och försöka framhålla bara det goda samtidigt som vi hjälper till att dämpa det dåliga. Detsamma kan vara sant för vår karma - betona vår goda karma och våra käras goda karma, medan vi löser eller undertrycker den dåliga karman.   

Eftersom enheten finns, kollektivt, så bidrar jag till att alla blir bättre om jag blir bättre. Om jag hjälper en annan person att betona sitt bättre jag, då är kollektivet lite närmare sina bättre jag som helhet! Vi är inte privata, ensamma, separerade - vi är snarare en integrerad del av allt liv. Och allt liv är tillgängligt för oss och drar till oss allt vi behöver för att förbättra våra liv och livet för dem som finns runt oss.

Här är ett viktigt koncept att tänka på: Alla resurser har källor. Oftast söker mänskligheten efter sina resurser i materiella källor. Cayce ville också, att vi skulle söka våra resurser i andliga källor och lära oss att använda dessa i denna materiella värld.

Om vi kan förstå detta begrepp om enhet och ett kollektivt medvetande, kan vi arbeta med att förbättra relationer, lösa konflikter mellan varandra medan vi ber, sover och mediterar - även när vi tänker (tankar är lika verkliga som en nagel i ögat, så de är också lika verkliga som en kärleksfull tanke-kram!).

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer