Du är här

Lektion 4 - 2020

baby

Vi reinkarnerade faktiskt inte

Fredag 3 april, 2020 av John Van Auken

Jag vet att detta som kommer från chefen för Edgar Cayce Foundation och Cayces specifika läror om reinkarnation låter som kätteri, men låt mig förklara. Den du och jag som alla känner, och våra mammors kärlek, reinkarnerade inte. Våra kroppar är nya och har nu en blandad genpool från våra fysiska nya föräldrar. Våra personligheter har utvecklats genom processer med nuvarande liv, kända som ”förenande processer”. Dessa processer leder till utveckling av kognitiva förbindelser (medvetet erkända föreningar, alltså ”förenande”). Dessa kognitiva kontakter bygger vår personlighet när vi upplever händelser, tankar och människor. Adjektivet kognitivt kommer från latinets cognoscere, som betyder ”att bli bekant med (att veta)” och hänvisar till hjärnans förmåga att tänka och resonera i motsats till att känna. Barns kognitiva utveckling är tillväxten i deras förmåga att tänka, skapa kopplingar och behålla minnen. Det är så vi bygger ett mentalt komplex av hur en sak påverkar eller beror på en annan. Nu kan vi se hur nytt och involverat vårt nya liv är - så mycket att det överskuggar eventuella minnen från tidigare liv. Detta är också avsiktligt. Det är avsett att hjälpa oss att fokusera på denna nya möjlighet och växa genom beslutsfattande och självutvärdering.

Vi påverkas också av vår barndomsmiljö. Vi har alla olika omständigheter, socialt och ekonomiskt. En del föds in i materiella utmaningar och mindre idealiska sociala relationer. Andra föds i materiell bekvämlighet och trevliga sociala relationer. Så småningom samverkar vi med våra kamrater under våra studieår och vårt unga vuxenliv - vilket ger vår sammansättning av kunskap och beteende. Tänk på att våra beteendevanor formas av de modeller i beteende vi ser under de formativa åren: Först hos våra föräldrar och syskon, sedan våra familjemedlemmar, och så småningom av andra utanför vår kärnfamilj. Moderna medier - som TV, filmer och sociala nätverk - bidrar till vår yttre tillväxt och fokus på detta nya liv.

Förstår du? De ”vi” som vi var, reinkarnerade inte, det utvecklades en ny. Detta är en fräsch möjlighet, en ny start för oss. Nu kan du säga: ”Ja, men vi är alla påverkade av karma från våra tidigare liv, både bra och dålig karma.” Ja, det är sant, men i detta nya liv är karma mestadels omedveten, subtil eller till och med okänd. Jag har studerat Cayces readingar i över 40 år och ett antal gånger sa han till personer: ”Det ligger latent i dig”, vilket avslöjar att vi inte vet att vi har dessa talanger, styrkor eller dessa svagheter och felaktigheter som måste uppfyllas i denna inkarnation. Istället för att ge oss information om våra tidigare liv, uppmuntrade Cayce oss att gå inom oss och vakna upp till denna del av vår varelse. Ja, den är verkligen en del av oss, men den är inte dominerande. Det yttre nya jaget är dominerande. Vårt yttre jag är en tydligt separat individ - såvida vi inte söker en medvetenhet om vårt djupare jag.

Innan vi går vidare med att söka, måste vi ta upp ytterligare ett inflytande som Cayce regelbundet talade om, och det är astrologi. Egentligen använde Cayce inte det vi känner som astrologi. Han använde personens Akashakrönika eller Livets bok och såg olika planetariska dimensioner och stjärndimensioner som själen hade upplevt innan den föddes in i detta liv. Han förklarade att dessa erfarenheter före födseln påverkar vårt inkarnerade perspektiv och vår disposition. Till exempel hade själar som upplevde dimensioner relaterade till den tredimensionella planeten Venus (inte själva planeten utan den dimension som är associerad med den) ett medfött intresse för och trolig talang för konst, musik och kreativitet. Å andra sidan hade själar som upplevde dimensioner relaterade till 3D-Merkurius (inte själva planeten) en medfödd mental kapacitet och dynamisk förmåga att tänka, fatta beslut, logistik och förståelse. Dessa egenskaper följer astrologiska standardtolkningar av planetens påverkan, men inte på grund av dessa planeters position vid någons födelse, utan för att deras själ faktiskt utvecklar förmågor och intressen relaterade till upplevelser i de dimensionerna.

Okej, vi ska nu komma till kärnan i den här lektionen. Ja, vi ska fokusera på att växa till den bästa person vi kan vara i denna nya möjlighet, men det finns ett högre uppdrag där tidigare liv och själsupplevelser spelar in. Det är bra att få ut det mesta av detta liv, men det är bättre att göra det i samordning med alla aspekter av vår varelse och hela det oändliga livet och Livets källa. Nu inser vi varför Cayce och många forntida religioner påtalade vikten av att känna sitt djupare, mer eviga jag samtidigt som man tillämpar sig själv i detta liv. Cayce instruerade: ”Lär känna dig själv för att vara dig själv, och ändå ett med Helheten!” För att göra detta måste vårt yttre jag dämpa sin dominans och söka inom sig och sedan låta det djupare jaget uttrycka sig i denna inkarnation. Detta är inte en schizofren dubbelinriktning, det är en förenad, samverkande samhörighet för ett högre syfte. Det syftet är att känna vårt sanna, hela jag, inte bara denna yttre del. Det yttre jaget får bara 80 till 100 år för att utföra sin uppgift, sedan måste det lämna jorden! När det gör det, har det då medvetenhet om andra dimensioner av sin varelse eller inte? I stället för att använda termen reinkarnation eller reinkarnationscykler föredrog Cayce ”kontinuerligt liv”, ett begrepp som inkluderade själsupplevelser bortom denna värld och förenade alla aspekter av vår varelse i en, oändlig, odödlig livskärna i själ och ande.

Vi har inte reinkarnerat, men en djupare del har gjort det, och det är värt att inkludera denna del i denna nya möjlighet, denna fräscha möjlighet.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

 

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer