Du är här

Lektion 3 - 2020

Hur tidigare liv påverkar oss idag

Fredag 28 februari, 2020 av John Van Auken

Varför finns dessa människor i mitt liv?

Vi kan också fråga: ”Varför finns jag i deras liv?” Relationer är en av de mest kraftfulla påverkningarna i allas liv. Vi är födda i en familj och den har ett stort inflytande på oss - bara för att vi är födda i den genpoolen! Men det är mycket mer än gener. Mamma och pappa eller vår vårdnadshavare formar vår första förståelse om människor och relationer. Under våra första år påverkar de ursprungliga människorna oss på många sätt som senare avslöjar deras inflytande när vi går till skolan eller är i sociala miljöer och upplever olika typer av människor och samspel människor emellan. I denna diskussion funderar vi över varför människor finns i våra liv och vi i deras. För att göra detta måste vi först erkänna att det finns två djupgående sfärer som vi fungerar i: En är vårt inre jag och dess medfödda egenskaper och upplevelser. Nu kan vi skrika: ”Hej vänta, jag föddes precis! Hur kan jag ha erfarenheter?” Svaret är själens preexistens. Jag kan intyga detta från egna upplevelser, för jag har tre barn, och vart och ett kom ut ur livmodern med olika dispositioner och vibrationer - min fru och jag kunde känna detta i samma ögonblick vi höll dem första gången. Dessutom visade den ursprungliga dispositionen och utstrålningen sig, när de växte upp till unika individer. Alla själar existerar före fysisk födelse.

Den första sfären är vårt själsjag, den inre delen av oss som drömmer, reflekterar, undrar, oroar och försöker uttrycka sig. Den var levande före vårt fysiska liv. Den andra sfären är den yttre världen runt oss, från den omedelbara närheten av familj och vänner till de stora dimensionerna i TV, internet, berättelser och historia, och till och med rykten och åsikter som vi hör och ser men inte känner personligen.

Vi får inte glömma att var och en av oss också påverkar andra. Vart och ett av mina barn påverkade mig på olika sätt. När jag var barn var mina föräldrar ganska olika, så jag såg två olika attityder och känslomässiga dispositioner. Lägg därtill mina syskon som påverkade mig olika. En gjorde mig lättsam och glad medan en annan alltid gjorde mig stressad och till och med arg. Våra själar kände varandra innan denna inkarnation.

Vår inre sfär och vår yttre sfär komponerar våra nuvarande omständigheter, och vi kommer in med massor av själsmaterial, egen karma, behov och ambitioner. Men i det här livet befinner vi oss inför det som ofta verkar vara orättvisa uppsättningar av omständigheter. Varför är dessa personer mina initiala föräldrar eller vårdnadshavare? Varför är de här mina syskon? Varför är han och hon min farbror och moster, min granne, min lärare, klasskamrat och andra? Vad gör de alla i mitt liv? Vad sägs om min chef, min kollega, finns de på något sätt avsiktligt i mitt liv? Är det bara en slumpmässig virvelkraft som får oss att vara i de situationer och relationer som vi befinner oss i? Tack och lov är svaret NEJ! Det finns en rationell orsak för dem!

Mänskliga filosofier och teologier presenterar svar på dessa frågor, liksom antika metafysiska läror. Livsflödet styrs av några universella lagar. Precis som tyngdkraften håller materien på plats, håller dessa andra lagar levande varelser på sin naturliga plats. Den första lagen är attraktion. Vi människor använder fraser för att återspegla vår förståelse av denna lag: ”Människor som liknar varandra är ofta vänner”, ”Lika barn leka bäst” och ”Tankar du har, skapar andra av samma slag.” Den andra lagen är karma, och vi uttrycker vår förståelse av detta med fraser som dessa: ”Svinhugg går igen”, ”Som man tänker, sådan blir man” och ”Som du sår, får du skörda”. Dessa två lagar arbetar hela tiden, oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Vår medvetenhetsnivå påverkar lagarnas kontinuerliga aktivitet för att leda livets flöde och alla levande varelser.

Så lika obekväma som vi kan vara med vissa människor, lika säkert har lagarna fört dem in i vår närvaro. Och lika obekväma som vissa människor kan vara med vår närvaro, lika säkert har lagarna fört oss in i deras närvaro. Slutsatsen är uppenbar. Relationer förekommer i avsikt att öka, förändra eller läka samspel och reaktioner mellan våra själar. Detta är den rörande kraften bakom vårt möte, även om vi är den enda som förbättras. Förhoppningsvis förbättras andra genom vår närvaro i deras liv - men de är fria att göra som de vill. Deras attityd bestämmer vår attityd eller påverkar vår förmåga att växa och gå vidare.

Människor som gör vårt liv bättre eftersom de finns i vårt liv är en nåd från våra tidigare interaktioner med dem som själar. Människor som gör oss olyckliga, stressar oss eller utmanar oss finns i våra liv som möjligheter att lösa och förbättra våra tidigare själsfel, förbiseenden och negativa handlingar och attityder. Allt liv försöker uttrycka sin högsta skönhet och visdom, och särskilt dess syfte att vara bland de levande. Det handlar om att bli allt vi var tänkta att vara. Det är själtillväxt. Nästa person som kommer till oss är vårt tillfälle att uttrycka vårt bättre jag eller sämre jag. Den ena för oss närmare vår själs syfte med livet, den andra tar oss tillbaka till lagarna om attraktion och karma. Låt oss inte cirkla tillbaka, utan låt oss försöka flöda framåt för att bli våra bättre jag och en välsignelse för alla som vi möter.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer