Du är här

Lektion 2 - 2020

Hur tidigare liv påverkar oss idag

Fredag 31 januari, 2020 av John Van Auken

Några tankar om karma

Den andliga principen om ”orsak och verkan” eller ”aktion skapar reaktion” finns inom hinduism, buddhism, jainism, sikhism, taoism och kristendom -”vad man sår får man också skörda”. (Gal 6:7). I forntida indisk litteratur förekommer denna lära mer än 40 gånger: ”Man blir god genom goda handlingar och ond genom onda handlingar.” (Brihadaranyaka Upanishad, 3.2.13) ”Som en man sår, så skördar han; ingen människa ärver en annan människas goda eller onda handlingar. Frukten är av samma kvalitet som handlingen.” (Mahabharata, xii.291.22)

Karma fungerar som en naturlig universell lag. Det är en självbekräftande mekanism. Allt har en motivation bakom sig, en initial impuls, och den påverkar Enheten, Helheten. Det är så med vetenskapen. Till exempel kommer resultatet av interaktionen mellan två väteatomer och en syreatom alltid att resultera i vatten (H2O). Det är ett naturligt tillstånd från de universella krafterna. Mentala processer är ett resultat av interaktioner mellan miljön och cortex. Krafter i makrokosmos fungerar oberoende av en persons vilja och medvetande, men de påverkar varje individ. Och de krafterna inom en individs mikrokosmos och är förankrade i psykologiska faktorer, i medvetandet.

Dessa påverkar helheten eftersom varje individ är en del av ett kollektivt medvetande. Och precis som en individ kan påverka helheten, kan likasinnade människor bli en gruppåverkan på makrokosmos. Motivationer, avsikter och handlingar genererar attraktionskrafter och avstötningskrafter - både i makrokosmos och i mikrokosmos. Dessa påverkar i sin tur helheten liksom omständigheter och relationer mellan individer. När påverkan förändras, förändras lyckligtvis också effekterna på omständigheter och relationer.

Moderna unga människor använder redan ett talesätt som avslöjar deras förståelse för karma: ”Det som går runt kommer runt.” (Det svenska ordspråket ”Som man bäddar får man ligga.”) Låt mig lägga till en märklig undervisning från Edgar Cayce till våra tankar om karma. Den universella lagen om ”orsak och verkan” handlar inte om huruvida jag är en bra eller dålig person, den upprätthåller bara mekanismen ”orsak och verkan”. Den är opersonlig, inte personlig. Emellertid lär Cayce att så snart en av oss skiftar från tanklös, impulsiv handling till medveten avsikt att göra gott, att göra livet bättre, så dämpas den universella lagen om ”orsak och verkan” av den universella lagen om nåd. Lagen om nåd modifierar reaktionen på handlingar på grund av personens goda avsikter, deras uppmärksamhet kring sina handlingar, ord och till och med tankar.

Cayce gav flera exempel i sina readingar där karmisk reaktion inte var lika med personens inledande handling på grund av personens nya, medvetna avsikt. Den här typen av reaktion kallade han nåd. Här är ett av hans uttalanden om detta: ”När man ställer in sig på att uppnå det som har kreativt inflytande ... är man inte längre under lagen om orsak och verkan eller karma, utan snarare i nåd.” [2800-2] Observera att ”kreativt inflytande” är det som han identifierar som Guds, Skaparens natur, och att vi nu har anpassat oss till dessa livgivande, upplyftande avsikter istället för de impulsiva och så ofta destruktiva krafter som är de mörka krafternas natur.   Det är inget personligt, det är helt enkelt en lags mekanism.

Vårt ego smeks inte för att vi försöker göra gott - nej - att göra gott är dess egen belöning. När Jesus sa: ”inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen ska förgå” (jfr Matt 5:18), beror det på att lagen är perfekt! Vad man gör kommer tillbaka till en för att man ska lära sig, inte straffas. Om man förstår mänsklig svaghet, mänsklig natur med dess laster och negativa vanemönster, kommer förståelsen om den personens egna misstag med den mänskliga naturen tillbaka till den personen! Om de förlåter andra, kommer förlåtelse tillbaka till den som förlåter! Det är helt enkelt en perfekt fungerande lag - och har inget med personlighet, position eller tro att göra. Gör gott, tänk gott, tala gott så kommer godhet tillbaka till dig.

Nåd är tillståndet att vara i godhetens och uppmärksamhetens sfär eller aura.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer