Du är här

Lektion 1 - 2020

Varför reinkarnerar våra själar?

Fredag 3 januari, 2020 av John Van Auken

Edgar Cayce - och många andra källor som går tillbaka till de forntida hinduistiska sanskrittexterna - lärde och förklarade reinkarnation som en realitet av själslivet. Karma och återfödelse är krafter som är utformade för att påverka Guds barns visdom och förmåga att vara sällskap och följeslagare till Skaparen, eller som Cayce ibland kallade Källan, ”de Skapande Krafterna” och ”det Universella Medvetandet”. Ut ur denna oändliga, eviga, enastående Medvetenhet utkom otaliga repliker av Skaparen, var och en med fri vilja. Vi är dessa kopior, skapade som Skaparens avbild (1 Mos 1:26). Enligt Cayce är anledningen till att varje själ skapades att ”visa sig inte bara vara värdig utan även att vara följeslagare med Skaparen.” [5753-1] Nu talar vi om Skaparen av hela universum! Att vara följeslagare med den Oändliga, Eviga En, som omfattar allt som finns - sett och osett - är verkligen en uppgift!

Skaparen visste dock detta och utvecklade många sätt för att hjälpa Guds barn (dig och mig och alla andra) att utvecklas till sin fulla potential som följeslagare. Ett av dessa sätt var en fullkomlig lag om orsak och verkan, en lag som skulle hjälpa oss att lära oss vad som är bra och vad som är dåligt, vad som är kreativt och vad som är destruktivt, vad som ger hopp och lycka och vad som ger förvirring, tvivel och rädsla. Jesus sa: ”Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett.” (Matt 5:18) Först kan detta verka vara en allvarligt dömande lag som de flesta av oss är destinerade att bryta och aldrig återhämta oss ifrån. En närmare titt avslöjar dess magiska hemlighet: Lagen är ALLTID i kraft. Därför kommer förståelsen till oss, när vi som har missbrukat den fria viljan förstår det missbruket av andra! Om vi ​​förlåter andra för deras missbruk, får vi förlåtelse! Och Gud hjälper oss! Om vi glömmer vad andra har sagt eller gjort, då är också det glömt som vi har sagt och gjort! Lagen är fullkomlig: Det vi gör faller tillbaka på oss. ”Som vi bäddar får vi ligga.” Därför, när vi börjar känna, tänka och visa förståelse, förlåtelse och till och med att glömma misstag som andra gjort, då kommer förståelse, förlåtelse och rensning av vår nedteckning tillbaka till oss.

Varje inkarnation är ännu en möjlighet att visa Skaparens medfödda kärlek och kreativitet och växa närmare vårt slutliga öde att bli Skaparens sällskap. Enligt Cayce bidrar varje inkarnation till tillväxt och förståelse. Karma är i själva verket en möjlighet att bättre använda den fria viljan på sätt som kompletterar Skaparen och att vara kärlek och ljus för hela skapelsen och det skapade. På detta sätt blir vi kanaler för Skaparens kärlek och ljus. När de Kreativa Krafterna flödar i oss, blir vi gradvis ett med dem tills vi är ett med dem, alltså ett förtroget sällskap.

Det vi tycker är vår situation och våra relationer är möjligheter att möta tidigare användning och missbruk av fri vilja (alltså god och ”dålig” karma). I varje situation och förhållande möter vi oss själva. Framför oss finns möjligheter att välja gott, ljus, kärlek, hopp, vänlighet, glädje, omsorg, förståelse och tålamod - med oss ​​själva och dem som vi delar det inkarnerade livet med. Dessutom, när vi gör det i denna inkarnation, gör vi det magiskt nog för alla framtida inkarnationer! Men det är ännu mer omedelbart än så, eftersom nästan alla läror säger att detta liv påverkar livet bortom den fysiska världen, livet i de himmelska dimensionerna i den Oändliga, Eviga Enhetens stora plan. Ja, Cayce lärde att döden inte leder till ”vila i frid”, eftersom det finns mycket att göra, njuta av och uppleva i dimensioner bortom denna tredje dimension. Våra kroppar fungerar ett tag men de upphör till slut att fungera och själen tvingas att gå vidare. Bortom detta liv och dess aktiviteter finns en enorm verklighet som våra själar känner väl. Jesus talade om för Nikodemus: ”Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen: Människosonen!” (Joh 3:13) Före vår födelse hade vår själ varit levande och verksam! Avsiktligt och medvetet önskade den inkarnera för ännu en möjlighet att lösa misstag och kanalisera Skaparens anda och essens, så att vi kan vara följeslagare.

Det är anledningen till att våra själar reinkarnerar.

Detta är viktigt att komma ihåg: Det kommer ett tillfälle när vi inte längre önskar inkarnera. Ja, det är sant. Vi är eviga himmelska varelser, inte permanenta jordiska varelser. Edgar Cayce talade faktiskt om för flera själar att detta var deras sista inkarnation! Jag hade lyckan att känna några av dessa, och jag kan säga att de inte var fullkomliga, så tillväxt till att vara Skaparens följeslagare och sällskap måste fortsätta i andra områden bortom det fysiska. Livet är så mycket större och bättre än vi ser härifrån. Vi måste söka en större vy, en bredare förståelse. Vi måste anstränga oss att möta allt som ligger framför oss för att göra det bästa vi kan och sedan glatt gå vidare till större och bättre upplevelser i livets himmelska världar. Kom ihåg att även Paulus skrev för att vi skulle veta att han upplevde den ”tredje himlen”. Han visste inte om han var i kroppen eller utan den men han visste att han var i en av himlens högre dimensioner. (2 Kor 12: 2) Vi är mer än många inser och livet är större och underbarare än vi för närvarande vet. Det vi nu ombeds är att möta de situationer och relationer som vi ställs inför med den bästa inställning och avsikt vi kan uppbåda. Som Jesus sa: ”Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt 6:34) Vi ska fundera över ordet ”plåga” eftersom det här används som ”missbruk av fri vilja” när vi möter våra situationer och relationer. ”Lev i nuet.” (Detta uttalande publicerades först av Lama Foundation i New Mexico, i From Bindu to Ojas: The Core Book (”Bindu” är ett sanskritord som betyder ”liten prick”) vanligtvis det tredje ögats plats i pannan, och ”Ojas” betyder ”styrka” eller ”liv”.) Det är ett bra motto att hålla fast vid mitt i allt som livet kastar på oss.

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2020. Medlemmar i A.R.E. har tillgång till allt tillgängligt material, inklusive en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar Cayce Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns följande böcker: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus samt Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Om reinkarnation - Introduktion

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer