Du är här

Lektion 11 - 2019

peopleBLOGG fredag 1 november 2019 av Kevin J. Todeschi

Lektion  11: Ska jag ta hand om min broder?

Alla som finns på jorden idag är dina bröder. [2780-3]

Ett av de ofta upprepade citaten från Cayce-materialet är. ”Ska jag ta hand om min bror?” Även om det har sitt ursprung i Första Moseboken och handlar om syskonrivalitet (och mord) mellan bröderna Kain och Abel, använder Cayces readingar ofta citatet som en påminnelse om vårt ansvar gentemot varandra. Faktum är att under 1940-talet sammanställdes en broschyr med readingutdrag som handlade om världsfrågor med titeln: ” Ska jag ta hand om min bror?” Vad är readingens övergripande fokus i detta ämne?

Som en del av förberedelserna för en föreläsning som Cayce planerade att hålla på kongressen för medlemmar i juni 1938 i ämnet ”Världsfrågor”, bad han om en reading om de rådande världsförhållandena, särskilt när det gällde politik, ekonomi och den allmänna situationen i hela världen. Readingen lät förstå att talets huvudfokus behövde förespråka en global förståelse av att ”vi SKA ta hand om vår bror.” Han menade att utan den grundläggande förståelsen var de enda möjliga resultaten brott, uppror och revolution: ”För dessa är de utjämnande medel och sätt som man tar till när det finns ett överflöd i VISSA områden och en brist på utkomst i andras liv.” Readingen fortsatte och gav lösningen:

Alltså måste de som har makten veta att de SKA ta hand om sin bror och ge uttryck för det som har angetts i ”Du ska älska Herren av hela ditt hjärta och själ och kropp och din nästa som dig själv.” ”Denna regel måste tillämpas.” [3976-19]

Under en livsreading för en tio år gammal pojke vid ett annat tillfälle, talade den sovande Cayce om för pojkens föräldrar, att deras barn hade kommit in i livet med en känsla av cynism och likgiltighet gentemot organiserad religion, eftersom själen i tidigare liv hade sett vissa religiösa grupper ”skämma ut” religionen. Readingen fortsatte med att kritisera de grupperna med följande: ”De har gradvis glömt att de ska ta hand om sin bror.” Cayce gav sedan föräldrarna rådet:

Låt ditt ledord istället vara: ”Jag tar hand om min bror.” Vem är din bror? Den som oavsett var han är, bär Skaparens prägling på jorden, vare sig han är svart, vit, grå eller gråsprängd, antingen han är ung, eller hottentott (ursprungsbefolkning i Sydafrika), sitter på tronen eller på presidentens stol. Alla som finns på jorden idag är dina bröder. [2780-3]

Liknande råd gavs till en femtiosju-årig ingenjör som readingarna uppmuntrade att ”aldrig bli trött på att göra gott.” Han påmindes om den skyldighet vi alla har gentemot varandra, och blev tydligt tillsagd: ”Du tar verkligen hand om din bror”, och uppmuntrades med följande:

Allt vad du vill att människorna ska göra för dig, det skall du också göra för dem, men insistera inte alltid på att de gör det på ditt sätt. Så frön av sanning, av liv, men plöj inte upp dem för ofta. Var uppriktig i syfte och i handling, så får du större frid, större harmoni, i dina åtaganden för att skapa bättre förhållanden under vilka alla arbetar, eller det som alla delar. [3297-1]

Precis som individer har ett ansvar för varandra menade Cayce att organisationer och länder har samma ansvar. När en reading önskades om A.R.E.s arbete, föreslog Cayce att alla medlemmar i föreningen skulle hitta något sätt att hjälpa andra. Han beskrev en lämplig strategi på följande sätt:

Inte som några som söker självupphöjning, inte som individer som söker ett enkelt sätt, inte som individer som söker ett sätt eller ett medel att undkomma sina egna själv, utan snarare att använda sin förståelse, sitt förstånd, sin kunskap, sin kärlek, sitt tålamod, sin tålmodighet på sådana sätt att hopp och tro på jorden verkligen inte kan fördärvas. Sådana möjligheter ligger framför alla som i sitt hjärta har avsikten att GÖRA gott mot dem inte bara i sitt eget hushåll, i sina individuella trossatser eller övertygelser, utan mot ALLA, eftersom varje själ som manifesterar sig i mänsklig form ÄR din bror - och deras ande och själ har din Skapares form. För Herrens skull ska alltså möjligheterna inte användas för din egen ära utan så att Faderns ära kan bli uppenbarad på jorden. ”DESSA är möjligheterna ...”  [254-91]

När det gäller ländernas skyldigheter gavs en reading under den stora depressionen där Cayce lät förstå att alla världens problem kunde spåras till att världen hade tappat sitt ideal. Readingen uppgav att vilket problem som helst av samhällsproblemen kunde angripas genom att världen kom överens om samma ideal, en gemensam grund som hela världen kunde enas om. Sedan tillade den:

Du säger på en gång att något sådant är ogenomförbart, omöjligt! Vad har orsakat de nuvarande förhållandena, inte bara hemma utan utomlands? Det är den insikten som efterfrågades för tusentals år sedan: ”Var ÄR din bror? Hans blod ROPAR till mig från marken!” och den andra delen av världen har svarat, SVARAR: ”Ska jag ta hand om min bror?” Världen, SOM en värld – som åstadkommer störningen, missnöjet - har förlorat sitt ideal. Människorna har kanske inte samma IDEAL. Människorna - ALLA människor - kan ha samma IDEAL! ...”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, din nästa som dig själv!” Detta är hela lagen, detta är hela svaret till världen, till varje själ. Det är svaret på världsförhållandena som de finns idag ...

Människans svar på allt har varit MAKT – pengars Makt, Maktställning, välståndets Makt, Makt av detta, det ena eller det andra ... idag, kommer Du, du själv, av ditt EGET hjärta att ha en förståelse att du måste ansvara för din egen bror, för din egen nästa! och vem är din nästa? Den som bor bredvid dig, eller den som bor på andra sidan världen? Snarare den, som är i BEHOV av förståelse! Den som har vacklat, den som till och med har fallit på vägen. HAN är din nästa, och du måste ansvara för honom!” [3976-8]

Varför håller det gudomliga oss ansvariga för varandra? Det enklaste svaret kommer på frågan: ”Hur tror du att Gud i Ande påverkar saker fysiskt?” Svaret är genom var och en av oss. I själva verket säger en annan reading tydligt att var och en av oss är ”en representant för Fadern på jorden”:

Vem är - Vem ÄR - representanten för Fadern på jorden? Har Han inte överlämnat åt mänskligheten att ta hand om sin bror? Har du svarat på den frågan som sedan länge ställts i din erfarenhet: ”Ska jag ta hand om min bror?” Svaret som borde ringa i varje individs hjärta och själ är: ”Vet ni inte att din brors blod ropar till mig från marken!”

I deras erfarenhet som har skickat och skapat förhållandena finns girighet, själviskhet. Det har praktiserats i sinnena, i liven, i nationens upplevelse. Tänk inte på någon speciell själ: ”Ja, det är sant för den andra personen.” Men det gäller Jim, Tom, dem i vanliga samhällsskikt, de som har fått denna makt på höga poster, de som har välstånd runt sig. DE är förtryckarna, ja, titta inom ditt eget hjärta! Har inte du gjort detsamma? För som det har givits: ”Ja, även om det bara finns tio rättvisa män, kan de rädda staden, kan de rädda nationen, kan de rädda världen, om de bara i sitt dagliga liv PRAKTISERAR det som har varit budet från början: ”Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa som dig själv.” ”Detta är grunden till all ANDLIG lag ...” [3976-14]

Det råder ingen tvekan. Vi ska ta hand om vår bror och syster.

.....................

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2019. Medlemmar i A.R.E. kan få tillgång till allt tillgängligt material, som inkluderar en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

Kevin J Todeschi är chef för A.R.E. Han är en auktoritet och talesperson när det gäller Cayces arbete. Han har skrivit ett stort antal artiklar och mer än 25 böcker. På svenska finns: Edgar Cayce om Vibrationer – Kraft i rörelse, Edgar Cayce om Akashakrönikan och Tolv Lektioner i Andlig Utveckling.

Gå till >> Introduktion - 2019 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer