Du är här

Lektion 10 - 2019

kvinna bokBLOGG tisdag 1 oktober 2019 av John Van Auken

Lektion  10: Handlingar av visdom

Visdom är alltså den gudomliga kärlek som visas i dina dagliga samtal, det du dagligen förespråkar, dina dagliga handlingar som berör andra. [262-104]

Cayce använde ofta ordet ”manifestera”, vilket betyder att vi måste göra ”gudomlig kärlek” till ett levande uttryck i våra dagliga tankar, ord och handlingar. Vi kan inte bara tänka på hur fin gudomlig kärlek är, vi måste använda den, vara ett uttryck för den!

Vad är gudomlig kärlek? För att svara på denna fråga börjar vi med Jesus uttalande: ”Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner.” (Joh 15:13) Jesus gör ett tillägg med följande insikt: ”Sannerligen, jag säger er: om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd.” (Joh 12:24) I Cayces readingar finns följande råd: ”Mindre och mindre personlighet, mer och mer av Gud och Kristus i umgänget med medmänniskorna.” [254-92] ”Bli mindre och mindre självisk och mer och mer osjälvisk i Honom.” [262-29]

Cayce säger vidare att vi måste vara med Honom i bön, i meditation, så att våra uttryck för gudomlig kärlek är sanna och rena, inte konstgjorda versioner av oss själva. [262-38]

Här är ännu ett utdrag ur Cayces readingar i detta ämne:

Dina aktiviteter borde vara mindre och mindre för dig själv, och mer och mer så att jaget kan vara den kanal genom vilken Faderns ära kan manifesteras på jorden. Dina aktiviteter borde alltså bli mindre och mindre mot självets härlighet ... För att vara ett med Fadern, precis som Han har sagt: ”När du bor i mig och jag i Fadern”, då kan det finnas den härlighet, det medvetande om den enhet som du innehade innan din ankomst (födelse) eller innan världen fanns till. Även som Han bad: ”Förhärliga nu din son med den härlighet som var Hans innan världen var till.” Bete er som Faderns barn, och vet att Hans kärlek, Hans härlighet, följer dem som älskar Hans vägar, som håller Hans bud, HÄRLIGHETEN i Korset och i att tjäna sina medmänniskor. [262-93]

När jag själv la undan många av mina egna krav, önskningar och längtan kom latenta andliga förmågor fram inifrån mig, som intuition och synkronistiska händelser. Jag la också märke till fler andliga möjligheter runt mig. Gudomlig kärlek som flyter med mig och genom mig är en skatt som världen inte känner till så väl. Jag kände mig så mycket bättre, och även om något inte gick bra eller var mycket utmanande, fanns det frid i mig. Jag kände mig som kaptenen på ett stort segelfartyg som tacklade en storm men höll min kurs, och visste att jag så småningom skulle nå den hamn som min själ längtar efter att besöka igen - det himmelska tillstånd som jag kände innan världen fanns till.

När det gäller visdom bad Cayce oss att vara förespråkare för dem som är vilse eller snubblar. Försvar i alla dess former försöker säkerställa att människor, särskilt de som är mest sårbara i samhället, eller som har gått vilse, får sin medfödda gudomlighet försvarad och skyddad. I våra hjärtan och sinnen måste finnas att även de vilsegångna har det dolda gudsbarnets glöd inom sig. Den gudomliga kärlek som vi bär i oss kanske kan hjälpa dem att hålla sin glöd varm eller förhoppningsvis låta den lysa i den sanna Andens underbara eld. Aposteln Petrus skrev: ”Framför allt skall ni älska varandra hängivet, ty kärleken gör att många synder blir förlåtna.” (1 Pet 4:8) Johannes gör följande tillägg: ”Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud.” (1 Joh 4:7)

Kom ihåg att handlingar talar högre än ord. Vi uppmuntras ofta till handling. Tänk på följande från aposteln Paulus: ”Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare.” (Rom 2:13) Och aposteln Jakob skrev: ”Bli ordets görare, inte bara dess hörare...” (Jak 1:22) Aposteln Johannes skrev också om detta: ”Mina barn, låt oss inte älska med tomma ord utan med handling och sanning.” (1 Joh 3:18)
Genom historien har många upptäckt denna sanning. Här är endast några citat som uttrycker vad mänskligheten har lärt beträffande handlingar:

• Ord kommer från munnen, handlingar från hjärtat.
• Enbart ord får inte saker gjorda.
• Ett löfte är ett moln, uppfyllandet är regn.
• Ord är bara ord tills de bevisas i handling.
• Ord kan visa en persons vett, men handlingar hennes mening.
• Det väl utförda är bättre än det väl sagda.

Hur korrekta är dessa klassiska uttalanden från dem som har gått före oss, men lämnat sina insikter till vår hjälp? Att tänka på ett visst sätt, att tala på ett visst sätt är lovvärt, men att agera på ett visst sätt avslöjar en persons verkliga hjärta.

En av mina favoritförfattare inom science fiction är Isaac Asimov. Han skrev och redigerade mer än 500 böcker och uppskattningsvis 90 000 brev och vykort! Han noterade en gång en djup sanning: ”Den sorgligaste aspekten av livet just nu är att vetenskapen samlar kunskap snabbare än samhället samlar visdom.” Albert Einstein tillade: ”Varje dåre kan veta. Poängen är att förstå.” För att visdom ska uppstå måste kunskap tillämpas, den måste användas i våra aktiviteter så att vi verkligen känner det, och vet det in i märg och ben.

Den stora kinesiska filosofen Konfucius lärde: ”Med tre metoder kan vi lära oss visdom: För det första genom reflektion, vilket är ädlast. För det andra genom imitation, vilket är lättast, och för det tredje genom erfarenhet, vilket är hårdast.” Efter att ha gått igenom mycket lidande i sitt liv före sin berömmelse, sa Oprah: ”Förvandla dina sår till visdom.” Vi får ofta visdom genom svårigheter.

Cayce påtalade detta i många av sina readingar. Här är ett av dem: ”Trots att han var Sonen, lärde Han ändå lydnad genom det Han led.” [3382-1] Cayce menade också: ”Vet att sorg, skuggor, besvikelser har sin plats i varje själs erfarenhet. Vet också att även om HAN var Sonen, lärde Han lydnad genom att Han led, precis som du, i dina ansträngningar, när du närmar dig Honom – håll inte fast vid agg, hitta inte fel, håll inte fast vid illvilja, utan tjäna istället i tålamod en levande Gud!” [2280-1]

På min andliga resa kan jag vittna om att trots mitt hjärtas kärlek till visdom har jag lärt mig mycket av min visdom vid ”Skolan för törnar”. Herman Melville, författare till klassikern Moby Dick, skrev: ”Inte förrän vi vet, att en sorg överväger tiotusen glädjeämnen, kommer vi att bli det som kristendomen strävar efter att göra oss till.” (Från romanen Redburn) Cayce betonade ofta behovet av att ta upp våra självuppoffrande kors som vi måste bära, MEN han gav oss en nyckel för att lätta dessa bördor: ”Om dessa ständigt anses som kors eller som något som måste övervinnas, då kommer de att förbli som kors. Men om de bemöts med sanningens ande och korrekt i sig själva, skapar de GLÄDJE, för det är det som byggs. För ljusets Fader har aldrig svikit människan som innerligt har ropat till honom. Det är när individer har önskat sin egen väg som människors SJÄLAR har lidit.” [552-2] Här är gudomlig kärlek en nyckel till att lyfta livet från en börda till glädje. Jordiska svårigheter kan bli lättare när himmelska inflytanden inbjuds att hjälpa till när man verkligen söker himmelsk hjälp! Detta gäller inte bara för oss själva utan också för dem vi ber för - himlen hör våra böner för andra när vi ber innerligt.

Ju mer vi tillämpar gudomlig kärlek, desto mer visdom får vi.

 ---------

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2019. Medlemmar i A.R.E. kan få tillgång till allt tillgängligt material, som inkluderar en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus och Edgar Cayce och Kabbalah.

Gå till >> Introduktion - 2019 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer