Du är här

Lektion 9 - 2019

konflikt boxningBLOGG fredag 23 augusti 2019 av John Van Auken

Lektion 9: Vår sinneskraft  använder denna

Lärorna som finns i Edgar Cayces readingar uppmuntrar oss ofta att ta våra sinnen i anspråk för tillväxt i visdom, förståelse och kärlek. Cayce lärde att våra sinnen har tre huvudnivåer. Den mest bekanta nivån är vårt dagliga medvetna sinne där vår personlighet fungerar. Bortom en slöja finns vårt djupare, undermedvetna sinne, som Cayce identifierade som vår själs sinne. Ovanför dessa båda nivåer finns en del av vårt sinne med Guds oändliga, universella sinne. Cayce kallade detta det övermedvetna sinnet.

Hans första lektion om sinnet var att vi ska vara medvetna om våra tankar och tankemönster. Vi ska iaktta oss själva hela dagen och i drömmen under sömnen.

Andens roll med våra sinnen

I Johannes evangelium kapitel 14 till 17, som Cayces readingar så ofta rekommenderar, lär Jesus oss att när han lämnar jorden, kommer han att skicka anden. Denna ande hjälper oss på alla sätt. Han kallar anden en ”tröstare”, ”sanningens ande” som ska påminna oss. Han uppmuntrar oss att söka denna andes närvaro i våra hjärtan och sinnen.

Aposteln Paulus tar upp detta och identifierar anden som en viktig källa till kärlek.
… ty Guds kärlek har ingjutits i våra hjärtan genom att han har gett oss den heliga anden.

Edgar Cayce förstår hur svårt livet kan vara, och han uppmuntrar oss att inte sparka på livets törne, utan hellre använda sig av kärlek, för den för oss närmare ett lyckligare och mer kreativt liv.

Sparka inte på taggarna utan älska det goda, älska heder, älska tålamod. För gudomlig kärlek kan ge kunskap, förståelse, visdom för att bringa jaget i överensstämmelse med kreativa krafter. [1215-4]

Edgar Cayces readingar bekräftar starkt hur viktig kärlek, aktiv kärlek, är i våra dagliga liv.

Vet på vem du tror såväl som det du tror på. Känn källan till din kunskap och du kan känna till slutet på det. Känn till lagarna - eller kärleken, ty Guds lag är Guds KÄRLEK, och ingen påfrestning. För lagen som är människors lag dödar, men kärleken till Guds lag åstadkommer liv – till alla. Och din Herre, din Gud, är de levandes Gud. Gör ditt liv och din kärlek till din medmänniska levande i din upplevelse dag för dag. Le ofta. Tala vänligt. Var hjälpsam. [262-109]

Cayces readingar uppmanar ”håll kärlekens eldar brinnande i era hjärtan dag för dag, för Guds kärlek manifesteras på jorden genom de som bara är vänliga mot varandra.” [281-17] I linje med tanken att Guds ande ger oss liv och ljus, konstaterar Cayce att ”kärlek är visdom, eftersom kärlek är Gud.” [262-108] Eftersom Gud är kärlek är det klokt att leva kärleksfullt. Men Cayce lägger till en liten anmärkning om att vi ska vara noga med att inte göra det av själviska skäl.

När du söker, låt det inte vara för din egen skull, utan istället för att du kan få vara en större kanal till välsignelse för din vän - ja, din fiende. Ty Guds kärlek tvingar dig så att du inte försvagas på vägen. Fördöm inte, så kommer inte du att fördömas. Om du inte älskar kommer du inte att bli älskad. Men Han som visade upp den kärlek som Fadern har gett dig kommer att vara älskvärd för varje själ! [705-01]

Lag och kärlek

Cayce ser att kärlek hör ihop med lagen. Den är inte något som normalt förknippas med kärlek. För Cayce var kärleken inte att ostrukturerat ge och bry sig, utan sanningen var förknippad med den, och sanningen existerar tillsammans med att ge och bry sig. Idag använder vi termen ”tuff kärlek” för att beskriva detta. För Cayce var det mer en balans mellan kärlek och sanning. Den ena utan den andra var en obalans.

Du kommer att upptäcka, det som uttrycktes i honom, att när du håller dig i sanning och kärlek, är sanningen och kärleken i dig, och ger dig mer och mer harmoniska krafter, och ger frid/ fred som tar bort rädsla och tvivel från din erfarenhet. [2073-2]

Vår kärlek bör inkludera sanning.

”Livet är sanning. Sanningen är kärlek. Kärleken är Gud. Gud är livet.” [5733-1]

Följande reading uppmuntrar oss att söka en inre koppling till Gud, i våra hjärtan och sinnen, eftersom detta ger andens reaktioner i de dagliga upplevelserna och i upplevelser hos dem som finns runt omkring oss, som vi också är kallade att älska. Här är Cayces ord:

Hans löften är sanna: ”Jag kommer inte att lämna dig tröstlös, utan kommer att följa dig.” I sådana upplevelser i jaget kan det då till lektionen om kärlek läggas det, som kommer att väcka den önskan i hjärtan, själarna, andras sinne att lära känna Hans vägar bättre. Var och en har valts ut som en kanal, och var och en på sitt sätt, och inte ensam utan genom att manifestera livet genom kärlek kommer andens reaktion att uppstå i varje själs dagliga upplevelser. [262-46]

Vårt tjänande är att älska varandra, även de minsta bland oss. På så sätt blir vi ett uttryck, en kanal för Guds kärlek. När vi fortsätter med detta blir vi ett med Gud. Hans kärlek och vår kärlek är densamma.

Ett nytt bud

Ett nytt bud jag ger er: att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. (Joh 13:34)

Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni visar varandra kärlek. (Joh 13:35)

Det är uppenbart att Jesus kallar oss att lära kärlek och leva i kärlek. Hans grupp kommer att identifieras av denna egenskap: De visar kärlek.

Aposteln Paulus tar upp detta nya sätt och skriver:

Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Ty den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. (Rom 13:8)

Paulus har mycket att säga när han bekräftar kärlekens roll i det andliga livet. Det mest kända är följande:

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår tid är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå. (1 Kor 13:1-10)

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken. (1 Kor 13:13)

Håll er vakna, stå fasta i tron, var manliga och starka. Gör allting i kärlek. 1 Kor 16:13-14

Min kärlek är med er alla i Kristus Jesus. (1 Kor 16:24)

Det är i ett av aposteln Johannes brev som vi hittar en viktig insikt i varför kärlek är så viktig. Johannes berättar att Guds kvintessens kvalitet är kärlek. Kärlek är Guds musik, Guds vibration och Guds ande.

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärlek kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. (1 Joh 4:7-8) Ingen människa har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. (1Joh 4:12-13) Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud är i honom. (1 Joh 4:16)

Gud är kärlek, och alla som lever och visar kärlek, lever i och uttrycker Gud.

Kanske är det svåraste med lärorna om kärlek att vi inte bara ska älska våra vänner utan också våra fiender!

Du har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner (och döttrar). Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. (Jfr Matt 5:43-48)

Fullkomlig? Jesus vill att vi ska bli fullkomliga som vår himmelske Fader? Paulus bekräftar den fullkomliga kraften i aktiv kärlek för alla när han skriver i Kolosserbrevet 3:14: ”Men över allt detta skall ni ha kärleken, det band som ger fullkomlighet.”

Jesus utvidgar denna lärdom i Luk 6:35: ”Nej, älska era fiender, gör gott och ge lån utan att hoppas få igen. Då skall er lön bli stor, och ni skall bli den Högstes söner (och döttrar), ty han är själv god mot de otacksamma och onda. ”

Om Gud uttrycker kärleksfull vänlighet mot den otacksamma och onda, hur kan vi bli följeslagare med Gud om vi inte kan göra likadant?

Denna blogg ingår i A.R.E.s Enlightenment-serie under 2019. Medlemmar i A.R.E. kan få tillgång till allt tillgängligt material, som inkluderar en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members. Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få inloggningsuppgifter till denna. Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom A.R.E. Han är en populär föreläsare och reseledare och har skrivit ett stort antal artiklar och böcker. På svenska finns: Från Karma till Nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig och Edgar Cayce om Jesus.

Gå till >> Introduktion - 2019 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer