Du är här

Lektion 4 - 2019

bild skog

Förord från Stiftelsen Edgar CAYCE Center:

Denna blog inleds med en kort tecknad film, som du kan se på A.R.E.s hemsida www.edgarcayce.org. Du behöver inte vara medlem i A.R.E. för att se den och du behöver inte heller logga in på deras hemsida.

Klicka bara på BLOG längst till höger uppe i marginalen. Gå sedan vidare till bloggen “April: Use Your Free Will”, Read more.


April: Använd din fria vilja

Fredag 29 mars 2019

A.R.E.s redaktion
Det som är bra med en organisation som har funnits i årtionden är alla de fantastiska skatter vi kommer över i våra arkiv. Den här lilla videon är just det! Denna roliga kortfilm, skriven av James Duron, Helen Schroeder och David Stipes, skapades 1972. Men låt den inte vara daterad, låt dig inte luras. Den är full av värdefull information om vårt syfte här på jorden. Eftersom vår Enlightenment Series 2019 fokuserar på ”Upptäck din själs syfte” bestämde vi oss för att göra en utskrift av den här videon i vår aprilblogg som en del av serien och även inkludera videon!

Introduktion
Självet: Jag undrar varför människor är olika? Bara gjorda på det sättet antar jag.

Karma: Alla människor skapades lika.

Självet: Om de skapades lika, varför är de olika nu?

Karma: På grund av mig.

Självet: Oh! Vem är du?

Karma: Jag är Karma, lagen om orsak och verkan.

Självet: Lagen om orsak och verkan? Vad är det?

Karma: Om du gör något dåligt mot andra människor, orsakar du problem för dig själv. Om du gör det som är bra för andra, får du gott i gengäld. Faktum är att du får mycket gott tillbaka.

Film
Karma: Människor har försökt att förklara varför de inte är olika på många sätt, allt från evolution och ärftlighet till rasminne och reinkarnation. Ingen enskild lösning verkar svara på alla frågor helt, men alla sprider ljus på ett visst område.

Självet: Det här är som ett stort pussel?

Karma: Forskare i västvärlden har studerat evolution och ärftlighet i stor utsträckning och har upptäckt mycket om hur de fungerar. De svarar på hur, men inte varför det händer. Varför skulle människors liv bero på slumpen och tillfälligheter i en värld där allting fungerar på grund av orsak och verkan? Du förstår, det är här jag kommer in. Lagen om orsak och verkan påverkar också människornas liv, för som du sår, så får du skörda.

Självet: Ja men, jag har lurat folk tidigare och gjort saker utan att bli upptäckt.

Karma: Du lurade inte mig. Lagen påverkar alla, även dig.

Självet: Vad sägs om Billys familj? De är trevliga mot alla, men de är fattiga och har lite att äta. Och allt möjligt tråkigt händer dem och hur är det med de egoistiska som aldrig får sota för att de är tarvliga mot andra. Jag kommer ihåg en taskig person som ...

Karma: Lagen påverkar alla.

Självet: Hur? Hur sonar vi det som är bra och det som är dåligt?

Karma: Den bit som fattas i insiktens pussel är tid, tid för att dina goda och dåliga gärningar ska ge resultat. Några orsaker tar timmar, dagar, månader, år eller till och med generationer innan effekterna kan skördas. Några effekter är uppenbara, till exempel att vara otrevlig mot en granne som svarar på samma sätt. Likväl är sambandet mindre uppenbart mellan de själviska sakerna som du tror att du kom undan med för länge sedan och den till synes orättvisa behandling du fått från någon annan i ditt liv i nuet.

Självet: Hur kan jag sona sådant jag gjorde för länge sedan om jag bara är 10?

Karma: Du har levt många gånger tidigare och gjort många bra och dåliga saker. Du får effekterna av dessa goda och dåliga saker i detta nuvarande liv.

Självet: Du menar att jag måste kompensera nu för saker jag gjorde för länge sedan?

Karma: Ja, det är därför människor är olika. De skördar olika effekter eftersom de har gjort olika bra eller dåliga saker.

Självet: Hur började allt detta? Varför är vi här?

Karma: För att titta på detta går vi tillbaka till början, människans början. Människan skapades ursprungligen till Guds avbild och likhet, som är ande, inte mänsklig. Alla skapades lika. För att vara medskapare med Gud fick människorna en del av det gudomliga sinnet, som är en byggherre. För att de ska vara sanna följeslagare med Gud, snarare än dockor eller robotar, fick de fri vilja, kraft att välja. I stället för att vara kvar hos Gud, i syfte och handling, använde de sin fria vilja själviskt. De valde att komma till jorden.

Självet: Gjorde jag det också?

Karma: Ja, du är som den förlorade sonen, du valde att ta din arvedel, din kreativa förmåga och använda den för själviska nöjen, vilket orsakar problem och lidande. På grund av Guds kärlek och lagen om nåd, kan du precis som den förlorade sonen när som helst välja att resa dig, lämna allt bakom dig och gå tillbaka till din far som följeslagare och medskapare. Det här är det syfte som du ursprungligen skapades för. Valet är ditt.

Självet: Hur går jag tillbaka till Gud?

Karma: I sin kärlek och barmhärtighet ger Gud dig all den tid du behöver för att lära dig att komma överens med och vara vänlig mot alla du känner. För de flesta kräver det många livstider. Antalet liv beror på din uppriktighet och uthållighet, din ansträngning och entusiasm, din fria vilja.

Självet: Min fria vilja?

Karma: (Följande ord visas: Förlåtelse, Tjänande, Tålamod, Samarbete). Det betyder att du kan välja hur hårt du vill arbeta med att vara vänlig och bra för andra. Du förstår, vi har naturligtvis pratat om reinkarnation, uppfattningen att människan återvänder till jorden många gånger, men alltid som en människa. Gud vill inte att någon själ ska förgås. För varje frestelse har han lämnat ett sätt att fly. Reinkarnation är inte ett straff, men verkligt och en möjlighet att lära sig och växa under karmans lagar, som är orsak och verkan och nåd.

Självet: Jag vet att karma innebär att du måste uppleva samma goda och dåliga saker som du gjort mot andra, men vad betyder nåd?

Karma: Det finns två lagar som arbetar i reinkarnation, den ena är karma, kompensationen för dina gärningar och den andra är nåd, lagen om kärlek och förlåtelse. Nåd är att de skyldigheter du måste möta i ditt liv, tas bort.

Självet: Hur får jag nådens lag att hjälpa mig?

Karma: (Ordet Kärlek visas många gånger). Nåd är relaterat till hur du tillämpar de kreativa, andliga lagarna i ditt liv. Så snart du gör vad du vet om de kreativa lagarna börjar du leva inom nådens lag.

Självet: Du menar om jag försöker göra sådant som Gud vill att jag ska göra, då är jag förlåten?

Karma: När du lär dig att kontrollera hat, rädsla, brist på kärlek, ovänlighet (dessa visas) och själviskhet och istället visar vänlighet, tålamod, tillit och kärlek till alla människor, är du under nådens lag, lagen om gudomlig förlåtelse. Reinkarnation är begripligt, tillsammans med evolution, ärftlighet (ord som visas på skärmen) och övriga vetenskaper. Det fullbordar förståelsens pusselbit. Det gör det lättare för dig att acceptera svåra situationer, när du vet att de är dina egna val att göra och gör det möjligt för dig att bygga konstruktivt, inte bara hjälplöst uthärda. Det ger hopp. Om du orsakar problem genom att gå emot lagarna genom att vara självisk, kan du eliminera dem genom att leva i harmoni med lagen genom att vara osjälvisk. Du kan nu börja att förlåta och älska dig själv och andra. Tillämpa den gyllene regeln i alla dina tankar, ord och gärningar.


BEHANDLA ANDRA SOM DU SJÄLV ÖNSKAR BLI BEHANDLAD

Karma: Detta öppnar dörren till Guds nåd och hjälper dig i ditt liv och du är åter som den förlorade sonen som går hem till Fadern.

Från arkiven hos Association for Research and Enlightenment, Inc.
Upphovsrätt 1972
Film av: James Duron och David Stipes Med: Margo Jackson och Ruth Stipes Manuskript: James Duron, Helen Schroeder och David Stipes Röster: Roberta Dahlberg och Pierre Gardiner Musik: Melodie Anne Bowling Ljud: Henry M. Quinn

Gå till >> Introduktion - 2019 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer