Du är här

Lektion 3 - 2019

ugglaBLOGG fredag 1 mars 2019 av Jennie E. Taylor

Lektion 3: Tillämpa kunskapen

En av de största lektionerna i Cayces readingar är, att det är nödvändigt att använda sin kunskap. Det är inte tillräckligt att ”veta” vad man ska göra (eller bara TÄNKA på det), kunskapen måste tillämpas, eller som Cayce sa: ”Bara gör det!”

Cayces readingar är också fulla av information om sinnets kraft vid tillämpning av tanken. Följande utdrag ur readingarna är ett av de oftast citerade: ”Sinnet är byggherren.”

När jag forskade om detta ämne (som finns i Cayce-serien, The Power of Your Mind), kom jag över en pärla med information som gav mig en bättre förståelse för hela betydelsen av hur sinnet fungerar som byggherre.

Cayce ber den närvarande gruppen att fundera över följande två fraser:

”Som en man tänker i sitt hjärta, så är han”, vilket har en betydelse som mycket liknar ”sinnet är byggherren.”

Och ”Du kan inte genom att tänka ändra ett hår till vitt eller svart eller lägga en aln till din längd." [262-79]

Först verkar dessa två uttalanden stå i konflikt med varandra, och Cayce säger:

Sinnet är det motiverande inflytandet som kommer till uttryck som tillväxt i vilken det inre självet skulle åstadkomma sitt uttryck i det materiella eller fysiska.

Detta är vad jag ser som tillämpning. Han fortsätter med att säga:
Vad betyder alltså de som talade som det gavs:

”Som en man tänker så är han”?

Motsäger då detta det som Mästaren sa:

”Du kan inte genom att tänka, lägga ett uns eller en aln till din storlek eller göra ett vitt hår svart"? [262-79]

Cayce besvarar sedan sin egen fråga med:

Det finns själens sinne. Det finns den fysiska varelsens sinne. Det finns alltid en strid mellan köttet och andan ... [262-79]

När Cayce säger ”kött” här, talar han om ”det materiella” eller det tredimensionella livet vi lever här på jorden. Striden, som jag ser det, är mellan att använda våra sinnen för tillväxt i den ”materiella eller fysiska världen” kontra tillväxt i den ”andliga världen”. Korrekt eller felaktig tillämpning av kunskap.

Cayce utvecklar detta vidare:

När sedan sinnena vistas i materia eller i kött eller på jorden - jordiska, för att tillfredsställa, för att skapa tillväxt inom köttet, har detta - som Mästaren har sagt - inte befunnit sig i tillväxt utan snarare som Han sa: ”Sök först Guds rike inom dig; då kan du få allt detta.” [262-79]

Med andra ord, om jag vill förändra mig i det fysiska, men anledningarna till att göra det inteär grundade i anden, då kan jag inte ”tänka” hur dessa förändringar ska göras. Men om jag anpassar mina tankar till mitt ideal och mitt ideal ligger i linje med de andliga krafterna, är förvisso himlen gränsen!

Mera från denna reading:

Inte som du ser lämpligt, inte för din egen tillfredsställelse, men att du verkligen och i sanning kan vara ett i Honom med Fadern och därmed uppfylla i varje upplevelse det som uppfyller det som är avsett för dig ... [262-79]

De insikter jag fick när jag studerade denna reading hjälpte mig att förstå att jag är den jag är, baserad inte bara på vad jag tror utan också på vad jag trodde och hur jag tillämpade det jag trodde som ledde mig dit jag är. Och min SJÄLS sinne - från vilken min KROPPS tankar utvecklas - kommer att leda mig vart jag går. Cayce säger till och med att kunskap MÅSTE tillämpas för att nästa steg ska kunna tas. Att du får kunskap från andliga lektioner och tillämpar dem i dina vardagliga kontakter med andra, gör det möjligt för dig att ta nästa steg på din väg till upplysning.

När du använder det som du har för handen, kommer allt mer att ges dig. [1468-1]

Denna blogg är en del av A.R.E.s Enlightenment-serie under 2019. Medlemmar i A.R.E. kan få tillgång till allt tillgängligt material, som inkluderar en online video och nedladdningsbar månadsläsning, i medlemsdelen på A.R.E.s hemsida EdgarCayce.org/members.

Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få inloggningsuppgifter till denna.

Kontakta Gun via info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

Jennie E. Taylor har studerat Edgar Cayces readingar i över 30 år. Hon är sedan länge anställd vid A.R.E. och är dess nuvarande marknadschef. Under elva år var hon ledare vid ett internationellt djurskyddsnätverk. Hennes djupa kärlek och medkänsla för djur inspirerade henne att undersöka Cayces readingar i detta ämne. Hon upptäckte då den betydelse som djur och natur spelar på vår andliga väg samt möjligheten att de har sin egen andliga resa och liv efter döden. Hon jobbar för närvarande på en bok i detta ämne och använder samtidigt sina förmågor i djurkommunikation.

Gå till >> Introduktion - 2019 >>

Etikett: 
Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer