Du är här

Lektion 11

union bild hand par

BLOG FREDAG 26 OKTOBER 2018 AV PETER WOODBURY

Enlightenment series

Lektion 11: Enhet

Det koncept som jag tror är mest grundläggande för Edgar Cayces arbete är: ”Medvetenheten inom varje själ, inpräglat i mönstret hos sinnet och väntar på att bli väckt av viljan, av själens enhet med Gud.”

I detta korta uttalande, som gavs som definitionen av Kristusmedvetandet, svarar Cayce på vilka vi är, varför vi är här och ger oss livets syfte och mening. Ingen begränsande hänvisning görs till en viss individ eller religiös tradition. Mönstret av enhet är inpräntat inom var och en av oss.

När vi skapades som själar, skapades vi från enhetens medvetande. Vi skapades av en oändlig Gud som en integrerad del av det oändliga medvetandet. Cayce hänvisar till de ”många boningar” som Jesus talade om, som de många tillstånd i medvetenhet som finns i Guds medvetande. Vi kommer därför från ett oändligt medvetande, en ”boning” av medvetenhet, så att säga. När själarna så småningom kom ner på jorden, var det som att flytta från en fantastisk boning till en trerumslägenhet. I en sådan förflyttning passar inte allt in. Jorden är ett tredimensionellt medvetandeplan. Mycket skulle behöva läggas i förvar, vilket är en metafor för det undermedvetna. Medan vi är i ett vaket tillstånd är vi därför bara medvetna om tre dimensioner av det oändliga medvetandet. Vi har en slags andlig amnesi. Innan vi föds har vi ett enhetsmedvetande. När vi väl är födda i denna världen glider vi in ​​i ett tredimensionellt medvetande, och själsmedvetandet glider in i det undermedvetna riket. När vi sover sätts egot/den tredimensionella medvetenheten åt sidan, och vi kontaktar vårt själsmedvetande. När vi vaknar, laddar vi till stor del ner själskontakt genom drömmar. Cayce använde hypnos för att ”underkuva” egot för att komma åt själsriket.

Det är det citatet om enhetens mönster betyder ”väntar på att bli väckt av viljan”. Enhetsmönstret ”sover” så att säga. Det vilar i det undermedvetna riket. Cayce lägger nu till tanken att det sovande enhetsmönstret måste väckas av viljan. Vad är viljan? Det är valets muskel. ”Välj du!” var det råd Cayce ofta gav när han befann sig i trans. Under sina föreläsningar brukade Hugh Lynn Cayce ofta säga: ”Du har verkligen ett val idag. Det valet handlar om huruvida du ska meditera eller inte.” Hur passar det med meditation? För att komma åt det sovande enhetsmönstret måste vi nå det undermedvetna och väcka det mönstret. I meditationen samstämmer vi vårt världsliga ego med själens enhetsmedvetenhet. Ju mer du mediterar desto mer väcker du det medvetandet i ditt vakna tillstånd. Vad är det som väcks? Enheten/Guds vibration kan bäst beskrivas genom andens frukter. När du mediterar, äter du av andens frukter och assimilerar den vibrationen i ditt vakna liv. Vad är enhet/Gud? Kärlek, glädje, fred/frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självkontroll. Skulle du inte vilja tillbringa tid med personer som reflekterade dessa dygder, om du kände dem? Detta är det sällskap vi får när vi använder viljan och väljer att meditera dagligen. Mediterade Jesus? Sa Han inte: ”Jag äter av det kött ni inte känner till.” I min Bibelversion skulle det stå: ”Jag äter av den frukt ni inte känner till!”

För att väcka den sovande enheten måste vi därför använda uppvaknandetekniker som hjälper oss att nå in i det undermedvetna själsområdet. Meditation, bön, drömstudier och till och med hypnosregression som görs med andlig avsikt hjälper oss att väcka enhetsmönstret och leva av det.

Om du befann dig i en skolklass, kanske du ställde frågan: ”Kan du ge ett exempel? Hur skulle det här uppvaknade mönstret se ut?” Cayce skulle svara att Jesus var ett riktigt bra exempel på det uppvaknade enhetsmönstret. När Hans mor och bror kom till Hans folksamling, och Han blev avbruten svarade Han: ”Är inte alla här min mor och min bror?” Jesus talade från det uppvaknade Kristusmedvetandet med enhet. Cayce berättar att Jesus tillbringade ”de försvunna åren” i Indien, Persien och Egypten och Han lärde sig och utövade meditation och till och med djupare tekniker för att väcka det vilande enhetsmönstret. Buddha betyder till exempel ”den upplyste” eller ”den uppvaknade”.

Jag avslutar med två källor som inspirerade titeln på den här kolumnen. Den första är från Carl Jung: ”Det som i första hand behöver återlösning är inte människan, utan gudomen som är vilse och sover i materia.” Den andra är förstås från den klassiska sagan. Vi är alla verkligen sovande skönheter (Törnrosa) som håller på att vakna upp från vår slummer och komma ihåg vår vilande enhet.

Denna blog, lektion 11, är från magasinet Venture Inward okt-dec 2018. Den ingår i Enlightenment Series som vi valt att kalla Tolv Lektioner. Medlemmar i A.R.E. får tillgång till allt tillgängligt material, som även innehåller en onlinevideo och nedladdningsbara månatliga övningar, i medlemsdelen av A.R.E.s hemsida på EdgarCayce.org/members.

Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få ett inloggningsnummer till denna hemsida. Hör av dig till Gun info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

Peter Woodbury har doktorsexamen i psykologi och magisterexamen i socialt arbete. Han har utbildning i hypnoterapi och fördjupad regressionsteknik. Han är privatpraktiserande psykoterapeut och hypnoterapeut i Virginia Beach, med fokus på användning av andlighet och tro som verktyg för personlig omvandling och befrielse.

Han har studerat Cayces readingar i över 20 år och är en populär föreläsare och reseledare för A.R.E. Tours till Sydamerika, Indien och Egypten. Han spelar Edgar Cayce i den populära enmansföreställningen ”An Evening with Edgar Cayce.”

Hur du kan arbeta med lektion 11 >> Handledning 11 >>

Affirmation till Lektion 11 >> Affirmation 11 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer