Du är här

Lektion 10

bild karma och nåd

BLOG FREDAG 29 SEPTEMBER 2018 AV JOHN VAN AUKEN

Enlightenment series

Lektion 10: Karma och Nåd

Nåd är förutsättningen för att ha en positiv inställning till livet och till relationer, även mitt i livets ofta svåra förhållanden. Nåd kommer när vi dämpar negativa tankar, känslor och aktiviteter och ersätter dem med positiva. Till exempel lever vi med karma och karmiska reaktioner när vi känner ilska, förbittring, stridigheter, förtvivlan, förvirring och rädsla. Men när vi besegrar dessa känslor och ersätter dem med tålamod, tro och tillit, förlåtelse, förtroende och harmoni, lever vi i nåd.

Edgar Cayce förklarade att när vi uttrycker den livskraft som ges oss i tanke och handling på ett kreativt sätt, lever vi i nådens anda. [2800-2] Det betyder att allt vi verkligen behöver göra är att observera om våra tankar, ord och handlingar är kreativa, upplyftande och positiva eller om de är destruktiva, nedsättande och negativa. Så enkelt är det - vi måste förstås vara ärliga mot oss ​​själva under observationen.

När vi upplever livet med andra, tenderar vi att fokusera på svagheterna och lasterna hos dem vi delar livet med. Detta resulterar i karma. Om vi försöker fokusera på styrkor och dygder hos dem vi delar livet med, lever vi i nådens anda. Och när vi har denna positiva attityd, så projicerar vi nåden till de vi delar livet med, istället för att projicera karma och negativa vibrationer på dem.

Själviskhet och självupptagenhet ger karma. Kärlek, vänlighet, förlåtelse och mildhet ger nåd. Om någon behandlar oss illa kan vi välja hur vi reagerar, och reaktionen kan ge antingen karma eller nåd. Nu betyder det inte att vi låter människor skada oss och behandla oss illa - nej. Vi måste skydda våra hjärtan, sinnen och kroppar. Men hur vi reagerar på andra och livets omständigheter medför antingen karma eller nåd. Kom ihåg regeln: Det vi sår, får vi skörda. Om vi sår Andens frukter, är nåden som kommer från dessa frukter vår. [5752-3]

För vår egen skull borde vi alltid välja nåd. Det är det sundaste, lyckligaste sättet att leva och tänka.

Hur kan vi hitta styrkan att vara positiva när livet är smärtsamt och människor kan vara nedslående? Vi finner styrka genom bön, meditation och tysta stunder av reflektion i hjärta och sinne. [2281-1]

Vi finner styrka från förnyelsen som kommer när vi drar oss tillbaka från livet under en period. Det kan vara några ögonblick, timmar eller till och med en god natts sömn. Få av oss kan ha en positiv attityd hela tiden! Vi behöver komma ut ur de dagliga kraven för en stunds stillhet. Det är som en balansvåg. I den ena vågskålen har vi ett yttre liv med andra, dagliga krav och personliga känslor. I den andra har vi privat tid, personlig tid, inre tid för reflektion och förnyelse. Här finner vi tystnad och frid. Här kan vi också hitta vår själ och dess näring. [296-1] Det yttre jaget blir trött men själen är alltid redo att hjälpa och dela sin styrka med oss.

Denna blog, lektion 10, är ett utdrag ur magasinet Venture Inward juli-sep 2018. Den ingår i 2018 års Enlightenment-serie som vi valt att kalla Tolv Lektioner. Medlemmar i A.R.E. får tillgång till allt tillgängligt material, som även innehåller en onlinevideo och nedladdningsbara månatliga övningar, i medlemsdelen av A.R.E.s hemsida på EdgarCayce.org/members.

Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få ett inloggningsnummer till denna hemsida. Hör av dig till Gun info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

John Van Auken är en av de ledande inom Edgar Cayces A.R.E. och en av organisationens mest populära talare. Han är en flitig författare. På svenska finns Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce, Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Edgar Cayce om Jesus och Från Karma till Nåd.

Hur du kan arbeta med lektion 10 >> Handledning 10 >>

Affirmation till Lektion10 >> Affirmation 10 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer