Du är här

Lektion 9

pray

BLOG FREDAG 31 AUGUSTI 2018 AV KAREN BOLDT

Enlightenment series

Lektion 9: Bön, i Hans Närvaro

Bönen nämns 1 643 gånger i Edgar Cayces readingar. 262-serien till den ursprungliga studiegruppen (Norfolk Studiegrupp Nr 1) refererar till ämnet i över 65 av de 131 sessionerna som registrerades under elva år - det är i nästan halva antalet! Medlemmarna i detta ”livstidsexperiment” fick höra att arbetet skulle vara ofullständigt om de inte fördjupade sig i bön och meditation som ett verktyg för andligt helande.

Om och om igen instruerades bönegruppens medlemmar att alltid be att Guds vilja skulle arbeta inom dem för det högsta goda i varje situation.

 ... på alla sätt som Guds verk kan manifesteras i deras liv och i varje meditation eller bön: Gud, ske Din vilja, i personen såsom Du ser är bäst ... ske inte min vilja, utan Din!  [281-4]

Detta verkar vara ett enkelt koncept. Men att inte tvinga vår egen vilja på någon annan är svårast med de närmaste. Vår kärlek är så stor och med vår egen kännedom om situationen skyms ofta vår uppfattning. Vi tror förstås att vi vet vad som är bäst. Men att erbjuda bön för det vi tror är bäst, är faktiskt att förneka den andres fria vilja och blir en björntjänst för den person som ber om stöd. Detta var tydligen ett problem för medlemmarna i den ursprungliga bönegruppen. I detta utbyte uppmanades en ivrig medlem med de bästa avsikterna i följande samtal:

F) Kan Carrie Everett ... bli helad genom mig?

S) Genom att först få den uppriktiga önskan från Carrie Everett att önska, vilja bli botad! Då kan det höjas inom jaget så det kommer att övervinna de destruktiva krafterna som äter på kroppens vitalitet.

F) På vilket sätt? S) Först måste det finnas en önskan som bara kan komma inifrån. F) Jag har fyra sätt att läka. Vilka ska jag använda?

S) Först måste Carrie Everett önska bli botad! Du kan inte skapa den önskan, oavsett vad du har! Gud kan inte rädda den som inte vill bli räddad! [281-3]

Bön är mer än att anpassa sitt sinne till det andliga. Det är en samverkan för att koppla samman kropp och själ med målet att låta själen kommunicera med det gudomliga. Det är ett inpassande tillstånd, att tillåta självet att gå åt sidan och vinka till sig de kreativa krafterna. Då, och endast då, kan du närma dig någon annan, så som Kristusanden skulle möta var och en av oss exakt där vi är.

Min mentor och tidigare bönegruppsekreteraren Nancy Edwards fortsätter att styra och inspirera mig från andra sidan. Nancy handleddes av Ruth LeNoir, som var bönegruppsmedlem i 40 år innan dess och lärt sig direkt från Edgar Cayce. Hennes ord ekar fortfarande i mitt öra: ”Det övergripande budskapet när man tjänar som en kanal är att ’Gud älskar dig precis som du är och skapar vägen för ditt högsta goda.’”

Denna blogg ingår i lektion 9 i 2018 års Enlightenment-serie som vi valt att kalla Tolv Lektioner. Medlemmar i A.R.E. får tillgång till allt tillgängligt material, som även innehåller en onlinevideo och nedladdningsbara månatliga övningar, i medlemsdelen av A.R.E.s hemsida på EdgarCayce.org/members.

Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få ett inloggingsnummer till denna hemsida. Hör av dig till Gun info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

Karen Boldt ingår i personalen hos A.R.E. sedan 2003 och har tjänstgjort på olika avdelningar. För närvarande leder hon studiegrupper och är medlem i Glada Hjälpares böne- och healinggrupp.

Hur du kan arbeta med lektion 9 >> Handledning 9 >>

Affirmation till Lektion 9 >> Affirmation 9 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer