Du är här

Lektion 7

BLOG TISDAG 3 JULI 2018 AV JOHN VAN AUKEN

Enlightenment series

Lektion 7: Tålamod, en dimension av medvetenhet

Edgar Cayce har ett ovanligt och fascinerande perspektiv på tålamod. För honom är tålamod inte bara en dygd utan också en annan dimension.

Tid, rymd och tålamod är de kanaler genom vilka människan som ett begränsat sinne kan bli medveten om det oändliga. [3161-1]

Vidare säger han:

Det finns ingen tid, inget rum, när tålamod manifesteras i kärlek. Gränslös kärlek är tålamod. Kärlek som manifesteras är tålamod. [262-24]

När tålamod blir en aktiv princip i våra liv, höjer vi oss över gränserna för tid och rum. Vårt ändliga sinne och vår mänskliga sida håller oss i dimensionerna tid och rum, men vi har tillgång till vårt oändliga sinne. Vår Kristuslika sida kan och kommer att lyfta oss bortom tid och rum.

I det fysiska blir du trött, eftersom du bara är mänsklig, för att du är begränsad. Du har en början, du har ett slut på ditt tålamod, din kärlek, ditt hopp, din rädsla, din önskan. Men när dessa problem uppstår, vet att du inte kan gå hela vägen ensam, men i Kristusmedvetandet har Han lovat att ge dig styrka, att ge dig liv och det mer rikligt. [3161-1]

Genomför i tålamod den levandsvandring som ligger framför dig, och se på Honom, Upphovsmannen, Givaren av ljus, sanning och odödlighet. Det borde vara det centrala temat i varje enskild individ. [262-24]

Tålamod är inte passiv uthållighet och underdånighet. Det är aktivt, omvandlande och fyllt med Guds kraft i handling.

Att ta eller uthärda motgångar, eller kritik, eller egenheter från andra, är inte nödvändigtvis tålamod alls. [262-24]

Tålamod är aktivt snarare än passivt. [262-26]

I en av sina underbara vändningar ber Cayce oss att överväga Guds tålamod i förhållandet med människan. Hur har Gud visat sitt tålamod med oss? Har Han tagit bort den fria viljan? Har Han krossat ogärningsmän? Fördömt icke-troende? Cayce framhåller:

Gud är Gud för de som hatar Honom precis som för de som älskar Honom. Han är tålmodig, Han är god, Han är barmhärtig. [254-115]

Återigen uttrycker Cayce en aktiv kvalitet hos tålamod:

Gränslös kärlek är tålamod. Kärlek som manifesteras är tålamod .... Låt bli att kritisera eller att finna fel i andra, och då kommer tålamod i ord, gärning och handling. [262-24]

Att aktivt försöka motstå att hitta fel eller kritisera andra är tålamod. Att aktivt försöka manifestera kärlek, när det gör ont, är tålamod. Cayce säger:

Inte bara i underdånighet, utan i rättfärdig vrede ska du tjäna den levande Gud. Var arg, men synda inte! [262-24]

Det finns ett gammalt holländskt ordspråk som tycks vara mitt i prick: ”En handfull tålamod är värt mer än en skäppa förstånd.”

Isaac Newton skrev: ”Om jag någonsin gjort några värdefulla upptäckter, beror det mer på tålmodig uppmärksamhet än på någon annan talang.”

Leonardo da Vinci, som verkligen levde med tålamod, lärde: ”Tålamod tjänar som ett skydd mot ondskan, precis som kläderna mot förkylning. För om du tar på mer kläder när förkylningen ökar, har den inte någon makt att skada dig. På samma sätt måste du växa i tålamod när du möter stora orättfärdigheter, för då har de ingen makt att förarga ditt sinne.”

Tålamod kräver att vi förlorar de hållhakar vårt ändliga sinne och mänskliga sida har över oss och öppnar oss för vårt oändliga sinne,

Kristusmedvetandet och vår andliga, gudalika sida. Vi ska aktivt vandra vägen som ligger framför oss - älska, inte fördöma, de runt oss och vandra den dagliga vägen med Gud. När vi gör det lever vi i en annan dimension, en dimension bortom tids- och rumsbegränsningarna. En väg som är evig och fylld av frid som övergår allt förstånd.

St. Francis de Sales (fransk biskop i Genève, 1567–1622) lärde: ”Ha tålamod med allting, men ha främst tålamod med dig själv. Förlora inte modet när du tänker på dina egna brister utan ställ omedelbart om och rätta till dem - börja varje dag på uppgiften på nytt.”

Jesus Kristus: ”Genom att hålla ut skall ni vinna ert liv.” (Lukas 21:19)

Vi måste börja använda våra gudaförmågor oftare för att äntligen bli dem vi är: Följeslagare till och medskapare med Gud. Aktivt tålamod i våra dagliga liv är en frukt som bär Andens frön inom oss, och när dessa anbringas dagligen växer de till ett livets träd.

Denna blogg är lektion 7 i 2018 års Enlightenment-serie som vi valt att kalla Tolv Lektioner. Medlemmar i A.R.E. kan få tillgång till allt tillgängligt material, som även innehåller en onlinevideo och nedladdningsbara månatliga övningar, i medlemsdelen av A.R.E.s hemsida på EdgarCayce.org/members.

Du som är medlem i Stiftelsen Edgar CAYCE Center kan få ett inloggingsnummer till denna hemsida. Hör av dig till Gun info@edgarcayce.se eller tel. 073-945 27 50.

---------

John Van Auken är en av de ansvariga hos A.R.E. Han är en av organisationens mest populära talare. Han reser över hela USA och till andra länder och föreläser om innehållet i readingarna, som han är expert på. Han skriver i magasinet Venture Inward och är författare till flera böcker. På svenska finns Edgar Cayce om Andliga Krafter inom dig, Från karma till nåd, Det forntida Egypten – Enligt Edgar Cayce och Edgar Cayce om Jesus.

--------

Hur du kan arbeta med lektion 7 >> Handledning 7 >>

Affirmation till Lektion7 >> Affirmation 7 >>

Drivs av Drupal

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer